Denna artikel belyser Hundhjälpens / SaveTheDogs arbete på plats i Rumänien och varför det är så viktigt.

I Rumänien lever ca 2-3 miljoner gatuhundar. Deras liv är ett lidande från dag ett; extrem undernäring, skador och parasiter plågar dem – men även människor som utan samvete misshandlar och lemlästar dem. Den stora mängden hundar bidrar också till olägenheter och rädsla bland människorna. Myndigheterna försöker begränsa populationen av gatuhundar genom att förgifta dem på gatorna eller genom inhuman avlivning i s.k. dödshägn dit hundarna förs efter att ha fångats in. Infångandet i sig medför enormt lidande och ofta svåra skador på hundarna.

När en hund förs bort eller dödas, så blir reviret ledigt och en ny hund tar omedelbart dess plats. Rent teoretiskt kan en okastrerad tik på några år ge upphov till hundratals nya hundar. Även om detta är en matematisk beräkning – i verkligheten så dör de flesta av valparna innan fertil ålder och alla hundar blir inte fertila – så förstår man att myndigheterna i förlängningen aldrig kommer att lyckas med att utrota gatuhundspopulationen.

För att på sikt humant lösa problemet med gatuhundar så bör man arbeta med kastreringsprogram, så kallad ”trap-neuter-release” (TNR), vilket rekommenderas av WHO som den mest effektiva metoden. Det betyder att man fångar in en hund, kastrerar och vaccinerar den, samt sedan släpper tillbaka hunden på platsen där den infångades. TNR bedrevs tidigare i stor skala av SaveTheDogs. I staden Cernavoda med omgivning kunde man minska populationen tack vare TNR med 90% – ett fantastiskt resultat. Enligt nyare lagstiftning får inte frisläppande ske vilket omkullkastar alla möjligheter till ett humant minskande av antalet gatuhundar. Valpar föds nu återigen okontrollerat vilket leder till ett enormt tryck på SaveTheDogs – då nu p g av platsbrist endast de mest utsatta hundarna kan tas in till tryggheten vid hägnet Footprints of Joy. Det enda sättet att frigöra plats i hägnet för nya nödfall är nu internationella adoptioner, där Hundhjälpen har enormt viktig roll. Genom åren har ca 2500 f d gatuhundar fått goda hem här i Sverige.

Att förändra synen på gatuhundarna och hundägande är en annan väldigt viktig uppgift. Detta sker i staden Cernavoda genom utbildning av skolbarn, samt uppsökande verksamhet i olika stadsdelar och i omgivande byar. SaveTheDogs driver en omfattandet lobby-verksamhet gentemot beslutsfattare och politiker, både lokalt och internationellt för att påverka lagar och bestämmelser gällande gatuhundar. Spridning av kunskap i Sverige om gatuhundarnas situation tillhör också våra uppgifter. I hela världen uppskattas siffran hemlösa hundar uppgå till ca 200 miljoner, så problemet kring och lidandet för dessa djur är gigantiskt.


%d bloggare gillar detta: