Kostnad

Hundarnas överlåtelsekostnad varierar bl a beroende på ålder. I varje hunds överlåtelsekostnad ( undantag vissa hundar i Sverige ) ingår den obligatoriska säkerhetsutrustningen, Haqihana-sele och Baggen-koppel.

Hundar i Sverige individuell kostnad
Småhundar 5500 kr
Hundar 0-5 år 5500 kr
Seniorer 6-8 år 3200 kr
Seniorer 9-x år 2200 kr
Hundar med särskilda behov 2200 kr
Observera – vissa hundar är sponsrade och har en sänkt kostnad jämfört med andra i kategorin

Överlåtelsesumman erläggs enligt ett av nedanstående alternativ:

A. Hela överlåtelsekostnaden erläggs vid bokningstillfället.

B. 1500 kr erläggs vid bokningstillfället, inom 5 dagar, som reservationsavgift. Resterande belopp skall vara Hundhjälpen tillhanda senast 10 dagar före hundens ankomst.

Hund som inte fullbetalts enligt ovan alternativ kan ej transporteras till Sverige. Vid samtliga inbetalningar till vårt bankgirokonto 5541-9477, vänligen ange Ditt samt hundens namn – detta för att vår kassör ska kunna identifiera betalningen. Överlåtelsebeloppet medger ingen vinst för Hundhjälpen utan endast en knapp kostnadstäckning.

Skulle vi av någon anledning vara förhindrade att transportera en bokad hund till Sverige, eller om vi väljer att avbryta bokningen, återbetalas mottaget belopp till inbetalaren. Obs vi har rätt att innehålla bokningsavgiften om adoptören vid sin ansökan farit med osanna uppgifter.

Reservationsavgiften, 1500 kr, som erläggs vid bokning, betalas ej tillbaka om hunden avbokas av adoptören. Har hela summan inbetalts innehåller vi 1500 kr för de kostnader avbokningen medfört. För hund som avbokas inom 7 dygn före avresa återbetalas inget belopp.

Detta ingår i överlåtelsekostnaden:
– Transport till Sverige
– EU-pass
– ID-märkning / microchip
– Kastrering
– Fullständiga vaccinationer
– Blodtest gällande vektorburna smittor ( fästing, myggor )
– Förebyggande ohyrebehandling
– Fullständig avmaskning mot förekommande mask
– Ett års medlemskap i Hundhjälpen

%d bloggare gillar detta: