Bra att veta om Hundhjälpen – Om Hundhjälpens ekonomi

Vi kommer i en serie artiklar att belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. I vår tredje artikel belyser vi föreningens ekonomi.

Hundhjälpen har inga kostnader för lokalhyra och mycket låga kostnader för administration etc. Styrelsen och de som aktivt engagerar sig inom föreningen gör detta i huvudsak ideellt hemifrån och bekostar sitt arbete ur egen ficka ( telefon, internet, informationsmaterial, vidareutbildningar, resor till och från Arlanda, osv ). För våra styrelsemöten använder vi oss av de gratistjänster som finns på internet och vi undviker onödiga kostnader såsom t ex porto så långt som vi bara kan.

De utlägg föreningen har för exempelvis avgifter för bankkonto och hemsida, tas från medlemsavgifterna. Var månad ser vi till att ha en buffert på vårt konto för eventuella oförutsedda kostnader, t.ex. veterinärkostnader för jourhundarna.

Donationer i sin helhet förs över månadsvis till vår samarbetspartner Save The Dogs och deras verksamhet i Rumänien. Donationerna är ofta riktade och används då t ex för medicinsk utrustning och vård, kastreringskampanjer, mat till de omhändertagna hundarna etc. Alla kan ta del av gåvoredovisningar som läggs ut löpande varje månad på hemsidan. Alla medlemmar kan på årsmötet ta del av årsbokslutet samt revisionsberättelsen. Samtliga ekonomiska transaktioner är transparenta.

Adoptionsavgifterna täcker till större delen de kostnader föreningen har i samband med en adoption; flygresa, medicinska tester och EU-pass. Den ska även om möjligt bidraga till sponsringen av äldre hundar och hundar med speciella behov som har en reducerad adoptionsavgift. Om adoptionsverksamheten efter årets kassabokslut visar ett positivt resultat, ges överskottet som en donation till Save The Dogs. Nedan är en sammanställning över adoptionsverksamhetens intäkter och kostnader vilka denna gång är extraordinära p g av nedläggningen av hägnet i Medgidia. I slutet av året flögs då ett större antal hundar till Sverige för vistelse hos fodervärd eller till starkt rabatterad överlåtelsekostnad.

Inkomna adoptionsavgifter 1 015 658 kr. Utgifter i samband med adoptioner -1 232 952 kr. Underskott -217 294 kr.

Utgifterna för hundarna fördelas enligt följande:
Ersättning till Save The Dogs 834 457 kr (hundarnas medicinska kostnader, administrativa avgifter, transporter ), flygbiljetter: 307 574 kr, burförvaring på Arlanda samt inköp av transportburar: 19 006 kr, transporter inom Sverige: 9 240 kr, övrigt: 4 440 kr
Jourhem: 16 983 kr (inkl försäkringar/medicin/självrisker)
Veterinärkostnader: 41 252 kr

Donationer inkomna genom Hundhjälpens insamlingar under 2016 uppgick totalt till 1 090 415 kr.

Totalt överfördes donationer till ett värde av 889 998 kr till Save The Dogs under 2016.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d