Kostnad

Alla våra hundar har samma överlåtelsepris, 5200 kr*. Överlåtelsesumman erläggs enligt ett av nedanstående alternativ:
A. Hela summan 5200 kr erläggs vid bokningstillfället.
B. 1000 kr erläggs vid bokningstillfället. Resterande belopp, 4200 kr skall vara Hundhjälpen tillhanda senast 10 dagar innan hundens ankomst.
Vi hanterar av praktiska skäl inte pengar vid hundens ankomst till Arlanda. Vid samtliga inbetalningar till vårt plusgirokonto 355425-0, vänligen ange ditt namn, telefonnummer eller mailadress, samt givetvis hundens namn – detta för att vår kassör ska kunna identifiera betalningen.
Summan 5200 kr medger ingen vinst för Hundhjälpen utan endast en knapp kostnadstäckning. Ur överlåtelsebeloppet utgår kostnaden för hitresan, d.v.s. dels för hunden, samt del av ledsagarens biljett. Givetvis strävar vi till att flyga så billigt som möjligt. Överskottet skickas till verksamheten i Rumänien, som del av de kostnader man där haft för hunden; uppehälle, veterinärkostnader, dokumentation etc. Skulle vi av någon anledning vara förhindrade att ta en bokad hund till Sverige, eller om vi av annat skäl vill avbryta bokningen, återbetalas mottaget belopp till inbetalaren.
Handpenning à 1000 kr, som erläggs vid bokning, betalas ej tillbaka om hunden avbokas av adoptören.
Ett års medlemskap i Hundhjälpen ingår i överlåtelsen.
* Hundhjälpen hjälper även ett speciellt urval av äldre eller handikappade hundar, vilka vi anser har goda möjligheter till många lyckliga år i Sverige. Eftersom dessa hundar ofta inte kan försäkras på samma villkor som övriga hundar, samt kan komma att kräva extra insatser i form av skötsel har vi valt att överlåta dessa hundar till en lägre kostnad. Våra äldre hundar överlåts därför till kostnaden 3700 kr. Våra äldsta hundar, som är 8 år och därutöver, samt de handikappade hundarna överlåts till kostnaden 2600 kr. Vissa hundar sponsras även av privatpersoner och kostnaden har då sänkts med motsvarande belopp för den hund som det gäller.
Detta ingår i överlåtelsekostnaden:
– Kastrering
– Id-märkning med mikrochip
– Vaccination mot rabies, HCC (infektiös hepatit), leptospiros, parvo, valpsjuka och kennelhosta
– Blodtest mot leishmania, babesia, brucellos, erlichia (anaplasma), erlichios (monocytär),  borrelia och dirofilaria (hjärtmask)
– Frontlinebehandling mot ohyra
– Avmaskning mot dvärgbandmask och annan mask
– EU-pass
– Flygresan
– Ett års medlemskap i Hundhjälpen
%d bloggare gillar detta: