Krav och garantier

VÅRA KRAV PÅ DIG:
1. Katten ska vara välkommen i sitt nya hem och behandlas väl av alla hushållets medlemmar. Detta innebär att beslutet att ta emot en av Hundhjälpens katter ska vara enhälligt i familjen. För att få boka/ta emot en katt måste Du vara 23 år fyllda. Katten ska hämtas på Arlanda i en ändamålsenlig katt-transportbur. Katten får på inga villkor tas ur transportburen förrän den är hemma.

2. Alla familjemedlemmar ska vara medvetna om att det kan krävas tid och tålamod för att katten ska anpassa sig till sitt nya hem. Kattens ankomst ska planeras noga och katten ska inte lämnas ensam någon längre stund de första dygnen. Miljön kring katten ska vara lugn och den ska ha möjlighet att gå undan.

3. Enligt Jordbruksverkets regler ska alla katter ses till minst 2 gånger per dag. Det innebär att Du som adopterar en katt måste säkerhetsställa att Du har någon som kan ta hand om Din katt om Du åker bort.

4. Om samtliga i hemmet arbetar heltid eller reser mycket vill vi att katten ska ha sällskap av en annan katt.

5. En eventuell balkong på mer än fem meters höjd där katten vistas måste vara försedd med nät eller något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner.

6. Många av katterna har innan ankomst till hägnet farit illa på ett eller annat vis, varpå vi vill att katter som adopteras till ett tätbebyggt område ska vara innekatter. Detta för att undvika att katten hamnar i riskfyllda situationer igen.

7. Ofta har man inte vetskap om kattens bakgrund, därför måste man vara beredd på att katten kan ha ett ”bagage” och behöver tid och tålamod av sin nya familj.

8. Vi förbehåller oss rätten att hälsa på katten i dennes nya hem. Om vi finner att katten inte behandlats väl eller far illa på annat sätt har vi rätt att återta katten. Ingen ersättning utgår i dessa fall. Vid behov, om Djurskyddslagen 1988:534 (med ändringar) är åsidosatt, kommer aktuella tillsynsmyndigheter att kopplas in.

9. Vi rekommenderar starkt att alla katter registreras och försäkras. Registrering kan göras via www.sverak.se/ID och är gratis. Hundhjälpen samarbetar med IF Djurförsäkring och vi bistår dig gärna med att teckna en förmånlig försäkring.

10. Hundhjälpen för aktuellt register över samtliga våra katter. Vi vill därför att Du uppdaterar Dina kontaktuppgifter vid flytt.

11. Om katten av någon anledning inte kan bo kvar hos Dig måste detta omedelbart meddelas till föreningen. Ägaren förbinder sig att inte omplacera eller avliva katten utan godkännande från oss. Vi är behjälpliga med att hitta ett nytt hem till katten. Det automatiska medlemskapet i föreningen upphör när katten flyttar.

VI GARANTERAR:
12. Din katt har förberetts inför sin resa enligt gällande införselregler (rabiesvaccination). Den är ID-märkt (mikrochip) och har genomgått vårt fullständiga vaccinations- och hälsoprogram. Fullständig dokumentation medföljer katten i form av EU-pass.

13. Din katt får en namngiven kontaktperson som intresserar sig för Dig och Din katt. Du är självfallet alltid välkommen att själv höra av dig när du önskar.

14. Om katten av någon anledning måste omplaceras så är Hundhjälpen behjälplig. Föreningen kommer då att ta betalt för sina omkostnader, dock lägst 300 kr.

VI GARANTERAR INTE:
15. Katten har beskrivits utifrån den karaktär/det beteende den uppvisar i sin miljö i Rumänien. Detta innebär inte en absolut garanti att katten ska fungera på samma sätt efter framkomsten till Sverige. Karaktär/beteende är till viss del miljöbetingat vilket innebär att byte av miljö kan utlösa ändrat beteende. Som ägare påverkar du starkt kattens upplevelser av t.ex. trygghet och fara.

16. Vi reserverar oss mot s.k. ”dolda fel”, vilka vi rimligtvis inte kunnat förutse och vilka man med den begränsade tekniska utrustningen tillgänglig i Rumänien inte konstaterat. Dolda fel kan vara t.ex. intestina sjukdomar, icke-symptomgivande artros och artrit samt pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, tidiga ögonsjukdomar.

%d