Del sju i vår artikelserie beskriver vår samarbetspartner sedan 2004, italienska SaveTheDogs samt deras omfattande verksamhet.

Vi nämner jämt och ständigt SaveTheDogs i våra texter – vem är de egentligen?

2002 anlände italienska Sara Turetta till Cernavoda – ditkallad av italiensk personal som arbetade med konstruktionen av stadens kärnkraftverk och chockades över den fruktansvärda mängden gatuhundar och misären som rådde. Mellan 2-3000 hundar levde på gatan i den lilla staden med 20 000 invånare. De plågades av svält, sjukdom och människors grymheter. Sara som då arbetade inom media i Milano var en stor djurvän – och hade inget val annat än att bosätta sig i Cernavoda – och i blygsam skala börja bygga upp en liten veterinärklinik och ett hägn – med kastration av gatuhundar som tongivande i verksamheten. Där startades SaveTheDogs och sedan har utvecklingen varit fantastisk. Idag äger / driver föreningen en anläggning som är i särklass i Rumänien – med en stor, väl utrustad veterinärklinik och ett hägn utformat för hundarnas trivsel. Personalen är internationell. SaveTheDogs har hyllats internationellt för sina insatser och mottagit flertalet utmärkelser för sin verksamhet.

Hundhjälpen och SaveTheDogs är partners sedan start. Redan hösten 2004 kom Hundhjälpen in i bilden – föreningen bildades som ett stöd till SaveTheDogs då vi nåtts av nödropet att man inte kunde rädda fler hundar om de inte kunde erbjudas en långsiktig lösning på annat håll – dvs ett hem. Efter vårt första besök i Milano och Cernavoda var riktningen fastlagd – och har varit sedan dess. Vi är oerhört stolta över SaveTheDogs och glada att i snart 20 år ha haft en väl fungerande, transparent relation. Vi känner varandra utan och innan och har fullt förtroende för varandras arbete och respekt för varandras åsikter. SaveTheDogs hundhållning håller hög standard och vi har i dagsläget kunnat välkomna ca 2500 av deras skyddslingar till svensk mark, hundar men även ett antal katter.

Sara Turetta är ordförande i SaveTheDogs. Föreningen har sitt säte i Milano, Italien. Detta gör man idag:

  • I Cernavoda bedrivs en omfattande verksamhet med omhändertaganden av nödlidande hundar, katter, hästar och åsnor. Akutvård, rehabilitering, adoptioner. Här är Hundhjälpen den största samarbetspartnern. Gratis djursjukvård för fattiga människor, uppsökande verksamhet på landsbygden, gratis kastrationer. Utbildning av barn i skolorna, handikappverksamhet.
  • Man har etablerat verksamhet och samarbetspartners i södra Italien där hundhållningen ofta är på en mycket låg nivå och gatuhundar finns i mängd.
  • Man arbetar i södra Italien och internationellt mot fenomenet ”kedjehundar”.
  • I Italienska storstäder bedrivs hjälpverksamhet bland hemlösa och deras hundar.
  • Sedan mars har man ett mycket aktivt program vid den rumänsk – ukrainska gränsen. Hjälp för flyktingar med djur som korsar gränsen. Leveranser av stora mängder hundmat till ukrainska hägn som helt saknar stöd nu i krigstider. Omhändertagande av ukrainska hundar för vård / rehabilitering i Cernavoda.
  • Informationsspridande och opinionsbildning.
  • Deltagande vid internationella konferenser gällande gatuhundsproblematiken samt kedjehundarna mm.


Denna artikel belyser ett viktigt ämne – de medicinska förberedelserna när en hund / katt adopteras till Sverige genom Hundhjälpen.

HUNDAR
Med den fria rörlighet som finns inom EU så passerar en stor mängd sällskapsdjur över Sveriges gränser. Hundar medföljer på semesterresor, åker på internationella utställningar eller köps / adopteras från olika länder. Jordbruksverket drar upp minimikrav vad gäller hälsostatus för till Sverige inresande hundar – olika villkor beroende på djurets ursprungsland. Hundhjälpens hundar reser in under villkoren för EU-djur.

Nedan listas standarden för de medicinska förberedelser samtliga Hundhjälpens hundar och katter genomgår – långt utöver Jordbruksverkets krav. Alla vaccinationer samt tester förs in i djurets pass. Djuren genomgår regelbundna fullständiga besiktningar för att säkerställa aktuell hälsostatus. Fullständig transparens råder mellan SaveTheDogs /Hundhjälpen vid alla medicinska spörsmål.

Vaccinationer:
RABIES förekommer inte inom den rumänska / europeiska hundpopulationen. Jordbruksverket kräver vid införsel godkänd rabiesvaccination. Så här ser SaveTheDogs vaccinationsschema ut:

– VALPAR vaccineras med dos 1 vid tidigast 12 veckors ålder. 21 dagar senare ges den 2a dosen för att ge fullständigt skydd. Rabiesvaccinationen förnyas sedan årligen.

– VUXNA hundar vaccineras direkt med dos 1 följd av dos 2 21 dagar senare. Rabiesvaccinationen förnyas årligen.

Beroende på valparnas / de unga hundarnas ålder när de omhändertas så ser deras övriga vaccinationsschema tidsmässigt olika ut. De vuxna hundarna vaccineras direkt efter omhändertagandet. Vaccinationerna förnyas årligen. Vid inresan till Sverige har samtliga hundar oavsett ålder ett aktivt skydd mot:

– Valpsjuka
– Parvovirus
– Hepatit- Kennelhosta
– Leptospiros

Avmaskning:

VALPAR avmaskas direkt vid omhändertagandet och igen efter 14 dagar. Därefter varje månad tills valpen uppnått 6 mån ålder. Sedan övergår valparna till ”vuxen-schemat”.

VUXNA hundar avmaskas direkt vid omhändertagandet och igen efter 14 dagar. Månadsvis så länge de är kvar på kliniken. När hundarna flyttas ut i hägnet sker avmaskning var 3e månad med undantag på våren när avmaskningen sker var 5e vecka som ett steg i dirofilaria-bekämpningen.

Yttre parasiter:

Höst och vinter – spot-on behandling var 4e/5e vecka.
Vår och sommar – spot-on behandling var 4e/5e vecka alt Seresto-halsband.

Blodtester / vektorburna parasitsmittor:

Vid omhändertagandet och därefter var 6e månad – SNAP-test påvisande anaplasma, borrelia, erlichia, dirofilaria. SNAP-test leishmania. PCR-test babesia.

SNAP-test brucella – 10 dagar före avresa.

Hundhjälpen anser att de medicinska aspekterna måste tas på fullaste allvar och att en seriös organisation måste hålla sig uppdaterad om hälsoläget, samt minska riskerna till ett minimum genom rigorösa åtgärder och ett effektivt kontrollprogram. Vi är fullkomligt trygga med SaveTheDogs hanterande av alla medicinska aspekter.

KATTER
Precis som våra hundar, genomgår även våra omhändertagna katter ett rigoröst medicinskt program – för sin egen hälsas och för Din trygghets skull. Det bör påpekas att samtliga sjukdomar som nämns nedan ( förutom rabies ) redan finns i Sverige bland vanliga svenska katter – och kan ha mycket allvarliga konsekvenser.

Vaccinationer
– Rabies
– Calicivirus – influensa med inflammation av munnen
– Rhinotracheitis – herpesvirus
– Panleucopenia – parvovirus ”kattpest”
– Leukemia – katt-leukemi

Tester
– FIV Feline Immunodeficiency Virus – katt-aids
– FELV Feline Leukemic Virus – katt-leukemi

Avmaskning
– bandmask / rundmask

Yttre parasiter
– prevention mot fästingar / småkryp

Veterinärbesiktning
Katten står under veterinärkontroll från omhändertagandet tills avresan. Slutbesiktning av katten görs inom 24 timmar före avresan till Sverige.


Denna artikel belyser Hundhjälpens / SaveTheDogs arbete på plats i Rumänien och varför det är så viktigt.

I Rumänien lever ca 2-3 miljoner gatuhundar. Deras liv är ett lidande från dag ett; extrem undernäring, skador och parasiter plågar dem – men även människor som utan samvete misshandlar och lemlästar dem. Den stora mängden hundar bidrar också till olägenheter och rädsla bland människorna. Myndigheterna försöker begränsa populationen av gatuhundar genom att förgifta dem på gatorna eller genom inhuman avlivning i s.k. dödshägn dit hundarna förs efter att ha fångats in. Infångandet i sig medför enormt lidande och ofta svåra skador på hundarna.

När en hund förs bort eller dödas, så blir reviret ledigt och en ny hund tar omedelbart dess plats. Rent teoretiskt kan en okastrerad tik på några år ge upphov till hundratals nya hundar. Även om detta är en matematisk beräkning – i verkligheten så dör de flesta av valparna innan fertil ålder och alla hundar blir inte fertila – så förstår man att myndigheterna i förlängningen aldrig kommer att lyckas med att utrota gatuhundspopulationen.

För att på sikt humant lösa problemet med gatuhundar så bör man arbeta med kastreringsprogram, så kallad ”trap-neuter-release” (TNR), vilket rekommenderas av WHO som den mest effektiva metoden. Det betyder att man fångar in en hund, kastrerar och vaccinerar den, samt sedan släpper tillbaka hunden på platsen där den infångades. TNR bedrevs tidigare i stor skala av SaveTheDogs. I staden Cernavoda med omgivning kunde man minska populationen tack vare TNR med 90% – ett fantastiskt resultat. Enligt nyare lagstiftning får inte frisläppande ske vilket omkullkastar alla möjligheter till ett humant minskande av antalet gatuhundar. Valpar föds nu återigen okontrollerat vilket leder till ett enormt tryck på SaveTheDogs – då nu p g av platsbrist endast de mest utsatta hundarna kan tas in till tryggheten vid hägnet Footprints of Joy. Det enda sättet att frigöra plats i hägnet för nya nödfall är nu internationella adoptioner, där Hundhjälpen har enormt viktig roll. Genom åren har ca 2500 f d gatuhundar fått goda hem här i Sverige.

Att förändra synen på gatuhundarna och hundägande är en annan väldigt viktig uppgift. Detta sker i staden Cernavoda genom utbildning av skolbarn, samt uppsökande verksamhet i olika stadsdelar och i omgivande byar. SaveTheDogs driver en omfattandet lobby-verksamhet gentemot beslutsfattare och politiker, både lokalt och internationellt för att påverka lagar och bestämmelser gällande gatuhundar. Spridning av kunskap i Sverige om gatuhundarnas situation tillhör också våra uppgifter. I hela världen uppskattas siffran hemlösa hundar uppgå till ca 200 miljoner, så problemet kring och lidandet för dessa djur är gigantiskt.


Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår fjärde artikel beskriver vi hundarnas och katternas resa till Sverige.

Våra första hundar flögs till Arlanda i januari 2005 och så har det fortsatt – tills COVID-19 pandemin satte käppar i hjulen.

Vi flyger numera uteslutande med KLM via Amsterdam. Vi väljer alltid den kombination av flyg som har den kortaste totala flygtiden för att resan ska vara så skonsam som möjligt för djuren. Hundarna / katterna lastas om i Amsterdam. Dessa flygplatser har anställda djurvårdare som tittar till djuren och kan ingripa om något skulle vara på tok. Skulle mot förmodan en inledande försening leda till att anslutningen missats får hundarna komma ut ur burarna och rastas inne på flygplatsområdet. Skulle dröjsmålet vara långt välkomnas djuren på flygplatsens djurhotell där de får mat och dryck – samt kan vila. Under flygresan sitter hundarna i egna för flyg avsedda stora och godkända transportburar. Dessa lastas i en särskild del av planets fraktutrymme där de spänns fast. Utrymmet är ljust och temperaturen mellan 10-15 grader. Små hundar, under 8 kg samt katter, kan resa inne i kabinen tillsammans med passageraren. Hundarna sederas inte inför resan – undantag görs om hunden är mycket agiterad på flygplatsen i Bukarest, men det är extremt sällsynt. Obs att det endast ges ett lätt lugnande medel – hunden är fullt vaken men lugn. Detsamma gäller våra katter som så gott som uteslutande reser inne i kabinen. Väl framme i Sverige deklareras djuren i tullen innan de kan överlämnas till sina väntande ägare. Vi har då alltid en erfaren representant på plats som hjälper till med mottagandet. Hundarna / katterna klarar som regel flygresorna mycket bra.

Våra hundar reser även med landtransport vilket innebär att en ankomst kan innebära upp till 20 hundar. Dessa transporteras genom Europa av en licensierad transportör där chaufförerna är utbildade och godkända för att hantera / transportera hundar. Vi använder alltid samma transportör vilken vi är väldigt nöjda med. Det här är faktiskt en lugn och bekväm resa för hundarna – de lastas på hemmaplan och behöver inte utsättas för skrämmande miljöer. Vid ankomsten hämtas de direkt av sina ägare. Inne i transporten har alla hundar egna burar – anpassade storleksmässigt. Chaufförerna följer EU-regler och praxis vad gäller handhavande / tillsyn av hundarna. Det är lugnt och tyst inne i fordonet – hundarna som alla kan se varandra ligger och slumrar största delen av resan. Antalet stopp minimeras för att minska störningsmomenten.

Precis som människor reser nu även hundar och katter med pass. Detta EU-pass innehåller formella uppgifter som födelsedatum och chipnummer på engelska och rumänska. Passet fungerar också som hälsobok och innehåller all information om djurens vaccinationer, avmaskning samt anti-parasitbehandling. Här anges också resultaten från de blodtester som görs gällande av mygg / fästingburna sjukdomar.


Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår tredje artikel belyser vi föreningens ekonomi.

Hundhjälpen har inga kostnader för lokalhyra och mycket låga kostnader för administration. Styrelsen och de som aktivt engagerar sig inom föreningen gör detta i huvudsak ideellt hemifrån och bekostar själv sitt arbete ( telefon, internet, informationsmaterial, vidareutbildningar, resor till och från Arlanda osv ). För våra styrelsemöten använder vi oss av de gratistjänster som finns på internet och vi undviker onödiga kostnader såsom t ex porto så långt möjligt genom att använda digitala alternativ. Medlemsavgifterna finansierar obligatoriska bankavgifter, web-avgifter och t ex kostnader för transportburar och förvaring.

Donationer i sin helhet förs över månadsvis till våra samarbetspartners SaveTheDogs samt STAAD och deras verksamheter i Rumänien. Våra insamlingar är ofta riktade och används då för avsett ändamål, t ex för medicinsk utrustning och vård, kastreringskampanjer, mat till de omhändertagna hundarna etc. Under 2022 har betydande donationer riktats för insatser relaterade till kriget i Ukraina. Våra gåvoredovisningar läggs ut löpande varje månad på hemsidan. Alla medlemmar kan på årsmötet ta del av årsbokslutet samt revisionsberättelsen. Samtliga ekonomiska transaktioner är transparenta.

Adoptionsavgiften ska täcka större delen de kostnader föreningen har i samband med en adoption – hundens resa samt administrativa avgifter / dokumentation mm. Standardavgiften 7000 / 6500 kr ska även om möjligt kunna lämna bidrag till sponsringen av äldre hundar och hundar med särskilda behov, vilka har en reducerad adoptionsavgift. Obs att kostnader i Rumänien relaterade till hunden från omhändertagande till avresa i stort finansieras av donationer. Adoptionsavgiften kan inte på lång väg täcka de kostnader som hunden totalt betingat i hägnet – medicinsk vård, kastration, vaccinationer, tester, mat etc.

Några viktiga siffror från 2021:
Intäkter adoptioner_______________________________903 000
Inkomna donationer / gåvor_____________________1 224 000
Adoptionsrelaterade kostn _______________________739 000
Kostn relaterade till jourhundar___________________115 000
Överfört till SaveTheDogs / STAAD______________1 150 000


Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår andra artikel belyser vi aktörerna människa och hund / katt:

Aktiva
Vi som är aktiva inom Hundhjälpen är ett sällskap engagerade vuxna, mycket erfarna hundägare. Flera av oss har gedigen hundutbildning. Vi arbetar i huvudsak ideellt från våra hem och står själv för våra kostnader . Vi besöker alla regelbundet hägnen i Rumänien och har således en god kunskap om hundarna / katterna i deras hemmiljö samt deras utveckling, utifrån vilken vi relativt väl kan förutsäga djurens förväntade beteende i Sverige. Förutom en ”arbetande” styrelse är ett stort antal medlemmar knutna till föreningen genom olika arbetsuppgifter.

Adoptörer
Personer intresserade av att adoptera en av våra hundar / katter fyller i vår intresseanmälan tillgänglig på hemsidan. På detta följer vanligtvis en grundlig telefonintervju varpå intressentens lämplighet bedöms. Vi är mycket restriktiva när det gäller placeringen av våra djur då deras väl, i form av ett livslångt och tryggt hem, är vår ledstjärna. Godkända intressenters erfarenhet, familjesituation, arbetssituation och bostadsförhållanden matchas mot lämpliga hundar / katter. Vi gör vanligtvis hembesök när det gäller hundar med ”särskilda behov” och men även i andra fall. Vi godkänner INTE en matchning där vi känner att hundens / kattens väl inte kommer i första hand eller där kombinationen människa och djur inte upplevs tillfredställande. Vi stöder långsiktigt våra adoptörer genom ett omfattande kontaktpersonsnät, där vi i princip finns där för våra djur livet ut.

Hundar och katter
Våra hundar och katter finns i det moderna och ändamålsenliga hägnet ”Footprints of Joy” i staden Cernavoda i södra Rumänien, landets fattigaste region. Här finns normalt ca 300 omhändertagna hundar och ca 30 katter, varav endast en bråkdel återfinns i vårt adoptionsprogram. Asociatia STAAD härbärgerar ett 70-tal hundar och ca 20 katter. Hundarna genomgår en ”personlighetstest ” för att bedöma deras placerbarhet. Denna test i kombination med regelbunden feedback från personalen samt våra resenärer avgör om och hur hunden kommer att placeras. Hundar med svåra aggressionsproblem återfinns inte i adoptionsprogrammet. Vi strävar efter att beskriva våra hundar ärligt och rättvist vad gäller såväl beteende som medicinsk historia. Vi tror att det finns ett hem för varje hund och garanterar långsiktigt att alla i vårt adoptionsprogram upptagna hundar i något skede kommer till Sverige. Även våra katter utvärderas vid inträdet i adoptionsprogrammet, för att säkerställa en bra matchning mot det framtida hemmet.


Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. Vi inleder med en presentation av föreningens struktur:

Hundhjälpen arbetar med medlemmarnas demokratiska rättigheter som värdegrund. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet som anordnas varje år och medlemmarna godkänner då även den verksamhetsplan som ska gälla för kommande mandatperiod. Alla medlemmar erbjuds då att ta del av den ekonomiska redovisningen, samt revisionsberättelsen. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens arbete styrs dessutom av föreningens stadgar och de lagar och regler som gäller i Sverige.

Medlemmarna har rätt till insyn i verksamheten. Exempelvis låter styrelsen medlemmar ta del av styrelsens mötesprotokoll, vilket inte är en självklarhet i ideella föreningar. Styrelsen måste emellertid ta bort alla uppgifter från protokollen som kan skada enskilda personer, vår samarbetspartner eller föreningen som sådan. Annars brister styrelsen i sitt ansvar vilket kan skada såväl föreningen som medlemmarnas intressen.

Hundhjälpen grundades hösten 2004 uteslutande som en stödförening till organisationen Save The Dogs. Samarbetet bygger på transparens föreningarna emellan och på gemensamma värderingar och målsättningar. Hundhjälpen har enligt avtal med SaveTheDogs inga andra samarbetsparters förutom ett godkänt mindre samarbete med Asociatia STAAD. Föreningen har tät kontakt med verksamheten i Rumänien. Svenska representanter besöker hägnet flera gånger varje månad i samband med att adopterade hundar ska transporteras till Sverige.

Hundhjälpen arbetar välkomnande och inkluderande gentemot alla medlemmar. Ingen ska hindras från att känna delaktighet i Hundhjälpens verksamhet och i de olika aktiviteter som föreningen har. Medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet på flera sätt.


Ett bubblande samarbete!

ETT BUBBLANDE SAMARBETE! Vi presenterar nu vårt spännande nya samarbete med Happy Dog Wine. HAPPY DOG föds denna helg! Produkten som är ett mousserande vin är ny på marknaden och kommer att direkt gynna Hundhjälpens / SaveTheDogs arbete bland Rumäniens / Ukrainas utsatta djur. Vi är oerhört tacksamma och glada över detta fantastiska samarbete där varje såld flaska t.ex. innebär en matportion till en av Ukrainas övergivna, svältande hundar – eller där fyra sålda flaskor finansierar en rabiesvaccination.

Vad ÄR då HAPPY DOG?

Happy Dog Organic Cava har en generös fruktig doft och smak av gröna äpplen, päron och citrus med inslag av kex och nougat. Druvorna är odlade 700 m ö. h. i området Requena, Valencia. Efter skörd och press lagras vinet i minst 15 månader. Detta ger en elegant, torr och frisk smak där syran är härligt integrerad med en lång eftersmak.

Vinet passar perfekt som sällskapsdryck, eller till lättare rätter av fisk och skaldjur.
Utmärkt även till vegetariska rätter.

Serveras vid 8-10 °C

För mer information och för att följa projektet, klicka på länken nedan. Här kan du också se hur mycket som samlas in till Hundhjälpens skyddslingar. Via länken kan du även enkelt beställa HAPPY DOG som ännu finns enbart i Systembolagets beställningssortiment.
www.happydogwine.se

Sprid inlägget bland vänner och bekanta – dela på sociala medier! Hjälp Hundhjälpen och Happy Dog Wine att hjälpa våra hundar!


Ett bubblande samarbete!

ETT BUBBLANDE SAMARBETE! Vi presenterar nu vårt spännande nya samarbete med Happy Dog Wine. HAPPY DOG föds denna helg! Produkten som är ett mousserande vin är ny på marknaden och kommer att direkt gynna Hundhjälpens / SaveTheDogs arbete bland Rumäniens / Ukrainas utsatta djur. Vi är oerhört tacksamma och glada över detta fantastiska samarbete där varje såld flaska t.ex. innebär en matportion till en av Ukrainas övergivna, svältande hundar – eller där fyra sålda flaskor finansierar en rabiesvaccination.

Vad ÄR då HAPPY DOG?

Happy Dog Organic Cava har en generös fruktig doft och smak av gröna äpplen, päron och citrus med inslag av kex och nougat. Druvorna är odlade 700 m ö. h. i området Requena, Valencia. Efter skörd och press lagras vinet i minst 15 månader. Detta ger en elegant, torr och frisk smak där syran är härligt integrerad med en lång eftersmak.

Vinet passar perfekt som sällskapsdryck, eller till lättare rätter av fisk och skaldjur.
Utmärkt även till vegetariska rätter.

Serveras vid 8-10 °C

För mer information och för att följa projektet, klicka på länken nedan. Här kan du också se hur mycket som samlas in till Hundhjälpens skyddslingar. Via länken kan du även enkelt beställa HAPPY DOG som ännu finns enbart i Systembolagets beställningssortiment.
www.happydogwine.se

Sprid inlägget bland vänner och bekanta – dela på sociala medier! Hjälp Hundhjälpen och Happy Dog Wine att hjälpa våra hundar!


Ett bubblande samarbete!

ETT BUBBLANDE SAMARBETE! Vi presenterar nu vårt spännande nya samarbete med Happy Dog Wine. HAPPY DOG föds denna helg! Produkten som är ett mousserande vin är ny på marknaden och kommer att direkt gynna Hundhjälpens / SaveTheDogs arbete bland Rumäniens / Ukrainas utsatta djur. Vi är oerhört tacksamma och glada över detta fantastiska samarbete där varje såld flaska t.ex. innebär en matportion till en av Ukrainas övergivna, svältande hundar – eller där fyra sålda flaskor finansierar en rabiesvaccination.

Vad ÄR då HAPPY DOG?
Happy Dog Organic Cava har en generös fruktig doft och smak av gröna äpplen, päron och citrus med inslag av kex och nougat. Druvorna är odlade 700 m ö. h. i området Requena, Valencia. Efter skörd och press lagras vinet i minst 15 månader. Detta ger en elegant, torr och frisk smak där syran är härligt integrerad med en lång eftersmak.

Vinet passar perfekt som sällskapsdryck, eller till lättare rätter av fisk och skaldjur.
Utmärkt även till vegetariska rätter.

Serveras vid 8-10 °C

För mer information och för att följa projektet, klicka på länken nedan. Här kan du också se hur mycket som samlas in till Hundhjälpens skyddslingar. Via länken kan du även enkelt beställa HAPPY DOG som ännu finns enbart i Systembolagets beställningssortiment.
www.happydogwine.se

Sprid inlägget bland vänner och bekanta – dela på sociala medier! Hjälp Hundhjälpen och Happy Dog Wine att hjälpa våra hundar!


%d bloggare gillar detta: