Bra att veta om hundhjälpen – del 3

Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår tredje artikel belyser vi föreningens ekonomi.

Hundhjälpen har inga kostnader för lokalhyra och mycket låga kostnader för administration. Styrelsen och de som aktivt engagerar sig inom föreningen gör detta i huvudsak ideellt hemifrån och bekostar själv sitt arbete ( telefon, internet, informationsmaterial, vidareutbildningar, resor till och från Arlanda osv ). För våra styrelsemöten använder vi oss av de gratistjänster som finns på internet och vi undviker onödiga kostnader såsom t ex porto så långt möjligt genom att använda digitala alternativ. Medlemsavgifterna finansierar obligatoriska bankavgifter, web-avgifter och t ex kostnader för transportburar och förvaring.

Donationer i sin helhet förs över månadsvis till våra samarbetspartners SaveTheDogs samt STAAD och deras verksamheter i Rumänien. Våra insamlingar är ofta riktade och används då för avsett ändamål, t ex för medicinsk utrustning och vård, kastreringskampanjer, mat till de omhändertagna hundarna etc. Under 2022 har betydande donationer riktats för insatser relaterade till kriget i Ukraina. Våra gåvoredovisningar läggs ut löpande varje månad på hemsidan. Alla medlemmar kan på årsmötet ta del av årsbokslutet samt revisionsberättelsen. Samtliga ekonomiska transaktioner är transparenta.

Adoptionsavgiften ska täcka större delen de kostnader föreningen har i samband med en adoption – hundens resa samt administrativa avgifter / dokumentation mm. Standardavgiften 7000 / 6500 kr ska även om möjligt kunna lämna bidrag till sponsringen av äldre hundar och hundar med särskilda behov, vilka har en reducerad adoptionsavgift. Obs att kostnader i Rumänien relaterade till hunden från omhändertagande till avresa i stort finansieras av donationer. Adoptionsavgiften kan inte på lång väg täcka de kostnader som hunden totalt betingat i hägnet – medicinsk vård, kastration, vaccinationer, tester, mat etc.

Några viktiga siffror från 2021:
Intäkter adoptioner_______________________________903 000
Inkomna donationer / gåvor_____________________1 224 000
Adoptionsrelaterade kostn _______________________739 000
Kostn relaterade till jourhundar___________________115 000
Överfört till SaveTheDogs / STAAD______________1 150 000


Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: