FRÅN HÄGNET

TILL SVERIGE

Innan avresa

De medicinska förberedelserna


Hundhjälpens hundar reser in under villkoren för EU-djur.

Nedan listas standarden för de medicinska förberedelser samtliga Hundhjälpens hundar genomgår. Alla vaccinationer samt tester förs in i djurets pass. Djuren genomgår regelbundna fullständiga besiktningar för att säkerställa aktuell hälsostatus. Fullständig transparens råder mellan Save The Dogs / Hundhjälpen vid alla medicinska spörsmål.

Avmaskning

 • VALPAR avmaskas direkt vid omhändertagandet och igen efter 14 dagar. Därefter varje månad tills valpen uppnått 6 månaders ålder. Sedan övergår valparna till ”vuxen-schemat”.
 • VUXNA hundar avmaskas direkt vid omhändertagandet och igen efter 14 dagar. Sedan månadsvis så länge de är kvar på kliniken. När hundarna flyttas ut i hägnet sker avmaskning var tredje månad, med undantag på våren när avmaskningen sker var femte vecka som ett steg i dirofilaria-bekämpningen.

Blodtester / 

Vektorburna parasiter

 • Görs vid omhändertagandet och därefter var 6e månad:
  • SNAP-test påvisande anaplasma, borrelia, erlichia, dirofilaria
  • SNAP-test leishmania
  • PCR-test babesia.
 • SNAP-test brucella – görs 10 dagar före avresa.


Hundhjälpen anser att de medicinska aspekterna måste tas på fullaste allvar och att en seriös organisation måste hålla sig uppdaterad om hälsoläget, samt minska riskerna till ett minimum genom rigorösa åtgärder och ett effektivt kontrollprogram. Vi är fullkomligt trygga med Save The Dogs hanterande av alla medicinska aspekter.

Yttre parasiter

 • Höst och vinter – spot-on behandling var 4e/5e vecka.
 • Vår och sommar – spot-on behandling var 4e/5e vecka alt Seresto-halsband.

Vaccinationer

RABIES förekommer inte inom den rumänska / europeiska hundpopulationen. Jordbruksverket kräver vid införsel godkänd rabiesvaccination.

Save The Dogs vaccinationsschema:

 • VALPAR vaccineras med dos 1 vid tidigast 12 veckors ålder. 21 dagar senare ges den 2a dosen för att ge fullständigt skydd. Rabiesvaccinationen förnyas sedan årligen.
 • VUXNA hundar vaccineras direkt med dos 1 följd av dos 2, 21 dagar senare. Rabiesvaccinationen förnyas årligen.

Beroende på valparnas / de unga hundarnas ålder när de omhändertas så ser deras övriga vaccinationsschema tidsmässigt olika ut. De vuxna hundarna vaccineras direkt efter omhändertagandet. Vaccinationerna förnyas årligen.

Vid inresan till Sverige har samtliga hundar oavsett ålder ett aktivt skydd mot:

 • Valpsjuka
 • Parvovirus
 • Hepatit- Kennelhosta
 • Leptospiros

TRANSPORT

Flyg

Vi flyger uteslutande med KLM via Amsterdam. Vi väljer alltid den kombination av flyg som har den kortaste totala flygtiden för att resan ska vara så skonsam som möjligt för djuren.

Hundarna lastas om i Amsterdam av anställda djurvårdare som ser till att de mår bra och kan ingripa om något skulle vara på tok.

Om det mot förmodan skulle vara en försening och hundarna missar anslutningen, får de komma ut ur burarna och rastas inne på flygplatsområdet. Om förseningen är lång välkomnas de på djurhotellet där de får mat och vatten och kan vila.


Under flygresan sitter hundarna i stora, godkända transportburar i ett särskilt område av flygplanet. Utrymmet är ljust och temperaturen är mellan 10-15 grader. Små hundar under 8 kg kan resa inne i kabinen tillsammans med passageraren.
Hundarna sederas inte inför resan, förutom i extremt sällsynta fall om de är mycket stressade. Det ges då endast ett lätt lugnande medel.


Väl framme i Sverige deklareras djuren i tullen innan de kan överlämnas till sina ägare. Vi har alltid en erfaren representant på plats för att hjälpa till med mottagandet. Hundar klarar som regel flygresorna mycket bra.

Bil


Ibland reser våra hundar med landtransport, vilket kan innebära en ankomst med upp till 20 hundar. Dessa hundar transporteras genom Europa av en licensierad transportör vars chaufförer är utbildade och godkända för att ta hand om och transportera hundar.

Vi använder alltid samma transportör, och vi är mycket nöjda med dem. För hundarna är detta faktiskt en lugn och bekväm resa - de lastas på hemmaplan och utsätts inte för stressiga miljöer. När de anländer hämtas de direkt av sina nya ägare.


Inne i transporten har alla hundar egna burar som är anpassade efter deras storlek. Chaufförerna följer strikt EU-regler och praxis när det gäller att hantera och övervaka hundarna. Det är lugnt och tyst inne i fordonet – hundarna som alla kan se varandra ligger och slumrar största delen av resan. Antalet stopp minimeras för att minska störningsmomenten.


Hundarna reser med EU-pass som innehåller formella uppgifter så som födelsedatum och chipnummer på engelska samt rumänska.

Passet fungerar också som hälsobok och innehåller information om djurens vaccinationer, avmaskning samt anti-parasitbehandling. Här anges också resultaten från de blodtester som görs gällande av mygg / fästingburna sjukdomar.