Det här med rabies…

Sverige är ett rabiesfritt land och ska så förbli. Det är inte ovanligt att rykten uppstår där information saknas – och ofta utpekas gatuhundarna som farliga smittspridare. Okunskap föder rädsla – rädsla föder hat och rykten – rykten föder falska sanningar. Det är av största vikt att vi förstår ”det här med rabies” för att inte dras med i en obefogad rädsla som hämmar våra handlingar och förmågor – och i slutänden drabbar de vi försöker skydda, våra vänner i hägnen.

Vad är rabies?
Rabies orsakas av ett virus och är en 100% dödlig sjukdom. Inkubationstiden varierar mellan 3 veckor och 1 år. Det finns ett effektivt vaccin, som kan användas såväl rent förebyggande som efter en möjlig exponering. Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. Två personer som smittats i Asien har avlidit i Sverige i modern tid.
Hund är globalt sett den främsta smittöverföraren, men andra viktiga smittkällor är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. WHO, Världshälsoorganisationen klassificerar hela Europa som rabiesfritt vad gäller hund. Det virus som orsakar klassisk rabies förekommer sporadiskt bland vilda djur i några få östliga länder i Europa. Varianter av rabiesvirus finns hos fladdermöss, i de flesta länder. Även i Sverige har rabiesantikroppar påvisats hos fladdermöss, vilket påvisar att de varit exponerade.

Hur ser situationen ut i Rumänien?
Det är av största vikt att vi skiljer på tamdjur ( främst hund ) och vilda djur. WHO klassificerar Rumänien, liksom hela övriga Europa som rabiesfritt gällande hund.

Förekomst av rabies hos hund. Källa WHO

Vad gäller vilda djur är situationen annorlunda. Här finns i norra Rumänien en endemisk spridning, dvs en spridning inom en mindre och avgränsad population. Det finns således ingen allmän spridning och åtgärdsprogram finns.

Förekomst av rabies hos vilda djur. Källa WHO

Vilka är införselkraven?
Jordbruksverket ställer följande krav: Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination, och består av en eller två sprutor. Djuret måste vara id-märkt och minst tolv veckor gammalt för att få en grundvaccination. Vaccinationen ska göras med ett godkänt vaccin.
Hundhjälpens hundar och katter klareras i tullen vid inresetillfället. Här kontrolleras deras ID-märkning samt data för rabiesvaccination.

Hur arbetar SaveTheDogs / Hundhjälpen?
Djurens hälsa och ägarnas trygghet i adoptionsprocessen står i fokus för hela vår verksamhet. Valpar som omhändertas med eller utan sin mamma isoleras från övriga hundar tills fullständigt vaccinationsprogram genomförts. Valparna rabiesvaccineras vid 12 veckor+ i enlighet med gällande införselbestämmelser. Dessa unga hundar ges då en grundvaccination bestående av två sprutor med ca tre veckors mellanrum för att garantera bildandet av antikroppar. Äldre hundar som omhändertas genomgår en liknande procedur. Rabiesvaccinationen hålls alltid ”aktuell” för de djur som vistas längre tid i hägnet, dvs djuren omvaccineras före utgångsdatum för föregående vaccination som är giltig i 12 månader. Varje hund i hägnet har således vid varje tillfälle ett fullgott rabiesskydd.

Utöver rabiesvaccinationen genomgår varje individ ett omfattande hälsoprogram.

Rabies är en fruktansvärd sjukdom – men vi ska inte relatera den till europeiska gatuhundar – då gör vi både oss själv och dem en otjänst. Du kan lugnt och med tillförsikt glädjas åt den vänskap och kärlek dessa hundar kan erbjuda dig. Att adoptera är att ge en gatuhund en framtid – ett liv som innebär trygghet och omvårdnad, äventyr och kamratskap. ADOPTERA MERA!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Jordbruksverket
WHO World Health Organisation ( Världshälsoorganisationen )


Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: