3. Demonerna

Ägaren: Teslas ägare, bosatt utanför Örnsköldsvik, struntade helt i hennes säkerhet genom slarv med ytterdörren – trots att hon visste att det fanns en rymningsrisk. Ägaren meddelade oss inte utan gjorde några tafatta försök att få fast Tesla. Vi fick genom vår uppföljning reda på vad som hänt och Susanne Edlund hjälpte till med infångningen. Lärde sig ägaren något? ICKE! Några veckor senare, i juni, lämnade hon dörren olåst ( egen utsago ) och åkte iväg – Tesla öppnade och försvann – om detta fick vi ingen information. Ägaren påstår sig ha letat med vänner och bekanta utan resultat. I mitten av augusti tog ägaren emot sin andra hund från Hundhjälpen. Inte ett ord om att Tesla var borta vare sig då eller vid vår ordinarie uppföljning av hund nr 2. Total mörkläggning. Tesla hade nu varit på vift i två månader! Vi började ana oråd då allt prat om Tesla undveks i telefon och fick så småningom från annan källa reda på att Tesla rymt. Ägaren skaffade sig nu ytterligare en hund. Hundhjälpen lämnade in en anmälan till Länsstyrelsen gällande ”övergivande av hund”.

Under november fick vi information om att en hund som liknande Tesla hade setts på bygden. Ägaren avsade sig då snabbt ägandet för att slippa allt ansvar.

Under hela denna tid gjorde ägaren sig onåbar på telefon.

Ägarens släkting – hundprofilen: Då det inte gick att få kontakt med ägaren sökte vi en släkting – en känd hundprofil i regionen. Denne blev omgående defensiv och närapå aggressiv i sin argumentation – där kontentan var att ”Tesla var ändå ingen social hund och kunde inte knyta an till någon” – med undermeningen därför ”värdelös”. Inget att spilla tid på – hon var ändå borta. Sorry – Tesla är en oerhört klipsk och inkännande hund – makalös faktiskt – och knyter inte an till den som inte är empatisk.

Förste ägaren: Förste ägaren som Tesla inte tyckte om / trivdes hos kunde inte låta bli att intrigera. Hemliga kontakter togs med Djurskyddet Örnsköldsvik som vid mer än ett tillfälle höll på att tillintetgöra infångandet.

Djurskyddet Örnsköldsvik: Det finns ett ordspråk ”Skomakare bliv vid din läst”, dvs lägg dig inte i det du saknar kunskap om och där du kan göra enorm skada genom din okunnighet. Man säger själv att man inte ”kan” hundar då man i princip arbetar med katter. Vårt erbjudande att samarbeta då man ändå envisades att medverka avvisades och man skapade hemliga grupper på FB där tonen var ”Hata Hundhjälpen” och där man uppmanade till egna initiativ. Troligt är att man vid flera tillfällen skrämt Tesla och därmed också förlängt hennes lidande. Djurskyddet Örnsköldsvik har flera gånger anmält Hundhjälpen till Länsstyrelsen för djurplågeri då man tycker att vi inte ”gör det som behövs” för att fånga in Tesla. Man har även polisanmält att man hotats av Hundhjälpen ( ??? ). Djurskyddet har genom sin verksamhet försvårat infångandet av Tesla och därtill trakasserat Hundhjälpen genom sina anmälningar hit och dit – man har spridit osanningar kring bygden och i sina kanaler. Man har skapat en hets-stämning mot Hundhjälpen – allt detta utan att ha en susning om hur ett infångande av en hund med Teslas egenskaper och intelligens ska gå till. Vi blockerades från kontakt. Djurskyddet Örnsköldsvik har agerat utanför de ramar som ställts upp från Djurskyddet centralt. Vi kommer att göra en anmälan om detta då man genom sitt agerande faktiskt riskerat Teslas liv.

Privatpersonen JJ: Självutnämnd totalt okunnig ”expert” som baserar sin expertis på ägandet av EN gatuhund och att råd ( ? ) getts till andra personer. Kraftigt drivande i den hatstämning som piskades upp mot Hundhjälpen i hemliga grupper och på bygden. Anmält Hundhjälpen till Länsstyrelsen för att vi blandar oss i hennes / Djurskyddets planer för infångande. Polisanmält Hundhjälpen för hot! Sagt sig företräda Djurskyddet vid anmälan till Länsstyrelsen – vilket är falskt. Blockerat oss från kontakt. Denna person har genom sitt agerande riskerat Teslas liv.

Länsstyrelsen Västernorrland: När kännedom ficks i november om Teslas rymning i juni lämnade Hundhjälpen in en anmälan mot ägaren om ”övergivande av hund” samt en orosanmälan gällande nuvarande två hundar. LS kontaktade ägaren per telefon och var nöjda med ägarens svar att hon gjort vad hon kunde för att fånga in Tesla ( vilket vi ju alla vet är falskt ). Inga konkreta bevis krävdes in gällande de åtgärder ägaren sade sig ha vidtagit. Ärendet avskrevs 2 december och Tesla som fortfarande levde och hade synts bara någon vecka tidigare lämnades därmed med LS goda minne att dö i skogen av svält / kyla. Detta är tyvärr praxis hos LS och LS Västernorrland utmärker sig här genom att i ett liknande fall nyligen, rumänska hunden Taiga, där man också under samma tidsperiod lämnade henne levande i skogen att dö då ägaren tycktes ha gjort ”tillräckligt”. Den hunden dog. Tesla motbevisar allt gällande denna idiotiska praxis – varje liv är värt att kämpa för – och SKA kämpas för. Det är otroligt att LS på detta sätt lättvindigt lämnar hundar att dö under lidande – för att man nöjer sig med godtyckliga förklaringar / rena lögner från ägare som undandrar sig ansvaret för vad man orsakat.

När sedan Hundhjälpen / Susanne Edlund startade sitt infångningsarbete grundat på erfarenhet och kunskap om hundars beteende fick LS Västernorrland eld i baken och pressade på gällande möjliga och omöjliga bildbevis och tidsplaner. Ingen förståelse fanns för att varje fall var unikt. Vi krävdes gång på gång på information om vårt arbete ( som man ändå inte förstod sig på ) och pressen var minst sagt störande – och rent av löjeväckande med tanke på att LS själv godkänt att hunden dör i skogen. 10 april var Tesla infångad och inte ens då dög tlllkännagivandet utan man krävde bildbevis. INGA bevis överhuvudtaget har avkrävts ägaren som orsakat detta och hävdat sina infångandeförsök. Hur idiotiskt är inte detta! LS förstår inte sin uppgift – att värna djurs väl – utan sitter fast i byråkratiska procedurer grundade i RÄTTEN att agera – vilket när man agerar felaktigt p g av okunskap / oförståelse kan kosta liv.


2. Teslas änglar – Familjen Isberg och Susanne Edlund

Teslas liv har räddats tack vare den fantastiska familjen Isberg som hjälpte henne på plats samt Sveriges i särklass bästa ”hundfångare” Susanne Edlund.

I den lilla byn Västansjö någon mil söder om Örnsköldsvik bor familjen Isberg. De hade nåtts av sökgruppens sms-efterlysning av Tesla och när de på nyårsafton grillade ute såg de plötsligt henne: ”Det är ju HON – den efterlysta hunden!”. Tesla höll sig på avstånd och var rädd – och mycket tunn och medtagen. Från denna kväll började man mata in henne. Tiden gick och Tesla började komma som på schema – och fick alltid riklig, god och näringsrik mat serverad. Ett sinnrikt vattendropp konstruerades för att hon alltid skulle ha vatten trots många minusgrader. En ”vanlig” fälla riggades så småningom men Tesla som tidigare blivit infångad i en sådan vägrade. Med mycket huvudbry konstruerades en STOR specialfälla – där Tesla själv skulle utlösa stängningsanordningen. Under hela tiden kameraövervakades Tesla och man gladdes åt att hon åt bra och började lägga på sig vikt.

Tyvärr stördes hela processen av utomstående självutnämnda ”experter” som vägrade samarbeta och därmed skrämdes Tesla bort vid flera tillfällen. Februari hade man de värsta två snöstormarna i mannaminne där snön lade sig meterdjup. Tesla försvann i 10 dagar och man befarade att hon inte klarat sig. Det förekom även några svåra dygn där temperaturen närmade sig -30. Paret Isberg berättar att de ibland var sömnlösa av oron för Tesla – när stormarna och kylan var som värst.

10 april utlöste Tesla fällan och lidandet hade en ände. Tack vare denna fantastiska familj med hjärtan utöver det vanliga överlevde Tesla – och var t o m i gott skick när Hundhjälpens representant kunde hämta henne ur fällan. Vi är alla fulla av beundran över den omtanke familjen Isberg visade Tesla och att man aldrig gav upp hoppet utan kämpade vidare – även de gånger när bakslagen kom. Kvar i Västansjö finns nu ”Teslaberget” – det nära berg där Tesla hade sin lega. TACK NI UNDERBARA MÄNNISKOR!

Under hela denna process har Susanne Edlund funnits i bakgrunden som rådgivare. Susanne är en fantastisk hundmänniska med stor förståelse för våra hundars beteende och instinkter. Otaliga är de rymlingar över hela Sverige som kommit tillrätta tack vare henne. Det är även Susanne som fångat in Tesla hos tidigare ägaren där Tesla rymde flera gånger p g av otrivsel. Susanne har stått i tät kontakt med familjen Isberg och kunnat ge rätt tips i rätt ögonblick. Därmed har Tesla fått bästa möjliga mat i rikliga mängder och Susanne har även samarbetat kring konstruktionen av den bur / inhägnad där Tesla till slut fångades in. Vi är också fantastiska Susanne STORT TACK skyldiga och vet med säkerhet att utan hennes inblandning hade inte Tesla legat här bredvid mig i skrivande stund.


1. Hunden: Tesla
Tesla hittades med mamma och syskon nära gränsen till Bulgarien. Samtliga var svårt medtagna, i princip skinn och ben. Tesla var den blygaste i gänget och därför den sista att bli adopterad. Hon kom till Sverige 2016 men trivdes aldrig riktigt bra i sitt hem enligt omgivningen. Tesla hade då även rymt från sitt hem flera gånger – men aldrig från hundpassaren där hon verkade trivas bra. 2020 beslutades det om omplacering och Tesla fick sitt nya hem i en liten by utanför Örnsköldsvik. Ägaren var väl informerad om att Tesla tidigare varit på rymmen och vikten av att ha koll på hennes säkerhet. HUR kan då Tesla smita ut genom dörren redan efter ett dygn? Vi informerades inte utan ägaren gjorde några tafatta försök att fånga in henne. När vi på andra vägar nåddes av informationen sattes duktig hjälp in och Tesla kunde fångas.

Lärde sig ägaren något av detta? Tyvärr inte. Kort tid därefter åkte hon hemifrån med Tesla hemma ensam – och dörren olåst som vanligt. Vad ska vi förvänta oss händer – Tesla trivdes inte i hemmet så hon öppnade dörren och försvann. Detta skedde i juni. Ägaren undanhöll återigen denna information från oss och tog gladeligen emot hund nr 2 från Hundhjälpen – allt medan Tesla irrade omkring i skogarna och vi var i tron att hon var hemma och mådde bra. Givetvis hade hund nr 2 aldrig landat i detta hem om ägaren hade berättat om Tesla.

Nu blev Tesla ensam i världen och fick kämpa hårt för att överleva i en svår miljö. En kvinna i byn ställde ut mat en tid men då sommaren tog slut lämnade hon bygden. Tesla slutade synas till och månaderna gick. Vi trodde fortfarande att hon var hemma hos ägaren och att allt var bra. I mitten av november kontaktades vi och fick då kännedom att en hund som likade Tesla hade setts till i området – på rymmen. Teslas ägare svarade inte på våra kontaktförsök så vi inledde ett enormt sökarbete för att lokalisera hunden samt lämnade in en orosanmälan till Länsstyrelsen. Nyårsafton uppenbarade Tesla sig vid en gård där man grillade, medtagen och skygg. Från detta datum inleddes infångningsarbetet vilket p g av Teslas extrema vaksamhet varit enormt svårt. 10 april fångades hon in.

Tesla är ett mirakel. Hon har levt 10 månader ensam i skogen – utelämnad åt sin egen förmåga att överleva och finna mat. En liten och späd hund med kort päls har överlevt såväl rovdjur som en lång norrlandsvinter med det svåraste snöläget på många år samt extrem kyla. 10 MÅNADER under mycket svåra förhållanden och under svårt lidande. Detta har orsakats av slarv och underlåtenhet att be om hjälp – Tesla fick betala priset. I skrivande stund ligger hon i sin bädd bredvid skribenten och sover – det krävs mycket sömn för att kroppen ska kunna slappna av efter att i 10 månader måstat vara vaksam, ständigt beredd att fly – och vara rädd.

I denna berättelse figurerar otaliga fall av mänsklig likgiltighet och dumhet samt ett antal självutnämnda totalt okunniga ”experter” – men här finns även de verkliga hjältarna.

Detta ska ALDRIG behöva hända en hund – det lidande Tesla har utsatts för är enormt. Vi har ANSVAR som hundägare – för hundens liv och trygghet – alltid!


Tack vare den generositet svenska djurvänner visade när hästarna vid Dödens Fält upptäcktes och räddades slutade denna fruktansvärda historia så väl den kunde. Av de 23 överlevande hästarna valdes de mest lidande ut för flytt till Footprints of Joy där man har egen stordjursveterinär. Rehabiliteringen är långsiktig – men lyckan bland hästarna enorm. Maten tar aldrig slut – människorna är snälla – och NU – ett eget hem! Hundhjälpens alla vänner ställde upp utöver det vanliga och donationerna har nu även finansierat ett splitter nytt stall för dessa 10 hästar. Det ryms t o m någon extra stackare som i framtiden kommer att omhändertas. Lite småfix kvarstår – men snart flyttar hästarna in i sitt stall som kommer att bära Hundhjälpens logga.
TACK alla ni som möjliggjorde detta!Freddy Worm Christiansen: Hundars och vargars beteende: myter och fakta
Det här är en bok som öppnar helt nya dimensioner i relationen mellan hunden och människan. Freddy Worm Christiansen har i decennier studerat vargar i nära familjemiljö. I boken avslöjar han att de uppfattningar som ligger bakom hela ledarskapstänkandet bygger på vanföreställningar och myter om vargars och hundars beteende. Hans slutsatser får vittgående konsekvenser för vår samvaro och praktiska hunduppfostran. Det synsätt som under lång tid varit förhärskande skapar många svåra situationer istället för att lösa problem i hundens och människans relation.

Boken består av tre delar. Den första delen handlar om äganderättszoner och aggression. I denna del finns de grundtankar som gör boken till den milstolpe den är. Helt plötsligt blir det än mer uppenbart än tidigare att vi ofta behandlar hundar respektlöst och många gånger med ett stort maktbehov.

I den andra delen gör författaren upp med begreppet ’ledarskap’ och menar att detta är ett ord som bör skrotas. Istället lyfter han fram den ansvarsfulla hundägaren som det viktiga i sammanhanget. Innebörden av en sådan förändring är enorm om den skulle få genomslag i hela hundvärlden.

Den sista delen diskuterar en mängd signaler och beteenden, som ofta sägs vara viktiga i umgänget mellan hundar och mellan hund och människa. Här visar författaren på ett sakligt och resonerande sätt att grunderna för dessa tolkningar är svaga.

För att kunna förstå sin hund på riktigt så måste man också lära sig om hundens ursprung som härstammar från vargen, denna bok förklarar detta på ett bra och relativt enkelt sätt och ger förståelse för Instinkter och beteenden som finns kvar hos dagenshundar. Synsättet att vara förhärskande skapar ofta svåra situationer helt i onödan istället för att lösa problem. Nyttig läsning i vår relation till våra pälsklingar.

/ Hundhjälpen


Vår otroligt stilige och ståtlige Buster har ännu inte fått sitt evighetshem. Han har svikits flera gånger och finns nu hos snälla fodervärdar i Uppsala. Buster som är en aktiv och glad grabb i lite större format mår inte bra av att måsta försöka anpassa sig till olika hem – då de ändå inte låter honom bo kvar. Han behöver trygga och erfarna egna människor som ser till att hans tillvaro blir den bästa en hund kan ha. Buster älskar att vara ute i skog och mark – och däremellan slappar han gärna i soffan. Nu börjar vår härliga ute-säsong efter den långa vintern – ta med Buster på vandring i fjällen eller tälta vid en sjö. Världens bäste kompis söker DIG!

Buster vill inte bo centralt. Inga barn då de stressar honom. Han bor väldigt gärna med en pigg och vänlig hundkamrat.

Läs mera om Buster HÄR.

Intresseanmälan finner Du HÄR.


Detta bildspel kräver JavaScript.

Från en fruktansvärd och tragisk bakgrund kom syskonen Marley och Mooki till sitt hem i Sverige. Där blev det inte riktigt som det var tänkt då det redan fanns en hanhund i hemmet som nu ideligen attackerar Marley. Som handikappad har han inte alltid möjlighet att ta ifrån sig och situationen är därför mycket svår. Syskonen är varandras bästa vänner och ska få fortsätta sina liv tillsammans – det är viktigt. De är goa och rara hundar som söker en lugnare tillvaro där de vid det nya hemmet också haft en inhägnad trädgård att strosa runt i då och då – eller bara leka och ”springa av sig”. Marley och Mooki vill inget hellre än att bara få vara älskade och trygga och har kärlek i mängd att bjuda tillbaka. Detta hoppas vi kunna erbjuda dem inom snar framtid. Det är tufft för Marley hemma och vi oroar oss för honom. Snälla Du som kan ge dessa ljuvliga hundar en härlig framtid – hör av Dig snarast. Vi har ett speciellt erbjudande.

Detta gäller:
Inga unga barn
Ingen större, dominant hane
Lugnt läge med inhägnad trädgård
Förståelse för hundarnas handikapp

Läs mera om Marley här.

Läs mera om Mooki här.

Intresseanmälan finner Du här.


Jessica Mann – Blygerhundar: så gör du din hund till en superhjälte

Att ha en rädd hund är hjärtskärande. Att se sin bästa vän vilja fly eller slåss, att ständigt få förklara för omgivningen varför hunden gör som den gör, varför den inte vill hälsa och hela tiden ta hänsyn till hundens speciella behov i alla situationer är hårt arbete. I den här boken får du många konkreta tips på hur du stärker din hunds självförtroende – oavsett om du har en blygerhund eller bara vill stärka din hund så den tar sig an livet med glädje och självförtroende. Du får helt enkelt tips om hur du kan göra din hund till en superhjälte. Var beredd på att tänka helt nytt! För att bättre förstå våra hundar handlar en del i boken om vad rädslor är, hur stress fungerar och hur hundar kommunicerar. Du får också träningstips för specifika rädslor. Dessutom handlar ett helt kapitel om hur du beter dig de dagar du inte orkar vara en superhjälte. Jessica Mann är utbildad instruktör och hundbeteendeanalytiker. Hon håller kurser i framförallt grunder för tävlingshunden, specialsök och blygerkurser, kurser för den rädda hunden.

Inget för den nyanlände hunden som främst behöver trygghet i det lilla – men så småningom! Olika övningar men hela tiden med hänsyn till hundens förmåga och intresse – författaren är noga med att påpeka vikten av att inte i någon situation pressa hunden. Hundens väl i fokus. Välj de övningar som passar just din hund – när den är redo – och gläds åt att se den växa! Mycket läsvärd bok // Hundhjälpen


Förväntningarna på hundar är enorma och många hundar klarar inte pressen – andra är av naturen ängsliga eller har varit med om traumatiserade händelser. Då många ägare tyvärr inte har kunskapen eller tålamodet att hjälpa sin hund söker man i stället en quick fix – antidepressiva medel – och förväntar sig en lösning på hundens problem. I artikeln nedan kommer Hundhjälpens Jane Iassonidis och hundpsykolog Jessica Bergman till tals – och även hunden Enya. Det finns ingen bestående quick-fix – inte heller genom att ge hunden antidepressiva medel. Ja – en ängslig / rädd hund kan ha nytta av medicineringen – men då i samband med träning som avser att stärka hundens självkänsla och självsäkerhet.

Hundhjälpen tar starkt avstånd mot veterinär Eva Hertils uttalande att det ibland kan vara bäst att avliva ängsliga / rädda hundar – det är inget annat än en quick-fix för ägaren.


Välkomna hem!

Vi har glädjen att få välkomna hem ytterligare ett stort gäng nysvenskar!
Under helgen anlände en transport med efterlängtade, underbara hundar; Adelina, Alcyone, Annie, Billy, Estela, Gianny, Haci, Hera, Ignatius, Iron, Kiara, Monnalisa, Nathan, Nina, Ofelia, Oreste, Patrick Rosalia, Ruth, Tim, Yako och foderhunden Courage

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna och önskar våra fyrbenta vänner stort lycka till med sina nya liv.

Tack alla som möjliggjort hundarnas ankomst!


%d bloggare gillar detta: