SPECIAL OCH ÄLDRE HUNDAR

Special och äldre hundar


Våra specialhundar har alla särskilda behov. Det kan vara fysiska handikapp som gör att särskilda krav måste ställas vad gäller boendemiljö och handhavande. Det kan också vara t ex ett fortsatt rehabiliteringsbehov.


Vi klassar våra hundar som ”äldre” från 6 års ålder och anser hunden ”gammal” vid 10+. Dessa hundar har långa, hårda liv bakom sig och även här kan speciella krav på hemmet ställas.

Varje hund i vårt adoptionsprogram har genomgått såväl mental utvärdering som ett omfattande medicinskt grundprogram.