GREGOR - HUNDHJÄLPEN


Född: 2018

Kön: Valack

Senast uppdaterad: 2024-02-22

Faddrar:

Anne Thelander
Annika Planstedt
Emelie Feiff

Catrin Welinder
Anette Elfving

Mer information, kontakta: fadder@hundhjalpen.se

OM GREGOR


Miraklet Gregor!

Gregor är en busig men godmodig kille som delar sin inhägnad med några snälla, vuxna hästar som visar honom hur man ska bära sig åt i hästvärlden. De är bra förebilder och Gregor gör sitt bästa för att visa sin bästa sida.


En oerhört söt kille som fångar allas hjärtan – en kille som utan SaveTheDogs inte skulle överlevt och nu kunna glädja de besökare som stannar till vid hans inhägnad för en pratstund.

Gregor får växa upp i trygghet till en stilig och stabil unghäst.


SaveTheDogs är räddningen för de utsatta djuren i södra Rumänien. Utan den hjälp man erbjuder skulle djuren svälta eller plågas ihjäl av sjukdom och skador. Vi kan aldrig nog betona vikten av deras närvaro och vår stolthet av att få vara delaktiga i denna fantastiska verksamhet.


Bakgrund:

Gregor var ca två veckor gammal när han tidig höst 2018 hittades liggandes i ett dike långt ute på landsbygden. Så små föl är extremt känsliga och Gregor var döende.

En fattig men godhjärtad bonde passerade och upptäckte Gregor i diket. Han lyckades lasta honom på sin åsnekärra och tog med honom hem till sitt lilla skjul.

I den avlägsna byn fanns det varken telefoner eller internet. Det tog tre dygn för nödropet att genom olika kanaler nå SaveTheDogs, som omedelbart insåg allvaret i situationen och utan dröjsmål ryckte ut. Gregor var så ynklig och svag att han endast med möda orkade stå upp. Chansen till överlevnad sattes som mycket låg. Filmen nedan visar SaveTheDogs stordjurs-veterinär Roxana med personal som hämtar Gregor.


Gregor visade sig vara ett mirakelföl. Han flaskmatades under många månader tills han var stor nog att ta sin första tugga hö. Därefter har det gått stadigt framåt.

I hästhägnet - Februari 2024

I hästhägnet

Räddningen