Litteraturtips

 

Läsvärt 2021
Då och då får vi frågor om bra hundlitteratur. Här följer några tips. Vi utgår från det som är bra och viktigt för hunden. Det ligger t ex inte i hundens intresse att lära sig en mängd dressyr och konster – utan i stället att bli förstådd och behandlad med respekt – att få trygghet och tillhörighet. Detta är vår grundtanke i litteraturvalet.

 

 

Max Schüllerqvist:
– Adoptera Hund – allt du bör tänka på.

”En guide för dig som vill öppna ditt hem för en ny familjemedlem Varje år adopteras och omplaceras tusentals hundar i Sverige. Intresset för att rädda en avlivningshotad hund från ett annat land, eller adoptera en hund från en svensk familj, växer konstant. Samtidigt finns det gott om fällor i form av oseriösa förmedlare och lurendrejare på Blocket. Och även om du har hittat din nya familjemedlem via en av flera seriösa förmedlare vet du ofta inte exakt vad den varit med om tidigare. Det gäller inte minst före detta gatuhundar som blivit så populära att ta hand om. Adoptera hund går grundligt igenom alla dessa nämnda aspekter, liksom hur du ska närma dig din nya fyrfotade vän från det allra första mötet till den första tiden hemma.” Boken innehåller även ett kapitel där författaren besökt ”vårt” hägn i Rumänien, Footprints of Joy, samt en intervju med SaveTheDogs grundare, Sara Turetta.

Turid Rugaas:
– On Talking Terms with Dogs ( engelsk version, svensk slutsåld )

Turid Ruugas, norsk hundtränare, har specialiserat sig på hundspråk, stress och aggressioner och hon föreläser och håller kurser över hela världen. Turid får oss att se på hunden med nya ögon, och hennes träningsmetoder är enkla och jordnära. Fokuseringen på hundens lugnande signaler har revolutionerat hundträningen världen över och ökat förståelsen för hundens väsen.
En ”stor” bok i litet format. Oumbärlig för vår relation med / förståelse för hunden.

Kerstin Malm:
– Tänk om jag kunde lyssna, att leva medkännande med hundar.

”Hon blir trygg när det finns regler och någon som bestämmer!” ”Han är lugn när han är i sin bur!” Det finns en rad väletablerade ”sanningar” om hur hundar ska uppfostras och bemötas för att passa in i våra liv. Ofta accepterar vi dessa sanningar och tar fasta på de metoder som presenteras av olika experter. Vi ifrågasätter sällan om det verkligen är bra för hunden – eller ens för oss själva. Kerstin Malm efterlyser en genomgripande förändring – både i hundvärlden och forskarvärlden. Vägen dit kräver att vi börjar lyssna på hundarna och vad de har att säga oss. Det handlar om att hitta en djupare samhörighet med andra levande varelser. Vi behöver lära oss att leva i en respektfull samlevnad med alla djur, inte minst de som vi väljer att göra till våra familjemedlemmar. Hon berättar hur ett förändrat synsätt på våra hundar skulle göra samvaron mycket
mer harmonisk.

– Hunden människan relationen
”En hund är en trevlig kamrat om den trivs och mår bra. Med rätt uppfostran blir den en glädjespridare. Men många hundar får aldrig möjligheten att utveckla sin fulla potential, vilket gör att de bereder sina ägare stora bekymmer. Författaren till denna utmärkta hund handbok är fil.dr i hundetologi och har lång praktisk erfarenhet av arbete med ”problemhundar. Med sina gedigna kunskaper om hundens psyke ger Kerstin Malm oss svar på många av våra funderingar – varför skäller hunden okontrollerat, varför kan den vara aggressiv mot både människor och hundar, varför den inte kan vara ensam utan att yla eller bita sönder något o.s.v. En mjuk uppfostran som grundar sig på uppmuntran och beröm fungerar ju – inte oväntat – bäst, vilket tydligt framgår av denna oumbärliga bok.” – Lena Fridell

Per Jensen:
– Hundens språk och tankar

En svindlande läsupplevelse. Det är svårt att tänka sig ett mänskligt liv utan hundar! Sedan vi levde som jägare och samlare har hunden följt oss människor. Per Jensen, professor i etologi, har skrivit en bok om hundens beteende, språk och tankeförmåga och beskriver pedagogiskt hur kunskapsläget är idag. Ny fakta blir här tillgänglig för en intresserad allmänhet. Boken ger en unik inblick i vad den moderna vetenskapen har att säga om hundens inre liv.

– Den missförstådda hunden
Tillhör du dem som tror att hundar inte kan tänka i flera steg och att de inte har någon tidsuppfattning? Att de är färgblinda och måste ha en stark ledare för att må bra? Eller att hunden lyssnar mer på ditt tonfall än på själva orden när du pratar med den? Då har den nya forskningen en del överraskningar i beredskap. Mycket av det man trott om hur hundar fungerar har visat sig vara helt fel. I Den missförstådda hunden berättar Per Jensen med saklighet, humor och värme om hur forskarna avlivat den ena myten efter den andra. Du får bland annat veta hur det kommer sig att hundar inte kan dricka vatten utan att spilla över hela golvet, varför det är helt rätt att trösta dem när de har gjort sig illa och hur mopsars synsinne skiljer sig från vinthundars.

Anders Hallgren:
– Rädda, arga och stressade hundar

Det finns alltid risk för att din hund utsätts för någon form av stress och är det riktigt illa leder det till problembeteenden. Om det sedan handlar om att hunden är överaktiv, rädd eller aggressiv är det ändå fysiologiskt sett samma system i kroppen som har blivit aktiverat. Stress är en bakomliggande orsak till de flesta problembeteenden. Hur ska man lära sig att upptäcka det? Den här boken ger vägledning på ett enkelt och pedagogiskt sätt om vad man själv kan göra för att hjälpa en hund med stressrelaterade problem, som rädsla, hyperaktivitet och aggression. Detta är sällan belyst i andra böcker, där man oftast istället fokuserar på träning. Ändå är det så att man sällan lyckas förändra en hunds problembeteende varaktigt om man inte ändrar på vad det är som stressar den. De flesta fall är inte hopplösa! Med enkla medel kan du lindra och bota problembeteenden av alla slag och därmed ge din hund ett lyckligare och friare liv.

– Nyckeln till lycka; att motverka social stress hos hundar
Den här boken förklarar varför det är så viktigt med vänlighet i vår relation till hundar. Hunden har i sitt arv från det vilda fått med sig minst femton olika beteenden och signaler för att kunna hålla ihop gruppen och fungera så bra som möjligt tillsammans. Vilda rovdjur som har bra inbördes relationer är bra på att samarbeta. Det innebär att jakten blir effektivare och därmed ökar chanserna att överleva. Det är så viktigt med starka sociala och
emotionella band mellan individerna i en grupp, att deras överlevnad hänger på det.Att hunden lever med oss och inte behöver skaffa mat själv har inte kunnat ändra på de här instinkterna att vilja ha en vänlig stämning i sin ”flock”. Hunden fungerar i det här fallet i stort sett som sin vilda kusin, vargen. Hundens flock är du och familjens övriga medlemmar.Genom att ta hänsyn till hundens naturliga behov av sammanhållandebeteenden kan du undvika att den upplever social stress och ni kan fungera harmoniskt tillsammans.

– Alfasyndromet, om ledarskap och rangordning hos hundar
”Låt inte hunden ta över alfarollen”, ”Du måste markera vem som bestämmer” Säkert har du hört folk uttrycka sig så, men det stämmer inte, vilket denna bok kommer att visa. Anders Hallgren vill här ge en djupare förståelse av ledarskap och rangordning hos hundar eftersom begreppen idag ofta är missförstådda och missbrukade. Han framhåller att vi ska ta mindre hårt på vår roll som ledare och koncentrera oss mer på att bli bra som lärare och tränare. Vi ska byta ledarskap mot lärarskap och rangordning mot kamratskap. Den här boken kommer att ändra många hundägares syn på sin hund. Författaren klargör begrepp som dominans, rangordning och status, vilket hjälper den hundintresserade att bättre förstå sin bästa vän – hunden.

Jessica Mann:
– Blyger hundar, så gör du din hund till en superhjälte

Att ha en rädd hund är hjärtskärande. Att se sin bästa vän vilja fly eller slåss, att ständigt få förklara för omgivningen varför hunden gör som den gör, varför den inte vill hälsa och hela tiden ta hänsyn till hundens speciella behov i alla situationer är hårt arbete. I den här boken får du många konkreta tips på hur du stärker din hunds själv-förtroende – oavsett om du har en blygerhund eller bara vill stärka din hund så den tar sig an livet med glädje och självförtroende. Du får helt enkelt tips om hur du kan göra din hund till en superhjälte. Var beredd på att tänka helt nytt! För att bättre förstå våra hundar handlar en del i boken om vad rädslor är, hur stress fungerar och hur hundar kommunicerar. Du får också träningstips för specifika rädslor. Dessutom handlar ett helt kapitel om hur du beter dig de dagar du inte orkar vara en superhjälte.

Freddy Worm Christiansen:
– Hundars och vargars beteende: myter och fakta

Det här är en bok som öppnar helt nya dimensioner i relationen mellan hunden och människan. Freddy Worm Christiansen har i decennier studerat vargar i nära familjemiljö. I boken avslöjar han att de uppfattningar som ligger bakom hela ledarskapstänkandet bygger på vanföreställningar / myter om vargars och hundars beteende. Hans slutsatser får vittgående konsekvenser för vår samvaro och praktiska hunduppfostran. Det synsätt som under lång tid varit förhärskande skapar många svåra situationer istället för att lösa problem i hundens och människans relation


%d bloggare gillar detta: