HUNDHJÄLPEN

Resultatet för December månad blev fantastiska 167 203 kr! Ospecificerade gåvor uppgick till 17 823 kr. Våra fadderhundar/katter/åsnor sponsrades med 16 504 kr. I samband med att julen närmade sig så...

Vi vill rikta ett stort TACK till alla som på olika sätt stöttat vårt arbete under året. Ni är alla oerhört värdefulla och utan det stora engagemanget på alla nivåer och...

Vår sista del i vår artikelserie tar upp information om vår samarbetspartner i Rumänien, SaveTheDogs. Hundhjälpen har sitt arbete EN partner, SaveTheDogs, till vilken vi är knutna genom avtal sedan starten...

Denna artikel belyser ett viktigt ämne – de medicinska förberedelserna när en hund / katt adopteras till Sverige genom Hundhjälpen. HUNDAR Med den fria rörlighet som finns inom EU, så passerar en...

Denna artikel belyser Hundhjälpens / SaveTheDogs arbete på plats i Rumänien och varför det är så viktigt. I Rumänien lever ca 2-3 miljoner gatuhundar. Deras liv är ett lidande från dag ett;...

Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår fjärde artikel beskriver vi hundarnas och katternas resa till Sverige. Våra hundar...

Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår tredje artikel belyser vi föreningens ekonomi. Hundhjälpen har inga kostnader för lokalhyra...

Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår andra artikel belyser vi aktörerna människa och hund / katt: Aktiva Vi...

Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. Vi inleder med en presentation av föreningens struktur: Hundhjälpen arbetar med medlemmarnas demokratiska rättigheter...

Flugor och de bakterier de för med sig kan orsaka svåra ögoninfektioner och förskräckliga plågor. En svår, obehandlad infektion kan i slutänden i värsta fall orsaka blindhet. Det är billigt och...