Om Hundhjälpen

Föreningen Hundhjälpen
Hundhjälpen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Hundhjälpen arbetar för att hjälpa nödställda hundar i Rumänien, det land i Europa där de i särklass far mest illa. Föreningen grundades den 27 september 2004 av en grupp entusiaster med erfarenhet av hundar och djurskydd, såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Informationsverksamhet
Hundhjälpen arbetar aktivt i Sverige för att sprida information om hundars och andra djurs situation i Rumänien. De flesta människor i Sverige kan inte ens i sin vildaste fantasi föreställa sig dessa djurs enorma lidanden och vi ser det därför som en viktig uppgift att ”öppna människors ögon”. Vår förhoppning är att allt fler ska välja att engagera sig i djurens rätt till bra levnadsförhållanden och skydd mot misshandel och vanvård. I dagsläget utsätts de rumänska djuren för ohyggliga plågor.

Insamlingsverksamhet
Vårt arbete syftar också till att finansiellt stödja den verksamhet som bedrivs i Rumänien av den italienska organisationen Save The Dogs. Denna verksamhet är helt beroende av donationer. Hundhjälpens bidrag är livsavgörande för de framgångsrika projekten. Varje år omhändertas hundratals hundar; skadade, sjuka och utsvultna.

Verksamheten vid kliniken i Cernavoda samt den mobila kliniken är omfattande då behovet av akut vård och rehabilitering är enormt. Gratis vård av sjuka djur erbjuds lokalbefolkningen som annars inte skulle söka veterinär. Den mobila kliniken kallas ofta ut på specialuppdrag. Ca 600-650 hundar i hägnen utfodras dagligen liksom ett antal hundar i samhället. Insatserna för omhändertagna hästar, åsnor och katter är också mycket kostnadskrävande. Hundhjälpen bedriver insamlingar till specifika projekt/katastrofsituationer. Varje insamlad krona kommer utan avdrag direkt djuren tillgodo.

Adoptionsverksamhet
Genom Hundhjälpen får f.d. rumänska gatuhundar och katter egna, permanenta hem i Sverige. Vi väljer ut hundar och katter lämpliga för adoption, intervjuar och väljer ut de nya hemmen. Vidare ombesörjer vi transport av de adopterade hundarna/katterna till Sverige samt följer upp hur det går för dem i sina nya hem.

Adoptionsverksamheten är en mycket viktig del i våra aktiviteter, då den frigör resurser i Rumänien till gagn för de i samhället mest behövande hundarna/katterna som därmed kan beredas plats i hägnet. Samtidigt får de hitresta hundarna/katterna chansen till ett gott hund- eller kattliv, med allt vad detta innebär, något som de aldrig skulle kunna få i sitt hemland. Vi i Hundhjälpen vill genom vår verksamhet visa vårt stöd och tacksamhet gentemot de få personer i Rumänien som aktivt arbetar i landet för att förbättra djurens villkor.

Övrigt
Hundhjälpen har cirka 500 medlemmar och ett forum med en stor kunskapsbank. Läs mer här om hur du kan bli medlem och/eller stödja vår verksamhet.

%d bloggare gillar detta: