Save the Dogs

Save The Dogs – Hundhjälpens samarbetspartner i Rumänien
Save The Dogs (STD) är en organisation vars mål är att förbättra situationen för gatuhundarna i Rumänien genom s.k. ”neuter and release”-program, d.v.s. steriliseringsprogram vilket är förordat av WHO sedan år 1990 som den mest humana och effektiva metoden för att minska gatuhundspopulationer.

Organisationen arbetar även för att lyfta fram ansvarsfullt djurägande hos rumänerna och arbetar mycket med lagstiftning och opinion, från utbildning i skolorna till lobbyarbete inom EU. STD erbjuder även gratis sterilisering samt veterinärvård till lokalbefolkningens husdjur.

Organisationen bildades först år 2005, trots att Sara Turetta sedan 2002 hade varit verksam i Rumänien och arbetat för gatuhundarna. STD har sitt huvudkontor i Milano, Italien. Den världsberömda primatologen Jane Goodall är hedersledamot i STD. Hundhjälpen startade sitt samarbete med STD år 2005. STD samarbetar i sin tur med organisationer i Italien, Sverige, Finland, Holland och Schweiz.
STD omfattar idag två hundhägn i staden Cernavoda, varav Footprints of Joy som byggdes år 2010 är det hägn som kommer användas i framtiden.

I staden Cernavoda bedrivs även verksamhet där vanvårdade katter, hästar och åsnor omhändertas. Man har ca 35 anställda i Rumänien: veterinärer, hundskötare, chaufförer, hundfångare samt personer med administrativa uppgifter. En heltidsveterinär får ca 250-400 euro per månad i lön från STD, beroende på erfarenhet. En hundskötare får ca 100-150 euro i månaden. STD har dessutom en mobil klinik med vilken man kör runt i de närliggande kommunerna och utför steriliseringar samt ger gratis akutvård. Sammantaget så hade STD år 2011 utfört över 10.000 kastreringar i de olika städerna.

 

TNR – Trap Neuter Return
Varför använda TNR som metod för att kontrollera bestånd av gatuhundar?
En enda herrelös okastrerad tik ger på två år upphov till 42 hundar. Tikarna som föds blir oftast dräktiga redan vid första löpet och gatuhundarnas population ökar därför drastiskt på kort tid.

Att döda hundarna för att minska antalet är ineffektivt. Det innebär bara att revir blir lediga och att dessa revir intas av nya hundar från närliggande kvarter eller från landsbygden. De nya hundarna fortsätter att föröka sig. Dessutom får de hundar som dödas inte somna in på ett humant sätt, utan de förgiftas antingen direkt ute på gatorna eller så samlas hundarna in och så sprutas gift in i deras bröstkorg. Bägge metoderna är oerhört plågsamt för hunden.

Vad innebär TNR som metod?
TNR, Trap Neuter Return (”Fånga Kastrera Återsläpp”) innebär att man fångar in herrelösa hundar, kastrerar dem och sedan släpper tillbaka dem på den plats där de fångades in och där hundarna vet var de hittar mat. De vaccineras även mot rabies och ges ohyrebehandling. Hundarna märks i örat med ett synligt plastclip.
Metoden rekommenderas av WHO som den mest effektiva och humana metoden för att minska gatuhundsbeståndet.

TNR bör även inkludera kastreringsprogram för ägda hundar som vistas lösa utanför bostadshus. Det är därför Hundhjälpen stöder inte bara TNR-program, utan också att lokalbefolkningen erbjuds gratis kastrering av sina husdjur.

I staden Cernavoda fanns det ca 3000 gatuhundar år 2002, men några år senare hade antalet reducerats till ca 300 hundar tack vare kastreringsprogrammen. Hundar som bedöms inte kunna klara sig på gatan, såsom valpar, extremt magra, sjuka eller skadade hundar, återsläpps inte efter kastrering på den plats man fann dem, utan de får kvarstanna i hägnet och sätts upp i adoptionsprogram.

 

%d bloggare gillar detta: