Vårt arbete

Hundhjälpen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för att hjälpa nödställda hundar i Rumänien, det land i Europa där de i särklass far mest illa. Läs mer om vår verksamhet här.

Genom Hundhjälpen får f.d. rumänska gatuhundar och katter egna, permanenta hem i Sverige. Vi väljer ut hundar och katter lämpliga för adoption, intervjuar och väljer ut de nya hemmen. Vidare ombesörjer vi transport av de adopterade hundarna/katterna till Sverige samt följer upp hur det går för dem i sina nya hem.

Adoptionsverksamheten är en mycket viktig del i våra aktiviteter, då den frigör resurser i Rumänien till gagn för de i samhället mest behövande hundarna/katterna som därmed kan beredas plats i hägnet. Samtidigt får de hitresta hundarna/katterna chansen till ett gott hund- eller kattliv, med allt vad detta innebär, något som de aldrig skulle kunna få i sitt hemland.


%d