HUR HUNDEN FÖRBEREDS


Save The Dogs arbete på plats


Av hundarna från gatan har några självmant sökt sig till hägnet, kanske ditlockade av matdoft och hundskall. Den absoluta majoriteten har hittats av hägnens personal ute i samhället, oftast då i arbetet med att samla in och kastrera gatuhundarna, vilket är vår samarbetspartners, Save The Dogs, huvudprojekt.
Några dagar efter kastration återförs hunden till platsen där den plockats upp, för att kunna återfinna sin flock eller återta sitt revir. Hundar som anses särskilt lämpliga för adoption får kvarstanna i hägnen, liksom gamla, sjuka och skadade hundar, samt valpar - vilka samtliga inte skulle överleva på egen hand.


Läs mer om Save The Dogs verksamhet här.

Våra hundar i adoptionsprogrammet är vanligtvis äkta ”gatuprodukter”, med härstamning ur generationer hundar som även de levt på gatan.

Ett fåtal av våra hundar är inlämnade av ägare som tröttnat på dem – av dessa har ett stort antal helt enkelt kastats över hägnens murar eller lämnats i kartonger nattetid utanför hägnen.


Veterinärundersökningar

och

Vaccinationer

Vid ankomsten till hägnet undersöks hunden omgående av veterinär för att fastställa hälsostatus. Hunden isoleras inledningsvis för att undvika att ev. smitta andra hundar.

Inom några dagar vaccineras hunden mot:

  • Rabies
  • Parvo
  • Valpsjuka
  • Leptospiros
  • Hepatit
  • Kennelhosta


Om hundens hälsotillstånd är bra och ålder är lämplig kastreras hunden. För tikar avlägsnas livmoder och äggstockar för att undvika framtida problem med löp samt livmoderförändringar.

Under sin tid i hägnet ses hunden till av hundskötare samt veterinär. Den sista veterinärbesiktningen äger rum dagarna före resan till Sverige. Hunden avmaskas då mot dvärgbandmask samt annan mask. Under sommartid bär hunden fästinghalsband eller behandlas med annat fästingpreparat.

”Medelhavssjukdomarna” leishmania, erlichia, hjärtmask etc förekommer extremt sällan i området kring hägnen då det är ett tempererat klimat med kalla vintrar, vilket inte gynnar de spridande insekterna.

Samtliga våra hundar testas innan avresan för hjärtmask, leishmania, brucellos, erlichia (anaplasma),erlichios (monocytär) samt borreliainfektion.


Hundhjälpen bekostar även dessa tester när hunden läggs till programmet och därefter löpande årsvis. Vaccinationer samt tester finns dokumenterade i hundens pass. Hundarna testas även för babesia och behandlas vid positivt svar.

De rumänska gatuhundarnas tandstatus är, av förståeliga skäl, ibland inte alltid den bästa. Förutsatt att det är möjligt saneras tänderna innan avresan till Sverige.


Läs mer om de medicinska förberedelserna

Jordbruksverkets Föreskrifter

Fr.o.m. 1 januari 2012 ska hundar vid införsel från annat EU-land vara vaccinerade mot rabies.

Avmaskning mot dvärgbandmask är borttaget som krav vid införsel, men Hundhjälpen har valt att fortsätta med sin avmaskningsrutin eftersom vi anser detta vara en viktig fråga.

Adoptionsprogrammet

Hundarna har valts ut till adoptionsprogrammet och utvärderats av hägnets personal tillsammans med representanter för Hundhjälpen.

Vi har resenärer på plats i hägnen flera gånger i månaden; styrelsemedlemmar, aktiva medlemmar och ”vanliga” hundägare.

Vi har således träffat de flesta hundarna flera gånger och har möjlighet att regelbundet uppdatera våra kunskaper om en specifik hund, vilket är viktigt då hundens beteende/hälsostatus kan förändras över tiden. Vi får även regelbundet uppdaterad information från våra kontaktpersoner i hägnen.


Om hundar kunde tala skulle vi får höra fruktansvärda historier. Nu kan vi bara gissa oss till vad de flesta av våra hundar varit med om; misshandel, svält, sjukdom och svåra skador. Trots en svår bakgrund slutar de aldrig att förvåna och glädja oss. Det stora flertalet är oerhört snälla och nyfikna, kontaktsökande och tillgivna.

Självklart är de alla olika, och påverkas olika av sina upplevelser och levnadsmiljöer, och inte minst av människorna runtomkring.