Hur tänker vi när vi placerar hundar? Att bli nekad den hund man skickat in intresseanmälan för är ingen katastrof – den kan av olika skäl vara olämplig för just dig och en annan hund kan i stället bli din nya kamrat. Vi är väl medvetna om att den absoluta majoriteten av personer som hör av sig med en önskan om att adoptera en hund är erfarna, varmhjärtade människor som blir fantastiska hundägare och vi är så tacksamma att ni finns. Vi har dock betydligt mer information om varje hund än vad texten på hemsidan visar. En hunds utveckling är dynamisk och dagsläget kan skilja sig från situationen tre månader tillbaka. På hemsidan beskrivs hunden i sin nuvarande, trygga miljö. Vi måste med så hög sannolikhet som möjligt försöka förutspå hur hunden kommer att uppleva en ny, tilltänkt miljö – och då blir det tyvärr ibland så att den önskade matchningen inte blir optimal eller ens bra. Var öppen för att fundera kring en annan hund – ALLA våra hundar är i behov av goda hem. Fastna inte i ett utseende eller en färg hos hunden – ALLA hundar har varma, längtande hjärtan.

På grund av sin bakgrund med ofta begränsade livserfarenheter är det många hundar som inte kan placeras centralt eller i familjer med små barn. Vi måste se till hunden och dess väl. Ingen hund ska i Sverige behöva uppleva långvarig stress eller rädsla – i den mån det går att förutse. Vi får ALDRIG glömma att en hund är en levande, kännande varelse för vilken vi har ett ansvar. Den kan i sitt nya hem inte ringa och berätta att den är olycklig eller rädd. Vi som placerar hundar väljer hellre bort ett bra hem i misstag – än placerar en hund i ett hem där vi har minsta misstanke om att det kanske inte blir så bra.

Vi har en åldersgräns på 23 år – som är ett minimum och inte en garanti att man ska få adoptera. Som ung kan livet komma att förändras och ett långsiktigt ansvar vara svårt att ta. Likaså vill vi inte placera en ung hund i ett hem där den troligtvis kan överleva sina ägare – det är heller inte rättvist. Här föreslår vi ofta i stället en lite äldre hund. En handikappad hund kräver speciella villkor – vilket aldrig tummas på.

Olika media erbjuder mycket information om den som vill adoptera. Vi kollar upp adresser och vid misstanke om oegentligheter även t ex Jordbruksverket som listar personer med djurförbud eller Lexbase som listar rättsliga domar. Fler källor kan konsulteras. På detta sätt har vi kunnat undvika att veka hundar placerats i stökiga miljöer – då boendet / hemmet inte alltid beskrivs rättvisande i intresseanmälan. Hundar nekas konsekvent i hem där t ex misshandelsdomar förekommer eller där intressenten vid flera tillfällen nyligen dömts för grovt rattfylleri – vi har haft flera sådana fall på senare tid. Sociala faktorer och vissa hälsoproblem kan göra hundägande direkt olämpligt och bokstavligen utgöra en risk för hundens väl och t o m liv. Tilläggas bör att vi även när det är påkallat gör hembesök.

Detta gör vi för våra hundars skull – hundar som lidit utan motstycke i Europa. Tänker man efter är det helt RÄTT!


Varje år dör några hundar och andra djur i överhettade bilar. Andra räddas i sista stund. Lämna hunden hemma varma och soliga dagar! Även om du parkerar i skugga rör sig solen och snart kan din bil stå i gassande sol. Glipor i fönstren ger otillräcklig ventilation. Bilden nedan visar genomsnittlig temperatur – obs att temperatur upp till +68 har uppmätts.

Temperaturen inuti bilen stiger snabbt och hundar saknar förmåga att snabbt reglera sin kroppstemperatur. Den kan i princip bara hässja ( andas snabbt ) vilket i en het bil förbrukar syre, ökar luftfuktigheten och förvärrar situationen. Får hunden inte snabb hjälp stiger kroppstemperaturen, den blir vinglig och disorienterad varpå den förlorar medvetandet / dör. Överlever hunden kan inre organ som hjärna, hjärta, njurar, tarmsystem mm ha påverkats. Ta ansvar för din OCH andras hundar! Ser du någon som lämnar sin hund i bilen med risk för överhettning – påtala detta! Följ upp att detta inte sker. Våga ingripa! Ser du en hund kämpa för sitt liv en varm bil är minuterna dyrbara.

”Hitta ägaren till en hund i en varm bil:  Skicka ett sms med bilnumret till 72 503, (Avgift 3:- + vanlig sms-avgift). Du får då ett svar med ägarens namn och bostadsort. Sök via nummerupplysningen eller på internet för att få hundägarens telefonnummer och kontakta denne.

Vid en akutsituation Om situationen verkar akut, se till att hunden kommer ut. Att krossa en bilruta räknas i det fallet enligt Brottsbalken 24:4 som nödvärn. Se om möjligt till att ha ett vittne och ring polisen först.(Källa SKK 2014)

En hund med värmeslag behöver alltid veterinärvård. Du måste dock omgående påbörja en nedkylning. Så här skriver FirstVet om de åtgärder du måste vidta:

”Om en hund visar symptom på värmeslag är det viktigt att agera snabbt. Vid allvarliga fall av värmeslag krävs snabb vård hos veterinär. Gör vad du kan för att kyla ned hunden på väg dit, exempelvis genom att svepa in hunden i en blöt handduk under bilfärden samt erbjuda kallt vatten att dricka, men hunden måste så snabbt som möjligt få veterinärvård – varje minut är dyrbar. Ring alltid veterinären för att förvarna om att du är på väg samt för att få råd om vad du kan göra under färden dit. 

Vid lindriga former av värmeslag kan djurägaren ibland själv behandla för att få ned kroppstemperaturen innan veterinär uppsöks. Kontakta alltid veterinär för att få bekräftat att det verkligen rör sig om en lättare form av värmeslag, samtidigt som du flyttar hunden till en sval och skuggig plats och påbörjar nedkylning. Erbjud kallt vatten och håll hunden i stillhet. Duscha hunden med ljummet vatten (det får absolut inte vara iskallt) eller lägg våta handdukar med ljummet vatten på hunden. Handdukarna bör bytas ofta och läggas så att de når ljumskar, armhålor, trampdynor och huvud. Hunden får inte kylas ned för snabbt, temperatursänkningen måste ske successivt. Kontrollera kroppstemperaturen var 5:e minut, med en termometer i analöppningen. Fortsätt nedkylningen tills temperaturen har kommit ned till ungefär 39,5 ˚C. Mer än så bör hunden inte kylas ned, annars kan konsekvensen bli att hunden istället får för låg kroppstemperatur eftersom kroppen fortsätter att kylas ned även efter att behandlingen avslutats. Även efter lättare former av värmeslag måste veterinär uppsökas, oavsett hur hunden mår. ”
(Källa: FirstVet)Fodervärdar finns i hela landet. Det kan av olika skäl finnas hundar som behöver omplaceras och under tiden tills det nya hemmet hittats inte kan stanna kvar i det första. Det kan bero på allt från dödsfall, allergi till kemin mellan hunden och familjemedlemmar / andra djur. Det förekommer också att hundar väljs ut redan i hägnet för placering hos fodervärd. Detta kan vara för att öka hundens chanser för adoption eller att hunden far illa av vistelsen i hägnet genom att den mobbas svårt eller inte mår bra av annan orsak. Intressenter för hunden får sedan besöka fodervärden för att få träffa hunden och bilda sig en egen uppfattning samt skapa en relation som underlättar flytten till det slutliga hemmet– samt kunna diskutera med en person som verkligen känner hunden bra.

Vi har ett ständigt behov av hunderfarna fodervärdar, gärna bosatta i lugn omgivning, en del inom ”köravstånd” från Arlanda, där de hundar som anländer direkt från hägnet hämtas. Fodervärdar i övriga landet är också väldigt önskvärda, då de fyller en viktig funktion med tanke på ev. omplaceringar. Eftersom fodervärden representerar Hundhjälpen vill vi gärna träffa dig innan en hund placeras hos dig, detta för att inga missförstånd ska uppstå vad gäller Hundhjälpens policy och fodervärdens ansvar. Hundhjälpen upprätthåller därefter en stödjande kontakt med fodervärden.
Som fodervärd får du inte fritt välja hund, däremot får du självklart ange önskemål beträffande storlek och kön på hunden. Blir du anvisad en hund är du givetvis förbehållen rätten att tacka nej.

Vill DU sträcka ut en hjälpande hand och öppna ditt hem för en utsatt hund? Läs mera och anmäl dig HÄR.


Lotteri 1 sålde snabbt slut – du har fortfarande chans att köpa lotter i lotteri 2!
Ditt lottköp gynnar de valpar som nu i strid ström anländer till hägnet – moderlösa, utsvultna och ibland sjuka / skadade. Varje lott är ett bidrag till livet!
Vinsterna är fina – kläder från Didriksson, hund/katt bäddar, konstverk, virkade charmiga djur, lerfigur, statyett och mera. Alla intäkter gynnar våra skyddslingar vid Footprints of Joy och STAAD.

Pris per lott : 20kr

Betala via:
Plusgiro 355 425-0, märk betalningen med ”namn + mobilnr + lotteri”
Swish 1231721430, märk betalningen med ”namn + lotteri”

När betalning inkommit kommer du att få en sms-bekräftelse med dina lottnummer skickat till det mobilnr du angett. Observera att detta kan ta upp till 48 timmar. Lotteriet innehåller 500st lotter och avslutas när dessa är slut varpå dragning sker.

Ett stort hjärtligt Tack till Er som skänkt vinster till detta lotteri!
Vid frågor maila: info@hundhjalpen.se


Det här med hundars och djurs säkerhet är oerhört viktigt för mig. Med obehag ser jag de rubriker på FB där folk i hela landet efterlyser sina bortsprungna hundar. De är så MÅNGA och av alla de sorter. Jag läser om valpar som sprungit till skogs, om chihuahuas som tappats i parker, om andra som följt spår och vilt. Inte alla kommer hem igen. Det jag inte kan förstå är hur man kan låta det hända. Ett ägaransvar innebär för mig ett ansvar för hundens liv och säkerhet. Inom föreningen är vi extremt noga med att informera om detta i samband med adoptioner och hemkommande hundar. Sanningen är att det finns ingen rymning som inte kunnat förebyggas om man verkligen bestämt sig. Med rätt utrustning och följsamhet från ägarens sida kan ingen hund komma loss ute på en promenad – med samma noggrannhet och förutseende kan ingen hund komma ut lös vid en ytterdörr eller från en bil. Somliga visar gärna upp att de i alla situationer kan ha sin hund lös ute – för mig är det betydligt mer prestigefyllt att ha en LEVANDE hund än en LÖS hund.

2005 – 2015 har vad vi informerats om inte EN av Hundhjälpens hundar ”kommit bort”. 2016-2018 har varje år ett antal hundar ”kommit bort / kommit loss och dött”. Vad händer? För oss som kämpat för varje hund och för personalen i Rumänien som omhändertagit och rehabiliterat dessa är det en katastrof och en stor sorg. Sorgen ligger i att dessa dödsfall beror på slarv och hade kunnat förebyggas – det finns helt enkelt förklaringar men inga ursäkter. Rätt halsband, sele och midjebälte garanterar att hunden som går ut med dig också kommer hem med dig. En sluss vid ytterdörren och noggrann kontroll av utrustningen före dörren öppnas hade hållit hunden kvar hemma i stället för att den fått svälta ihjäl i skogen. Sorgen ligger också i att dessa hundar inte fått sin chans till ett långt och tryggt liv – det lidande de utsatts för i hemlandet hann aldrig uppvägas av ett fantastiskt hundliv i Sverige – slarv satte stopp för det.

En hund som ”kommit bort” innebär en livrädd hund – och en svältande hund. Den hund som snabbt blir trafikdödad eller tagen av rovdjur har tur – den som långsamt svälter ihjäl plågas varje dag under lång tid. Den som skadas plågas av sina smärtor lång tid innan döden kommer som en befrielse. Att vara ensam är en skräck.

Vad jag med detta vill förmedla är vikten av att på förhand sätta sig in i alla tänkbara situationer där DIN hund kan råka i fara – i samband med utevistelse. Ha rätt utrustning, använd gärna midjebälte där du fäster kopplet. Kontrollera selar – fästen kan glida och plötsligt sitter selen för löst. Kontroll inför varje öppen dörr. Håll utkik och förebygg händelser som kan skrämma din hund så att du har full kontroll på säkerheten.

Låt 2020 bli året då återigen VARJE hund lever vidare i trygghet!

Linda West / Ordf. Hundhjälpen


Att vara två – att höra ihop – är det en lycka eller en förbannelse? Det verkar vara både och. Donnie och Darko har levt tillsammans hela sitt liv – och återfinns alltjämt i varandras närhet. Två nattsvarta knyten växte upp till två ståtliga herrar – som tidigare fått gå fritt utanför hägnet men då hundfångare började kasta sina blickar på dem fick flytta in bakom murarna. Där Donnie finns ser man Darko i närheten – och där Darko sover i solen ligger Donnie några grästuvor bort. Grabbarna är två underbara filurer som är något av blivande skogsmullar. De vill så gärna fortsätta leva tillsammans men i ett nytt sammanhang där de får egna människor att ta hand om och som värnar om dem – och där mjuka hundbäddar väntar efter varje dags äventyr. Hägnlivet börjar tära på dem och de mår allt sämre, livsgnistan dämpas.Vi söker för våra kära skyddslingar som fått vänta så otroligt länge i vårt adoptionsprogram ett hem där de äntligen blir de viktigaste hundarna i världen. Vi har ett mycket fördelaktigt erbjudande till det nya hemmet. Kan du ge dessa grabbar den bästa gåvan i livet – ett eget hem?

Läs mera om Donnie här.

Läs mera om Darko här.

Intresseanmälan finner du här.


Baloo med sin kompis.

SaveTheDogs arbetar aktivt ute i samhället där man bl a erbjuder gratis kastrering för ägda djur. I juli 2015 nappade ägaren till den då 1½-åriga hunden som nu heter Baloo på erbjudandet. Mannen berättade att han hade hunden som vakthund på sin bakgård och att den hela tiden försökte ta sig loss. Han skulle nu kastreras för att ”lugna ner sig”. Hunden hade inget namn…

Personalen vid kliniken tog emot honom och när de ska påbörja ingreppet ser de att den stackars olyckliga hunden har en djupt inväxt kedja runt halsen. De sätter genast igång med att operera honom för att kunna avlägsna kedjan. Att föreställa sig den enorma smärtan han haft under en lång tid är nästan omöjlig att förstå.

Skadorna från kedjan som vuxit in i halsen.
Tack vare duktiga veterinärer så lyckades man sy ihop såret
Baloo återhämtar sig på kliniken efter operationen.

När mannen kom tillbaka för att hämta hunden så konfronteras han av personalen. Han övertalas medelst ”milt hot” om polisanmälan att skriva över hunden till SaveTheDogs. Det gjordes tydligt klart för mannen att så här behandlar man inte en hund. Baloo återhämtade sig men fick en grå pälsrand som växte ut från ärrvävnaden. Han var en försiktig och tillbakadragen kille. De andra hundarna var tuffa mot honom i hägnet och han höll sig mest i sin koja.

Äntligen läkt sår – nu är det den psykiska hälsan som ska läka.

Hundhjälpens medarbetare Jane gjorde sin första resa till hägnet. Den sista dagen precis före avresan går hon längs med paddockarna och i den näst sista tittar en sammets brun hund ut från sin koja. Hans grönskimrande blick möter Janes genom gallret och det var kärlek vid första ögonkastet. Det var bråttom och allt Jane kunde göra var att mjukt viska till honom att han inte skulle oroa sig – hon kommer tillbaka. Han tryckte sin mjuka nos mot hennes hand genom gallret. På väg från hägnet bad Jane om all tillgänglig information om Baloo och fick då höra hans förskräckliga historia..

Vid första mötet

Jane berättar att det inte var planerat att skaffa en fjärde hund men han valde henne och nu är de själsfränder för evigt. Vad man inte visste då och som upptäcktes senare var att han även nästan är helt blind och det är därför han har grönskimrande blick. När Jane tänker på att han blivit fastkedjad som valp och stått där på den bakgården utan att kunna se ordentligt i 1,5 år och med smärta från en kedja som bara växer längre och längre in i halsen så var det inte konstigt han försökte ta sig fri. Allt har sin förklaring.

När Baloo reste hem med Jane till Sverige i juni 2016 så hade han tillbringat 10 månader i hägnet. Första tiden var han så matfixerad att han klättrade på diskbänken och bordet så fort det fanns nåt som doftade mat. Han fick rikligt med färskt kött och grönsaker/ris tre gånger om dagen och efter ca två veckor var han nöjd och mathysterin försvann. När Jane började märka att han ibland gick in i en dörr eller krockade med någon så bokade hon tid på Strömsholms ögon-specialistklinik. Det visade sig att pojken endast såg 50% på vänster öga och var helt blind på det högra. Diagnosen blev att det troligtvis är en form av PRA (progressiv retinal atrofi) men att han inte nått slutstadiet. Han klarar sig trots det väldigt bra i livet då hundar har stor nytta av sina andra sinnen.

foto: Susanne Edlund
Baloo smälte snabbt in bland de andra hundarna i familjen. Han följde Jane som en skugga. Baloo älskar att vara ute i timmar och utforska omvärlden. Han är nöjd med livet bara han får vara vid Janes sida. Han vill alltid ha henne inom synhåll och blir olycklig om hon inte är i närheten. När hon måste lämna alla hundarna är ett märgben i alla fall en liten tröst och han är sysselsatt med något trevligt en stund. Det bästa han vet är att leka med någon annan hanhund – bästisen Bozz ( Hh fd Ozzy) och corgin Joy som han riktigt busar runt med när de träffas.

Baloo tillsammans med sina syskon.

Mest av allt gillar Baloo när det är dags för resorna till vargreviren. När ryggsäcken packas och bildörren öppnas så vet han vad som väntar och sitter redo att hänga med på äventyr. Han är den ende som kan uppföra sig ute bland vilda djur så är han ensam att få följa med. Den resterande familjegruppen blir hemma. Det blir långa promenader i markerna då Janes och hennes vänners engagemang för vargarna är stort. Det är då viktigt att vara synliga i vargrevir för att visa stöd för vargarnas överlevnad och mot bla tjuvjakt.

Baloo trivs bra med det stillsamma livet hemma på landet, i skogen där han bor med syskonskaran av ”rescue hundar”. En kedja eller ett halsband kommer aldrig mer att träs på hans hals.

Baloo är kungen på Tikmossen och har det bästa livet man kan tänka sig – älskad, trygg och hemma.


Cornelis som allmänt kallas Colle visar här hur bra han har det i sitt nya hem. När han anlände till Sverige 2015 var han ynka 20 kg – mot dagens 35 kg muskulösa kille som älskar god mat och glass som han får varje lördag. Husse berättar att de första åren var tuffa då Colle hade medicinska problem och även fick gå igenom en operation. Han har därefter gått på ”simskola” och traskar nu dagligen 8-10 km i skogen med husse – något som är bra för dem båda. Colle bor på landet på en gård med olika djur. Han går lös på gården och håller ordning på allt och alla. Länge glömda är de inledande dagarna där Colle förtvivlat försökte komma åt soptunnorna för att hitta något ätbart. Vi är så glada att Cornelis har det så bra!


HUNDHJÄLPENS LOTTERI!


Du missar väl inte vårt fina lotteri! Ditt lottköp gynnar de valpar som nu i strid ström anländer till hägnet – moderlösa, utsvultna och ibland sjuka / skadade. Varje lott är ett bidrag till livet!
Vinsterna är fina – kläder från Didriksson, hund/katt bäddar, konstverk, virkade charmiga djur, lerfigur, Katt – Rolf Berg och böcker. Alla intäkter gynnar våra skyddslingar vid Footprints of Joy och STAAD.

Pris per lott : 20kr

Betala via:
Plusgiro 355 425-0, märk betalningen med ”namn + mobilnr + lotteri”
Swish 1231721430, märk betalningen med ”namn + lotteri”

När betalning inkommit kommer du att få en sms-bekräftelse med dina lottnummer skickat till det mobilnr du angett. Observera att detta kan ta upp till 48 timmar. Lotteriet innehåller 500st lotter och avslutas när dessa är slut varpå dragning sker.

Ett stort hjärtligt Tack till Er som skänkt vinster till detta lotteri!
Vid frågor maila: info@hundhjalpen.se


UPPDATERING! Det ser ut att börja ljusna på resefronten. Vi förstår att du som adopterat en av våra hundar längtar ihjäl dig snart. Vi undersöker just nu för fullt möjligheten att börja ta hem hundar igen från och med månadsskiftet maj / juni. Målsättningen är att alla bokade hundar ska tillbringa en lång, fin svensk sommar!
Du som ännu inte adopterat – välkommen med din intresseanmälan!

Hundarna vid Footprints of Joy och STAAD behöver Dig nu mer än någonsin. Vägarna till nya hem runtomkring i Europa är stängda. Sverige är det största mottagarlandet för hundarna. Nummer två är Italien som nu är utslaget och där det kommer att vara ett långt återhämtande. Hundratals hundar har sin räddning och trygghet i hägnen – och tusentals väntar utanför för att få en chans att överleva.

Så snart flygen lyfter igen kommer vårt fokus att ligga på att ta hem de hundar som har väntande hem – för att då också snabbt frigöra plats för de svagaste hundarna ute i samhället. Många hundar är mycket svårt medtagna efter vintern och är i stort behov av hjälp. Snart börjar valpar i mängd födas ute i det fria – med endast en kvalfull död att vänta. SaveTheDogs och STAAD är skillnaden. Lidande byts mot framtidshopp. Du som går i adoptionstankar – vi garanterar att DIN hund tas hem snabbast möjligt. Det är NU du bör agera då Din adoption bokstavligen räddar fler liv.

Hundarna du ser på vår hemsida väntar alla på ett bättre liv – ett hundliv värt att leva med egna snälla människor, trygghet och omtanke. Fler hundar kommer den närmaste tiden in för adoption. DU och VI gör skillnad i deras liv – för alltid! Aktuella hundar för adoption hittar du här.

Glöm inte vår insamling. Utan oss i Sverige faller nu SaveTheDogs viktiga verksamhet – och därmed det enda skydd som erbjuds djuren i denna region.

Sätt in Ditt bidrag till plusgiro 355 425-0 alt Swish 1231721430. Märk din inbetalning ”KRIS”. Vill Du att vi publicerar Ditt namn i vår gåvoredovisning – skriv ”Godkänner GDPR”.