Hur en adoption går till

img_1137Vad roligt att du intresserar dig för en av Hundhjälpens härliga hundar. Fundera noggrant igenom din egen situation samt den funktion du vill att hunden ska fylla. Vad är viktigt för dig och vad kan du bortse från? Är tidpunkten rätt? Har du tillräcklig hunderfarenhet och tålamod? Finner du att du har väldigt höga krav på din nya hund bör du avstå – då är inte våra hundar lämpliga utan vi ber dig hitta en annan lösning på hundanskaffandet.

Våra hundar har i princip blivit bestulna på sina tidigare levnadsår, jagade, misshandlade, svultna, trafikskadade – bara några av de fasor de tvingats utstå. Den hund som flyttar hem till dig har rätt att kräva ditt tålamod, din empati och förståelse, din ovillkorliga kärlek och omvårdnad. Detta ska du tillgodose.

Läs om hundarna på hemsidan. Du finner där grundläggande information om varje hund. Innan du fyller i vår intresseanmälan bör du läsa våra krav och garantier. Du behöver inte ange en specifik hund av intresse, utan vi diskuterar oss gärna gemensamt fram till ett lämpligt urval – och den rätta hunden. Valet är givetvis avhängigt din livssituation och dina intressen. Alla hundar är inte lämpliga i alla hem, och vi kommer inte att godkänna att en hund som har dåliga förutsättningar att finna sig tillrätta hos dig flyttar hem till dig – ett annat val kan vara att föredra. Du kan också via mail nå oss för att ställa frågor.

När vi tagit emot din intresseanmälan kontaktar vi dig per telefon (vänligen ange om möjligt ett kontakt-telefonnummer i det fasta nätet) för att intervjua dig. Du får då redogöra för din familje- och arbetssituation, din hunderfarenhet och annat som kan vara av vikt. Självklart kan även du ställa frågor. För att en bokning ska göras måste båda parter känna sig nöjda och trygga med beslutet. Det förekommer att vi i samband med bokningen gör hembesök. Du bör klargöra när du önskar att din hund reser till Sverige så att vi kan starta planeringen kring den. Tidpunkten ska väljas så att du kan vara hemma med hunden den första tiden. Vi garanterar vid detta tillfälle inte ett resedatum, men gör vårt bästa för att hunden ska komma så nära önskad tidpunkt som möjligt.
När du har bokat en hund, så skickar vi dig per mail ett informationshäfte med nyttiga tips och råd.

Observera att vi ALLTID utgår från hundens / kattens bästa i val av hem. Vi förbehåller oss därför rätten att neka eller avbryta en bokning om vi känner tveksamhet gällande lämpligheten hos intressenten, utan att kunna /måsta specificera orsaken därtill. Det går alltså inte att kräva att få adoptera en hund eller katt, eller att fritt få välja den hund / katt man vill ha. Djurets bästa är alltid i fokus. Bokningen avbryts likaså om det framkommer att intressenten lämnat felaktiga / bedrägliga uppgifter om sig själv och sin situation. Detta gäller ända fram till det faktiska fysiska överlämnandet av hunden / katten.

Ca 10-14 dagar före hemkomsten får du per telefon ett definitivt ankomstdatum samt klockslag. 3-5 dagar före ankomst blir du igen uppringd för ett samtal i lugn och ro gällande praktiska saker kring hemkomsten. Här bör du ställa alla viktiga frågor du har funderat över. När du slutligen åker till Arlanda för att hämta din hund ska det inte finnas obesvarade frågor som gör att du känner dig otrygg eller osäker. Vanlig nervositet brukar dock vara standard.

På Arlanda
Vår representant möter upp dig och övriga hundägare på Arlanda ca 20-30 minuter före planets ankomsttid. Nu skrivs det formella överlåtelseavtalet varav en kopia är för dig. Underskrivandet innebär också att du godkänner våra ”krav och garantier”. Därefter tar du emot din efterlängtade nya kamrat (glöm inte de medföljande dokumenten) som blygt eller kavat, med eller utan hjälp kommer ut ur sin flygtransportbur. Du får hjälp att sätta på det halsband och koppel du har med dig och den sele som medföljer hunden. Övrigt du bör ha med är lite godsaker att bjuda hunden på (köttbullar eller skinkbitar), en skål att bjuda vatten ur, hundbajspåsar och en handduk/hushållsrulle. Golvet på Arlanda är obehagligt för hundar så var beredd på att bära hunden därifrån. Vi vill att du undviker att transportera hem hunden med buss, tunnelbana eller tåg då dessa färdmedel till en början är mycket skrämmande för den.

Kontaktperson
Nu tar din kontaktperson över. Varje hund har en egen kontaktperson – namn och kontaktuppgifter står på överlåtelsekontraktet. Kort efter att ni kommit hem ringer denna person och hör hur hemkomsten varit. Hon/han ringer några gånger under det första året för att höra hur det går för hunden och eventuellt bistå med rådgivning. Du kan givetvis själv ringa när du önskar. Ta även hjälp av den grupp som Hundhjälpen har på facebook, Hundhjälpen Owners’ Club. Här samsas hundägare och medlemmar och delar erfarenheter eller bara pratar av sig. Den stora mängden erfarenhet som sammantaget finns här är en god kunskapskälla vad gäller uppfostran, beteende etc.

Övrigt
Hundträffar anordnas regelbundet i de områden i Sverige där många av våra hundar bor.

Vi är väldigt glada om Du vill skicka oss foton på Din hemkomna hund – och gärna en liten text. Vi lägger då in dem på hemsidan under rubriken ”Hemkomna hundar”. Dessa foton/texter är ovärderliga och kan hjälpa någon annan att adoptera en av våra hundar.

Observera
Det är otroligt viktigt att se till att hunden inte kan komma lös den första tiden (cirka 3 månader). Halsband ska sitta på ordentligt så att hunden inte kan ta sig ur, kopplet ska viras runt handleden. Se till att vara försiktig och ha kontroll på hunden vid öppnandet av dörrar och bildörrar. Se till att eventuell verandadörrar är stängda, så att inte hunden kan ta sig ut. En hund som kommer lös den första tiden kan vara svår att hitta och få hem igen. Ett hundsök involverar många personer under dygnens alla timmar. Det finns också en risk att en lös och förvirrad hund kan skada sig i trafiken.

%d bloggare gillar detta: