Bli jourhem

Jourhem finns i hela landet. Det kan av olika skäl finnas hundar som behöver omplaceras och under tiden tills det nya hemmet hittas inte kan stanna kvar i det första. Det kan bero på allt från dödsfall, allergi till kemin mellan hunden och familjemedlemmar/andra djur. Genom vistelsen hos ett jourhem får hunden komma till en stabil och trygg miljö där man ser till dess bästa och kan hjälpa den framåt.

Intressenter för hunden får sedan besöka jourhemmet för att få träffa hunden och bilda sig en egen uppfattning samt skapa en relation som underlättar flytten till det slutliga hemmet – samt kunna diskutera med en person som verkligen känner hunden bra.

Vi har ett ständigt behov av hunderfarna jourhem, gärna bosatta i lugn omgivning. Koncentrationen ligger kring storstäderna och i södra Sverige, men jourhem även i övriga landet är också väldigt önskvärda då de fyller en viktig funktion med tanke på t ex akuta omplaceringar. Eftersom jourhemmet representerar Hundhjälpen vill vi gärna träffa dig innan en hund placeras hos dig, detta för att inga missförstånd ska uppstå vad gäller Hundhjälpens policy och jourhemmets ansvar. Hundhjälpen upprätthåller därefter en stödjande kontakt med jourhemmet.

Som jourhem får du inte fritt välja hund, däremot får du självklart ange önskemål beträffande storlek och kön på hunden. Blir du anvisad en hund är du givetvis förbehållen rätten att tacka nej.

Inom någon vecka efter hundens ankomst (under förutsättning att hunden funnit sig tillrätta efter resan och inte har några anpassningsproblem) måste du vara beredd på att i ditt hem visa upp hunden på ett fördelaktigt sätt för intressenter. Det är omöjligt att förutspå längden av hundens vistelse hos dig, så du måste vara beredd att hunden kan komma att stanna under längre tid. Du måste också vara beredd att arbeta med eventuella problem kring hunden, som om hunden vore din egen.

Vill DU sträcka ut en hjälpande hand och öppna ditt hem för en utsatt hund – vänligen fyll i vårt formulär nedan. Villkor i avtalet mellan Hundhjälpen och jourhemmet ses även längre ned på den här sidan. Har du frågor är du välkommen att kontakta jour.hundhjalpen@gmail.com.
Hundhjälpen har rätt att utan förvarning avbryta en hunds vistelse hos dig och hämta den, om du som jourhem inte anses uppfylla sin förbindelse.

Våra krav på dig
Hunden ska vara välkommen hos jourhemmet och behandlas väl av alla hushållets medlemmar. Detta innebär att beslutet att ta emot en av Hundhjälpens hundar ska vara enhälligt i familjen. För att ta emot en hund måste Du vara 26 år fyllda.

Alla familjemedlemmar ska vara medvetna om att det kan krävas tid och tålamod för att hunden ska anpassa sig till sitt nya hem. Hunden ska inte lämnas ensam överhuvudtaget de första dygnen. Miljön kring hunden ska vara lugn, den ska alltså inte tas med och ”visas upp” samt utsättas för vad den kan uppfatta som skrämmande miljöer de första veckorna.

Som jourhem måste Du vara införstådd med att hunden som placeras hos Dig har ett ”bagage” med sig, ofta bestående av dramatiska och skrämmande händelser. Vår kännedom om hundens bakgrund är begränsad och ofta obefintlig. Som jourhem måste Du tålmodigt ge hunden den tid det krävs för att den ska kunna anpassa sig till sitt nya liv. Du ska vara beredd att arbeta långsiktigt med olika problembeteenden samt att endast bruka s.k. mjuka, moderna träningsmetoder.

Du behöver ha med ett lämpligt halsband och koppel vid hämtning av hunden. Halsbandet ska ha många hål och vara av läder/läderimitation. Vi accepterar inte att man hämtar hunden med ett s.k. Flexi-koppel.

Jourhem förbinder sig att
§ 1 behandla hunden väl, om tvekan uppstår gällande betydelsen  av ”väl”, gäller Hundhjälpens åsikt
§ 2 under hundens vistelse stå för mat o daglig vård, relaterat till hundens behov
§ 3 i samråd med Hundhjälpen aktivt arbeta för att hunden ska få ett varaktigt hem
§ 4 regelbundet informera Hundhjälpen gällande hundens tillstånd, placeringsaktiviteter m.m.
§ 5 alltid hålla hunden kopplad
§ 6 inte medföra hunden på längre resor utan tillstånd från Hundhjälpen, likaså inte inackordera / låna ut hunden till annan person
§ 7 om jourhemmet av uppsåt eller slarv åsamkar hunden skada blir då jourhemmet ersättnings-/ skadeståndsskyldig, likaså om hunden förkommer

Hundhjälpen förbinder sig att
§ 1 tillställa jourhemmet nödvändig information för att kunna handha hunden på bästa sätt
§ 2 tillse att hunden har en gällande försäkring samt är ägarregistrerad hos Jordbruksverket
§ 3 stå för ev. veterinärkostnader och av veterinär ordinerad medicin som ej täcks av försäkring
§ 4 aktivt arbeta för att hunden skall få ett varaktigt hem
§ 5 hålla regelbunden kontakt med jourhemmet


Skulle det framkomma att intressenten lämnat oriktiga uppgifter har Hundhjälpen rätt att vid varje tillfälle avbryta placeringen.

%d bloggare gillar detta: