Badglädje!


En drönare ovanför Footprints of Joy skullei somras upptäcka mängder av blå prickar – inte studsmattor som dyker upp på drönarbilder här i Sverige – utan blå badpooler skänkta till hundarna från deras svenska vänner. Hundhjälpen samlade i början av sommaren in pengar för att kunna skänka hundarna glädje och svalka i den rumänska sommarhettan. Detta resulterade i inköp av mängder av små badpooler i olika storlekar, vattenslangar och kärl samt badleksaker. En del hundar visade sig vara korsningar med säl eller utter – poolerna intogs med varierande elegans men med glädjen lysandes ur ögonen. Andra var tvekande och nöjde sig kanske med en liten vattenslurk innan de blev nedstänkta av sina modigare kamrater. Tack alla som skänkte pengar till poolerna och utrusningen. Ni bidrog till att göra vardagen lite roligare för hundarna – och möjliggjorde för dem att hålla sig svala en stund. Tack vare att många pooler kunde köpas in så räckte de sommaren ut- slitaget är tufft! Filmen visar några av våra ”badpojkar och -flickor”.


Många är de månadshundar som hittat sina evighetshem tack vare att de getts extra synlighet på våra media. Tyvärr gäller det inte alla. Phil, Chewa, Courage, Scotty och Ace är alla fantastiska personligheter med varma, klappande hundhjärtan. Deras liv rinner ut i sanden i hägnet. Dagarna passerar och monotonin blir allt tyngre att bära. Även en hund kan känna sig uppgiven och ledsen. Vi vet att deras hem finns i Sverige – men vi har inte funnit dessa mattar och hussar än. Nog finns väl Du som har ett stort hjärta som klappar för hundar och har plats att erbjuda för en vän som dessa? Vi söker också Dig som kan vara fodervärd till någon av hundarna till hösten.

Phil – med sin charmiga och glada framtoning.

Chewa – som älskar alla snälla människor.

Courage – nyfikenstrut med positiv utveckling.

Scotty – intelligent, glad och nyfiken.

Ace – här har vi grabben som blir Din följeslagare på livets alla vandringar.

Klicka på hundens namn för att läsa mera.

Intresseanmälan finner Du här.

Vill du vara fodervärd, läs här.


Alla vackra sagor har ett slut och hit har nu även historien om Margherita kommit. Hon omhändertogs för 8 år sedan i ett skick som fick även de mest förhärdade att falla i gråt. Skinn och ben – och full av sår orsakade av ägaren som både slagit henne besinningslöst och tvingat henne dra tunga lass med sin svaga kropp som utrustningen orsakade svåra skavsår. Margherita har rört vid allas hjärtan.


SaveTheDogs gav henne en fristad vid Footprints of Joy och hon gladde alla med sin mirakulösa återhämtning och sitt vänliga sätt som gjorde att man alltid kände sig utvald när man träffade henne. Historien om Margherita är en historia om hopp och beslutsamhet – ett bevis på de underverk SaveTheDogs uträttar. Stallet bär för evigt hennes namn – ”Margheritas stall”. För några dagar sedan orkade hon inte längre utan fick lugnt somna in omgiven av de människor hon älskade och kände sig trygg med, 23 år gammal. Vi sörjer i våra hjärtan – för Margherita var beviset på att man aldrig får ge upp – vi ska kämpa för livet så länge det bara går – varje häst, åsna, hund och katt i Cernavoda förtjänar det.

Vila i frid sötaste Margherita – älskad och aldrig glömd.


Plusgiro 355 425-0, Swish 1231721430
Ingen som känner till Barrys historia glömmer honom – den lilla hunden som under flera år misshandlats av sina äldre ägare med sparkar och slag tills han fått permanenta, svåra skador. Dottern i hemmet lyckades till sist få bort hunden därifrån och nu huserar Barry hemma hos Mihaela som driver det lilla hägnet STAAD. Tidigt i rehabiliteringen lyckades Mihaela lokalisera en tryck-kammare där syre under högt tryck påverkar läkning och återhämtning. Den har varit avgörande för Barrys förmåga att stärka sin kropp.

Barry bor inte i hägnet STAAD utan i Mihaelas hem då han är ömtålig och kan skadas av stora och livliga hundar. Här blir han rejält bortskämd och den lille krabaten älskar mat – speciellt paté. Barry visar stor uppskattning och tillgivenhet till Mihaela. Att få klappar samt att gå på små promenader är något han tycker om och gärna gör. Barry imponerar på alla med sin kämpaglöd och livsglädje. En grupp volontärer som träffade honom nyligen blev alla lika förtjusta i honom. Han fick lite för mycket av det goda – då han även ser dåligt så var det mycket ljud och många att hålla reda på. Men glad – det är han, vår lille Barry. Dessutom en liten linslus!

Barry är fortfarande beroende av den tryckkammarbehandling han får nästan dagligen. Det är nu snart ett år sedan han räddades av Mihaela och hon har med glädje och stolthet följt hans framsteg – de må vara små för en utomstående men väldigt tydliga för henne. Barry har en alldeles speciell plats i hennes hjärta och hon ger aldrig upp hoppet om ytterligare hälso-vinster.

Behandlingarna i tryckkammaren och Barrys veterinärbesök kostar Mihaela mer än vad hon har råd med. För sin långsiktiga rehabilitering är Barry därför beroende av vårt stöd.

Sätt in valfri summa till Hundhjälpens plusgiro 355 425-0, alt Swish 1231721430. Märk betalningen ”BARRY”. Vill Du att vi publicerar Ditt namn i vår gåvoredovisning, skriv också ”Godkänner GDPR”.


SaveTheDogs hundar kommer inte bara från gatan. Rocky har haft en ägare och var som brukligt är här i regionen – en vanvårdad kedjehund. Ägaren var gammal och skröplig och när han inte längre kunde ta hand om sig själv var risken stor att Rocky skulle hamna på gatan – som också brukligt är. Tack och lov skedde detta i SaveTheDogs område och man kunde återigen erbjuda en utsvulten och svag hundstackare en framtid. Rocky var rädd – ägaren har inte varit snäll – men nu stundar bättre tider och en tryggad framtid. Utan SaveTheDogs skulle tusentals djur varje år få utstå svåra lidanden. Dessa resurser kanske inte kommer att finnas kvar. Den ekonomiska krisen vid hägnet / veterinärkliniken orsakad av COVID-19-pandemin håller på att stjälpa verksamheten. Nu är det upp till DIG och MIG att axla ansvaret. Avstå något i din vardag för djurens skull – det gäller deras liv, nu och i morgon.

Hur ska vi kunna välja – vem som räddas och vem som lämnas åt sitt öde? Under 2019 kunde SaveTheDogs undsätta 1800 djur i djupaste nöd, ge dem mat och vård, trygghet och möjlighet till ett nytt liv. SaveTheDogs veterinärklinik är den enda i hela regionen – stort som hela Nord-Irland. Varje skadat och sjukt djur ska kunna få hjälp – även privatägda djur där ägarna är för fattiga för att kunna betala annat än med tre plommon eller några ägg.

Klinikens framtid är osäker då den är donationsfinansierad. De italienska donationerna har p g av COVID-19 krisen i stort uteblivit. Man står redan idag inför situationer där man egentligen inte har plats eller resurser att hjälpa i akuta fall. Vi ska inte låta det gå längre – dit där hjälpen upphör.

Detta är en vädjan från mitt hjärta – från en djurvän till en annan. Snälla Du – stötta NU SaveTheDogs verksamhet i Cernavoda. Annars är verksamheten snart historia och lidandet breder åter i sig till proportioner likt de i början av detta millenium – ett lidande som jag vid mitt första besök i landet chockades svårt av och som formar mitt liv och mitt arbete än idag. Jag har i 16 år levt med Hundhjälpen och varit oerhört stolt över vår förening – men ALDRIG har situationen varit så svår och ALDRIG har SaveTheDogs hela verksamhet stått på spel. Visst hjälper vi alla – innan det är för sent?

Linda West / ordf. Hundhjälpen

Sätt in valfri summa till Hundhjälpens plusgiro 355 425-0, alt Swish 1231721430. Märk betalningen ”KRIS”. Vill Du att vi publicerar Ditt namn i vår gåvoredovisning, skriv också ”Godkänner GDPR”.


Sverige är ett rabiesfritt land och ska så förbli. Det är inte ovanligt att rykten uppstår där information saknas – och ofta utpekas gatuhundarna som farliga smittspridare. Okunskap föder rädsla – rädsla föder hat och rykten – rykten föder falska sanningar. Det är av största vikt att vi förstår ”det här med rabies” för att inte dras med i en obefogad rädsla som hämmar våra handlingar och förmågor – och i slutänden drabbar de vi försöker skydda, våra vänner i hägnen.

Vad är rabies?
Rabies orsakas av ett virus och är en 100% dödlig sjukdom. Inkubationstiden varierar mellan 3 veckor och 1 år. Det finns ett effektivt vaccin, som kan användas såväl rent förebyggande som efter en möjlig exponering. Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. Två personer som smittats i Asien har avlidit i Sverige i modern tid.
Hund är globalt sett den främsta smittöverföraren, men andra viktiga smittkällor är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. WHO, Världshälsoorganisationen klassificerar hela Europa som rabiesfritt vad gäller hund. Det virus som orsakar klassisk rabies förekommer sporadiskt bland vilda djur i några få östliga länder i Europa. Varianter av rabiesvirus finns hos fladdermöss, i de flesta länder. Även i Sverige har rabiesantikroppar påvisats hos fladdermöss, vilket påvisar att de varit exponerade.

Hur ser situationen ut i Rumänien?
Det är av största vikt att vi skiljer på tamdjur ( främst hund ) och vilda djur. WHO klassificerar Rumänien, liksom hela övriga Europa som rabiesfritt gällande hund.

Förekomst av rabies hos hund. Källa WHO

Vad gäller vilda djur är situationen annorlunda. Här finns i norra Rumänien en endemisk spridning, dvs en spridning inom en mindre och avgränsad population. Det finns således ingen allmän spridning och åtgärdsprogram finns.

Förekomst av rabies hos vilda djur. Källa WHO

Vilka är införselkraven?
Jordbruksverket ställer följande krav: Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination, och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få en grundvaccination. Vaccinationen ska göras med ett godkänt vaccin.
Hundhjälpens hundar och katter klareras i tullen vid inresetillfället. Här kontrolleras deras ID-märkning samt data för rabiesvaccination.

Hur arbetar SaveTheDogs / Hundhjälpen?
Djurens hälsa och ägarnas trygghet i adoptionsprocessen står i fokus för hela vår verksamhet. Valpar som omhändertas med eller utan sin mamma isoleras från övriga hundar tills fullständigt vaccinationsprogram genomförts. Valparna rabiesvaccineras vid 12 veckor+ i enlighet med gällande införselbestämmelser. Dessa unga hundar ges då en grundvaccination bestående av två sprutor med ca tre veckors mellanrum för att garantera bildandet av antikroppar. Äldre hundar som omhändertas genomgår en liknande procedur. Rabiesvaccinationen hålls alltid ”aktuell” för de djur som vistas längre tid i hägnet, dvs djuren omvaccineras före utgångsdatum för föregående vaccination som är giltig i 12 månader. Varje hund i hägnet har således vid varje tillfälle ett fullgott rabiesskydd.

Utöver rabiesvaccinationen genomgår varje individ ett omfattande hälsoprogram.

Rabies är en fruktansvärd sjukdom – men vi ska inte relatera den till europeiska gatuhundar – då gör vi både oss själv och dem en otjänst. Du kan lugnt och med tillförsikt glädjas åt den vänskap och kärlek dessa hundar kan erbjuda dig. Att adoptera är att ge en gatuhund en framtid – ett liv som innebär trygghet och omvårdnad, äventyr och kamratskap. ADOPTERA MERA!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Jordbruksverket
WHO World Health Organisation ( Världshälsoorganisationen )


Vi är ledsna att se er kvar i hägnet – ni som har så mycket att erbjuda – men ingen
har erbjudit er något. Vi är ledsna att se att ni börjar visa tecken på depression –
gnistan i ögat har nästan slocknat hos en av er. Vi är ledsna att ni fick lämna er fria
tillvaro som frigående hundar då hundfångarna började intressera sig för er. Vi lovar
att vi aldrig ger upp – att vi aldrig glömmer hur mycket ni längtar bort från er lilla
inhägnad och den tillvaro som inte alls tillgodoser era behov. Vi vet att här i Sverige
väntar vidsträckta skogar och härliga vandringsleder på er – men någon måste bjuda
in er. Vi vet också att det finns en rymlig soffa någonstans där ni får mysa med er
egen människa. Vi vet att det väntar varsitt märgben någonstans.

Vi ber nu Hundhjälpens alla vänner att hjälpa er – att hitta ert hem. Vi vet att det
börjar vara kritiskt då ni mår allt sämre bakom gallret. Kära grabbar – vi tänker på er
och söker vidare – det är klart att ni ska HEM!

Hälsningar,
Styrelsen för Hundhjälpen gm Linda

Läs mera om Donnie här och Darko här.

Intresseanmälan finner Du här.

Info och jourhemsanmälan finner Du här.


Resultatet för augusti månad blev fina 144 963 kr.

Till insamlingen ”Kris” kunde läggas till 101 147 kr.

Våra fadderhundar/katter/åsnor/hästar sponsrades med 12 748 kr.

Ospecificerade gåvor uppgick till 24 369 kr, och till ”Sponsra en hunds resa” inkom 4350 kr.

Fadderinsamlingen gav 150 kr. Våra katter har erhållit 500 kr, och insamlingen till Skänk en valp ett liv gav 1400 kr.

Kalenderförsäljningen gav 300 kr i förhandsbokning

Äldre gåvoredovisningar finns under menyn ”Övrigt

Ett varmt tack till alla som stöder arbetet för hundar i nöd!

Gentlemannen Theo har valts ut som månadshund för September. Han har levt hela sitt liv i hägnet och nu måste det få räcka. Bästa vännerna Enya och Basil har nyligen anlänt till Sverige och Theo är nu helt vilsen i tillvaron vilket gör honom mycket ledsen. Han är en mjuk och snäll grabb som kommer att fästa sig väldigt vid sin första egna människa. Efter sju år av anonym tillvaro önskar vi vår Theo en gosig bädd, godbitar varje dag och händer som mjukt smeker honom över pälsen. Theos längtan behöver få ett slut och glädje behöver tillföras hans liv. Är det hos DIG han kommer att finna sitt paradis? Ditt hem ska vara lugnt och inte centralt beläget. Hör av dig!

Läs mera om Theo här.

Intresseanmälan finner du här.


SaveTheDogs hundar kommer inte bara från gatan. Vissa omhändertas från ägare som gravt vanvårdat eller misshandlat dem. Lille Blecy som vi ser på filmen räddades från en familj som misskött henne under lång tid. Svårt undernärd och med svåra hudproblem, pälsen i tovor som orsakade svåra smärtor. Kedjehund som brukligt är, trots den ringa storleken. Blecy fick hjälp och får ett liv – tack vare SaveTheDogs närvaro. Dessa resurser kanske inte kommer att finnas kvar. Den ekonomiska krisen vid hägnet / veterinärkliniken orsakad av COVID-19-pandemin håller på att stjälpa verksamheten. Nu är det upp till DIG och MIG att axla ansvaret. Avstå något i din vardag för djurens skull – det gäller deras liv, nu och i morgon.

Hur ska vi kunna välja – vem som räddas och vem som lämnas åt sitt öde? Under 2019 kunde SaveTheDogs undsätta 1800 djur i djupaste nöd, ge dem mat och vård, trygghet och möjlighet till ett nytt liv. SaveTheDogs veterinärklinik är den enda i hela regionen – stort som hela Nord-Irland. Varje skadat och sjukt djur ska kunna få hjälp – även privatägda djur där ägarna är för fattiga för att kunna betala annat än med tre plommon eller några ägg.

Klinikens framtid är osäker då den är donationsfinansierad. De italienska donationerna har p g av COVID-19 krisen i stort uteblivit. Man står redan idag inför situationer där man egentligen inte har plats eller resurser att hjälpa i akuta fall. Vi ska inte låta det gå längre – dit där hjälpen upphör.

Detta är en vädjan från mitt hjärta – från en djurvän till en annan. Snälla Du – stötta NU SaveTheDogs verksamhet i Cernavoda. Annars är verksamheten snart historia och lidandet breder åter i sig till proportioner likt de i början av detta millenium – ett lidande som jag vid mitt första besök i landet chockades svårt av och som formar mitt liv och mitt arbete än idag. Jag har i 16 år levt med Hundhjälpen och varit oerhört stolt över vår förening – men ALDRIG har situationen varit så svår och ALDRIG har SaveTheDogs hela verksamhet stått på spel. Visst hjälper vi alla – innan det är för sent?

Linda West / ordf. Hundhjälpen

Sätt in valfri summa till Hundhjälpens plusgiro 355 425-0, alt Swish 1231721430. Märk betalningen ”KRIS”. Vill Du att vi publicerar Ditt namn i vår gåvoredovisning, skriv också ”Godkänner GDPR”.


%d bloggare gillar detta: