Föreningsstruktur och kontakt

Organisationsnr: 802420-6875

Stadgar: Öppnas som PDF här.

Hundhjälpen innehar av Länsstyrelsen utfärdat §16-tillstånd för omplaceringsverksamheten.

Föreningen är TRACES-registrerad gällande förflyttning av djur inom EU. Vid såväl vägtransport som flyg innehar samtliga aktörer relevanta tillstånd för transport av djur inom EU.

Bankgiro 5541-9477
Swish 123 432 4448
Betalning från utlandet: IBAN SE56 6000 0000 0005 7685 8048

Kontakt:

E-post: info@hundhjalpen.se

Tel: 076-1144218. Skicka SMS med namn och ärende så återkopplar vi snarast.


 

STYRELSEN:
Ordförande Linda West
Vice ordförande Ulrica Åkesson
Sekreterare Ulrica Åkesson
Kassör Anneli Zetterlund
Ledamöter Eva Frisk
Jane Fredlund
Suppleanter Sari Taipale
Katrina Hofling
Elisabeth Carlsson
Setareh Nori
Revisor Lena Danielsson
MEDARBETARE:
Placering av djur Linda West
Jane Fredlund
Jourgruppen Sethare Nori
Elisabeth Carlsson
Katrina Hofling
Kontaktpersoner Anna Du Rietz
Elisabeth Carlsson
Christina Persdotter
Birgitta Malmborg
Ulla Nilsson
Nicolina Curko
Viktor Persson
Transportsamordnare Flyg Linda West
Transportsamordnare Landtransport Jane Fredlund
Arlanda/resenärs-ansvarig Eva Frisk
Medlemsregister Ulrica Åkesson
Hemsidan Anneli Zetterlund
Sociala medier Ulrica Åkesson
Mije Lundbergh Jensen
Robin Andersson
Ingegerd Mickelz
Molly Borgqvist
Fadderprogram Sari Taipale
Forumet Ulrica Åkesson
%d bloggare gillar detta: