Kostnad

Hundarnas överlåtelsekostnad är 5800 kr om inte annat står skrivet. Tillkommer 300 kr för obligatorisk Haqihana-sele. Vänligen läs KRAVEN vi ställer på blivande ägare. Överlåtelsesumman erläggs enligt ett av nedanstående alternativ:

A. Hela summan 5800 kr erläggs vid bokningstillfället. Obligatoriskt tillägg för inprovad Haqihana-sele, 300 kr. Totalsumma att erlägga således 6100 kr.

B. 1000 kr erläggs vid bokningstillfället som reservationsavgift. Tillkommer obligatoriskt tillägg för inprovad Haqihana-sele, 300 kr. Totalsumma att erlägga således 1300 kr. Resterande belopp, 4800 kr skall vara Hundhjälpen tillhanda senast 10 dagar före hundens ankomst.

Hund som inte fullbetalts enligt ovan alternativ kan ej flygas till Sverige. Vid samtliga inbetalningar till vårt bankgirokonto 5541-9477, vänligen ange Ditt samt hundens namn – detta för att vår kassör ska kunna identifiera betalningen.

Summan 5800 kr medger ingen vinst för Hundhjälpen utan endast en knapp kostnadstäckning. Ur överlåtelsebeloppet utgår kostnaden för hitresan, d.v.s. dels för hunden, samt del av ledsagarens biljett. Givetvis strävar vi till att flyga så billigt som möjligt. Överskottet skickas till verksamheten i Rumänien, som del av de kostnader man där haft för hunden; uppehälle, veterinärkostnader, dokumentation etc. Skulle vi av någon anledning vara förhindrade att flyga en bokad hund till Sverige, eller om vi väljer att avbryta bokningen, återbetalas mottaget belopp till inbetalaren.

Reservationsavgiften, 1000 kr, som erläggs vid bokning, betalas ej tillbaka om hunden avbokas av adoptören. Har hela summan inbetalts innehåller vi 1000 kr för de kostnader avbokningen medfört. För hund som avbokas inom 7 dygn före ankomst återbetalas inget belopp.

Hundhjälpen hjälper även ett speciellt urval av äldre eller handikappade hundar, vilka vi anser har goda möjligheter till många lyckliga år i Sverige. Eftersom dessa hundar ofta inte kan försäkras på samma villkor som övriga hundar, samt kan komma att kräva extra insatser i form av skötsel har vi valt att överlåta dessa hundar till en lägre kostnad. Våra äldre hundar överlåts därför till kostnaden 3900 kr. Våra äldsta hundar, som är 8 år och därutöver, samt de handikappade hundarna överlåts till kostnaden 2600 kr. Vissa hundar sponsras även av privatpersoner och kostnaden har då sänkts med motsvarande belopp för den hund som det gäller.

Detta ingår i överlåtelsekostnaden:
– Flygresa till Sverige / Arlanda
– EU-pass
– ID-märkning / microchip
– Kastrering
– Fullständiga vaccinationer
– Blodtest gällande vektorburna smittor ( fästing, myggor )
– Förebyggande ohyrebehandling
– Fullständig avmaskning mot förekommande mask
– Ett års medlemskap i Hundhjälpen

%d bloggare gillar detta: