Avisering – kostnadsökning 1 oktober

Tyvärr har pandemin inneburit ökade kostnader kring våra hundar. Vi kommer därför att måsta höja adoptionsavgiften för våra småhundar och valpar / unga hundar med 700 kr. Överlåtelsekostnaden blir då i stället för 5800 kr nu 6500 kr. Vuxna hundar höjs med 200 kr från 5800 kr till 6000 kr. Vi kommer även framöver att baka in avgiften för säkerhetsutrustningen ( Haqihana-sele och Baggen-koppel ) i själva adoptionskostnaden för alla hundar. För småhundarna och valparna / de unga hundarna blir nu den totala kostnaden 7000 kr, för de vuxna hundarna 6500 kr.
Lista över överlåtelsekostnader inklusive säkerhetsutrustning för ALLA hundar:

Valpar 7000 kr
Små hundar 7000 kr
Vuxna hundar 6500 kr
Yngre seniorer 4400 kr – ingen ändring
Äldre seniorer 3100 – ingen ändring
Särskilda behov 3100 – ingen ändring
Sponsrade hundar individuellt – ingen ändring
Hundar i Sverige individuellt – ingen ändring

Obs – för dig som skickar in din intresseanmälan senast 30 september gäller den ”gamla” överlåtelsekostnaden


670 av 3000 balar insamlade. Det är bra – men det viktiga är detta – 2330 balar saknas inför vintern. 30 kr är en liten höbal – 300 kr köper 10 balar.
Bankgiro 5541-9477, Swish 123 432 4448


Den övre raden visar några av våra hästar när de räddades. Den undre raden visar några av våra välmående hästar i nutid. Snälla, hjälp dem att alltid få ha det bra!

Ännu är det höst men vi har precis haft den första köldknäppen med nattliga minusgrader. Även i södra Rumänien närmar sig de kalla månaderna. För SaveTheDogs är vintern enormt kostsam. De djur som kommer in är ofta extremt undernärda och vårdkrävande. De djur som lever utomhus vid Footprints of Joy behöver extra mat för att klara kylan. Detta gäller även våra hästar. I dagsläget huserar 22 omhändertagna hästar vid Footprints of Joy – hästar där Hundhjälpens vänner tagit ett stort ansvar för deras räddning och välbefinnande. Vi minns väl alla de 40 hästar som i början av året hittades fastbundna på ”Dödens Fält” utanför Constanta och där SaveTheDogs gjorde en insats utan dess like. De 10 värst drabbade hästarna fick sin fristad i Cernavoda och kvarvarande överlevande fick även de en tryggad tillvaro på annat håll. Kampen att medicinskt rehabilitera dessa hästar var lång och krävande. Hundhjälpens vänner har sponsrat detta samt deras fina egna stall.

Se filmen när hästarna upptäcktes –länk här.

Nu med vintern i antågande gapar det tomt i ladorna. Vi får inte överge dessa så hårt drabbade djur nu när de igen behöver vår hjälp. Under den kallare perioden är åtgången av hö per månad 700-750 småbalar. Med en kostnad på ca 30 kr / bal är månadskostnaden ca 20-25 000. SaveTheDogs klarar inte denna kostnad utan ber oss om hjälp – dessa hästar ska aldrig mera fara illa. Samlar vi under september in 100 000 kr / 3000 höbalar så är hästarna tryggade hela vintern. Visst är DU med? Vi kommer att regelbundet rapportera antal finansierade hö-balar. Obs – det är små balar, ca 10 kg.

Från en hästägare till alla er häst- och djurvänner – snälla, ställ upp för våra hästar. Deras tidigare lidanden räcker till månen och tillbaka – nu har de oss – och vi är starka!

Sätt in ditt bidrag på bankgiro 5541-9477 alt Swish 123 432 4448. Märk betalningen ”Häst”. Vill Du att vi publicerar Ditt namn i vår gåvoredovisning, skriv också”Godkänner GDPR”.

Linda West / ordf Hundhjälpen


Vi är så stolta över vår fina kalender med lyckliga glädjespridare! Glädjen lyser i varje bild.


Omslag: Bailey
1. Billy, Tammy, Ralph, Bonzo
2. Cookie, Scotty, Niall, Kenny
3. Pilar, Pops, Oscar, Tyson
4. Asynja, Enya, Cica, Annie
5. Ciro, Enya, Albus, Dara
6. Jax, Archie, Falcon, Zip
7. Yuma, Honey, Amanda, Harry
8. Bamse, Mia, Nala, Tim
9. Pepper, Ella, Johan, Jago
10. Daisy, Crissa, Elmo, Theo
11. Fabricius, Ludde, Lessie, Kira
12. Bob, Romina, Moka, Whimsy

Pris : 150kr inkl frakt
Börjas skicka ut v 39-40

Beställ Din kalender här: https://hundhjalpen.se/kalender-2022/

Vi tackar Centraltryckeriet i Alingsås för sponsring.


PSSSST, IMORGON ÄR DET DAX!

Hundhjälpens vänner, på fredag startar inte bara försäljningen av 2022 års kalender utan det kommer även avslöjas vilka av era fantastiska hundar som kom med i kalendern.

Vi vill tacka för era underbara bilder på lyckliga hundar i trygga hem ❤️
De hundar som inte kom med beror på att de inskickade bilderna var för små.

Håll utkik på fredag!


Det här med ord…

De ord vi väljer säger vem vi är – de ÄR inte bara ord. De ord vi väljer då vi karaktäriserar vår hund eller vår relation till den har inget att göra med hur många böcker vi läst, hur många kurser vi gått eller hur ”utbildade” vi är. Vad vi kallar vår hund i olika situationer reflekterar hur vi ser på den – och vilka krav vi ställer på den. Därför är det så oerhört viktigt att vara uppmärksam på ord. Skribenten har stall och har tidigare haft många inhyrda hästar med ägare. Hos oss var det inte tillåtet att kalla sin häst ”hästjävel” eller ”hästfan” för att man var missnöjd med en prestation eller annat. Det du väljer att kalla ditt djur och de ord med vilka du beskriver det reflekterar hur du ser på det och hur du kommer att behandla det. Ett flitigt kallande av sitt djur för ”jävel” eller ”dum” är ett förstadium till neglekt och i många fall hårda fysiska tag. Vi bör också vara uppmärksamma på vår omgivning – och lyssna. Kanske du även kan förhindra att ett annat djur far illa.

Prestige hör inte hemma i Hundhjälpens filosofi. Vi arbetar utifrån hundens väl – i alla situationer. Det är det val vi gjort och samma filosofi grundläggs av SaveTheDogs – där VARJE hund behandlas utifrån sina förutsättningar och där VARJE hund är lika älskad oberoende av sina prestationer och sin mentalitet. De har alla en dramatisk bakgrund som format deras sätt att ta sig an världen – och VARJE hund fattar sina beslut utifrån de förutsättningar den har – och besluten är i hundens värld logiska och RÄTT. Här kan det kollidera med människovärlden och det är här vi visar vem vi är – dömande eller guidande, straffande eller stöttande. Det ÄR inte hundens fel att den gör fel – den har inga erfarenheter att grunda ett annat beteende på. Hunden agerar på en känsla – påtaglig i SIN värld. Ska du förändra ska du ge förutsättningar att förändra KÄNSLAN. Kalla inte hunden för ilsken eller dum för att den försvarar sin bädd, morrar mot mannen i familjen etc – den har i sin värld orsak till detta – du måste förstå känslan som ligger bakom beteendet. Att straffa bort ett sådant beteende ökar dramatiskt hundens rädslor som den nu måste undertrycka för att inte få mera bannor. Problemet som nu ligger dolt har snarare eskalerat. Välj noga dina ord här – när du beskriver hunden – ord fastnar och permanentas. Ord som enbart beskriver beteendet – opålitlig, elak, farlig – permanentas och utgör så småningom ”hunden”. Du har helt missat hundens rika känsloliv och därmed också möjligheten att stötta och hjälpa den framåt.

Vi har gjort en liten förfrågan för just ”ord” bland våra ägare – vilka ord som hör hemma i en god och i en dålig relation till hunden. Orden ( versaler ) nedan är skrivna av en av våra ägare med flera HH-hundar och behöver inte ens kommenteras – så självklara är de.

1. 3 ord viktiga för relationen till en nyanländ hund. ÖDMJUKHET, LYHÖRDHET, FLEXIBILITET
2. 3 ord som inte hör hemma i relationen till en nyanländ hund. BRÅTTOM, MÅSTE, LYDA
3. 3 ord som borgar för en god långsiktig relation. VI, TILLSAMMANS, NÄRHET
4. 3 ord som negativt påverkar en god långsiktig relation. ENSAMHET, FÖRSUMMELSE, STRESS

Det har dock kommit mängder av bra ord. Tack alla ägare! En kort sammanställning nedan av vanliga ord:

3 ord viktiga för relationen till en nyanländ hund:
Tålamod, respekt, förståelse, tid, trygghet, lugn, kärlek, empati, kravlöshet, närvaro, lyhördhet, stabilitet.

3 ord som INTE hör hemma i relationen till en nyanländ hund:
Press, stress, bestraffning, höjda röster, krav, irritation, sårade känslor, otålighet, ilska, makt, tvång, få ordning på, alfa, dominans, ledarskap, frustration, förväntningar, lyda, måste, prestige, få bukt med.

3 ord som borgar för en god, långsiktig relation:
Vänskap, delande, tolerans, familjemedlem, kul-bus-lek, trygghet, belöning, samhörighet, närhet, kärlek, förståelse, tillit, respekt, ömhet, ett steg i taget, tålamod, tid, realistiska krav, lyhördhet, samarbete, flock-känsla, gosande, empati, intresse.

3 ord som negativt påverkar en god långsiktig relation:
Prestige, ovillkorlig, strikt, rang / alfa, ledarskap, hunden blir vad du gör den till, stress, respektlöshet, irritation, bestraffning, otrygghet, oförutsägbarhet, försummelse, quick-fix, lydnad, dåligt tålamod, krav, likgiltighet, våld, avskildhet, tukta, ilska, tvång, nonchalans, inkonsekvens, ensamhet.


305 av 3000 balar insamlade
Bankgiro 5541-9477, Swish 123 432 4448

Ännu är det höst men vi har precis haft den första köldknäppen med nattliga minusgrader. Även i södra Rumänien närmar sig de kalla månaderna. För SaveTheDogs är vintern enormt kostsam. De djur som kommer in är ofta extremt undernärda och vårdkrävande. De djur som lever utomhus vid Footprints of Joy behöver extra mat för att klara kylan. Detta gäller även våra hästar. I dagsläget huserar 22 omhändertagna hästar vid Footprints of Joy – hästar där Hundhjälpens vänner tagit ett stort ansvar för deras räddning och välbefinnande. Vi minns väl alla de 40 hästar som i början av året hittades fastbundna på ”Dödens Fält” utanför Constanta och där SaveTheDogs gjorde en insats utan dess like. De 10 värst drabbade hästarna fick sin fristad i Cernavoda och kvarvarande överlevande fick även de en tryggad tillvaro på annat håll. Kampen att medicinskt rehabilitera dessa hästar var lång och krävande. Hundhjälpens vänner har sponsrat detta samt deras fina egna stall.

Se filmen när hästarna upptäcktes –länk här.

Nu med vintern i antågande gapar det tomt i ladorna. Vi får inte överge dessa så hårt drabbade djur nu när de igen behöver vår hjälp. Under den kallare perioden är åtgången av hö per månad 700-750 småbalar. Med en kostnad på ca 30 kr / bal är månadskostnaden ca 20-25 000. SaveTheDogs klarar inte denna kostnad utan ber oss om hjälp – dessa hästar ska aldrig mera fara illa. Samlar vi under september in 100 000 kr / 3000 höbalar så är hästarna tryggade hela vintern. Visst är DU med? Vi kommer att regelbundet rapportera antal finansierade hö-balar. Obs – det är små balar, ca 10 kg.

Från en hästägare till alla er häst- och djurvänner – snälla, ställ upp för våra hästar. Deras tidigare lidanden räcker till månen och tillbaka – nu har de oss – och vi är starka!

Sätt in ditt bidrag på bankgiro 5541-9477 alt Swish 123 432 4448. Märk betalningen ”Häst”. Vill Du att vi publicerar Ditt namn i vår gåvoredovisning, skriv också”Godkänner GDPR”.

Linda West / ordf Hundhjälpen


Välkomna hem!

17 underbara glädjespridare har nu kommit hem!
Vi välkomnar Amira, Aniela, Arnica, Caesar, Carla, Camomilla, Fernando, Mojo, Mora, Pablo, Picki, Pickilina, Ribes, Russel, Sally, Sara och Stewie!

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna och önskar våra fyrbenta vänner stort lycka till med sina nya liv.

Tack alla som möjliggjort hundarnas ankomst!


KONTAKTANNONS

FINNES:
Maya, pigg och positiv guldbrunett på 6 vårar söker stadigvarande, seriöst sällskap i lämplig ålder. Lite större tjej på 60 cm och med en vikt kring de 30. Stort naturintresse och älskar långa promenader och äventyr i markerna. Självklart kan nya intressen föreslås men något city-liv är inte aktuellt. Ett lugnt och harmoniskt hem uppskattas och kvällarna får gärna tillbringas i soffan med diskussioner och tv-tittande. Förtjust i godbitar. Trivs som ensam hund och bor gärna så i det gemensamma hemmet – men kan ev överväga en trygg hundgrabb i liknande storlek. Katter och små barn – nej. Bor just nu i Kalmar men är flyttbar.

SÖKES:
Trevlig och snäll människa, ålder och längd / vikt ointressant liksom hårfärg. Det viktiga är att du tycker om hundar och har viss erfarenhet så att vi lätt börjar förstå varandra. Du bör vara intresserad av naturupplevelser där vi tar oss an gemensamma utmaningar som långa vandringar men också ha en fallenhet för lugna kvällar hemma i tv-soffan. Kylskåpet bör innehålla mycket gott och du måste förstå att jag vill stå i centrum – även om du får en hel del egentid. Du kan vara ensamboende eller sambo – men ska inte ha små barn eller katter hemma.

Skriftligt svar emotses a s a p. Ser fram emot sällskap. Klicka HÄR.


Vi söker nu Dig som har ett hjärta utöver det vanliga – och en lämplig boende- och livssituation. Vi har två riktiga hjärteknipare som med sina handikapp har det tufft i hägnmiljön. Båda har varit mycket svårt skadade och man har tvingats amputera ett framben. Detta innebär i hägnet en stor nackdel då det finns många hundar runtomkring och som handikappad måste man alltid vara på sin vakt mot knuffar och hundar som kanske vill brottas eller helt enkelt inte är vänliga. Både Athos och Rafaela har ett enormt behov av att få lämna hägnet och börja ett liv i en lugnare och tillrättalagd omgivning. Personalen vid hägnet gör allt de kan för hundarna – men dessa två behöver egna människor som ser till deras väl – och som hjälper där det behövs.

5-årige Athos är en oerhört sällskaplig och kärlekstörstande kille som inget hellre vill än att umgås. Valpen Rafaela är ännu osäker och behöver få upptäcka att världen är härlig och att alla vill henne väl. För båda hundarna gäller att hemmet ska vara markbeläget och ha en egen trädgård som är inhägnad. En hund med detta handikapp ska INTE vara hänvisad till enbart koppelpromenader utan ska ha möjlighet att röra sig fritt på en inhägnad, trygg yta. Det är viktigt att man även inser att även om hunden KAN göra både det enda och det andra innebär det inte att den SKA det. Hundens långsiktiga väl står i fokus.

Läs mera om Athos HÄR.

Läs mera om Rafaela HÄR.

Intresseanmälan finner Du HÄR.


Just nu finns ett helt gäng med härliga jourhundar i och kring Kalmar. I norra Skåne finns en underbar krabat och i Stockholm en gentleman. Här har du chansen att träffa din framtida kamrat före du bestämmer dig – och hunden har chansen att träffa dig och bilda sig en egen uppfattning. Här finns pojkar och flickor, blyga och mer självsäkra individer, aktiva och lugnare hundar – alla ljuvliga själar i päls. Här finns fantastiska jourmattar som vill sina hundars väl och som kan svara på dina frågor.

Du kan läsa mera om samtliga jourhundar på adoptionssidan som du finner HÄR.

Intresseanmälan finner Du HÄR.


%d bloggare gillar detta: