Kampanjen mot Green Life Recycling

Företaget Green Life Recycling ( hädanefter GLR ) har sedan mars fångat in hundar i Cernavoda på uppdrag av kommunen. Dessa har sedan transporterats till dödshägnet Ovidiu där de efter 14 dagar dödats genom att obedövade få giftinjektioner i lungorna. Hela processen – infångade – transport – förvaring – dödande sker under för hundarna mycket plågsamma former. Vi har alla upprörts enormt. Känslorna hos SaveTheDogs personal som sett sina skyddslingar fångas in kan vi inte ens föreställa oss. Våra följare har engagerat sig i den internationella petition som startades, där så småningom Sara Turetta kunde lämna in 67 000 signaturer som krävde ett upphörande av Ovidiu till rumäniens veterinärmyndighet, ANSVA. Mail har skickats i mängd. Hundhjälpens följare samlade rekordsnabbt in de ca 50 000 kr som krävdes för att kunna anlita juridisk expertis för att försöka få stopp på infångandet och det vidriga dödshägnet stängt.
Kommunrevisionen i regionhuvudstaden Constanta har kontaktats då det misstänks oegentligheter i kontraktet som tecknats mellan Cernavoda kommun och GLR. Kan olagligheter bevisas kan hypotetiskt GLR måsta betala tillbaka erhållna avgifter / bidrag samt att kommunen få böter för det olagliga kontraktet.

Prefekturen ( den regionala administrationen ) i Constanta har skriftligen frågat Cernavoda kommun angående anklagelserna ovan. SaveTheDogs inväntar information härom.

Den stora besvikelsen är den rumänska veterinärmyndigheten – och det är inte första gången. Man har efter de massiva protesterna ”inspekterat” dödshägnet Ovidiu och finner inga anmärkningar. ”Anläggningen ansågs vara i gott skick och hundarna hade det bra”. Troligt är att inspektörerna hade glömt både ögon, öron och förstånd hemma. Bildbevis och vittnesmål anses ointressanta. Metoderna för infångandet / transport som var olagliga och mycket plågsamma ansågs helt i sin ordning – då den lokala polisen som såg på inte ansåg sig behöva ingripa. Dessa konstateranden är helt makalösa men tyvärr i linje med det ointresse och nonchalans gatuhundarnas lidande bemöts. Sanningen har inte stort värde i ett samhälle genomsyrat av korruption och bristen på empati. Det ironiska är att SaveTheDogs fantastiska anläggning har av myndigheterna klassificerats med samma ”standard” som Ovidiu – dvs Footprints of Joy där kärlek och empati genomsyrar varje handling likställs med dödshägnet Ovidiu där hundarna förvaras under vedervärdiga förhållanden för att till slut dödas i fruktansvärda plågor. Detta enligt en korrupt veterinärmyndighet som inte förtjänar sitt namn.

SaveTheDogs arbetar vidare juridiskt och så småningom även publikt – men dessa planer är än så länge under lock. Vi ska ha helt klart för oss att sådana här processer tar tid – och det finns liknande fall där man ännu efter flera år inte fått svar på spörsmål / klagomål. Vi ska också vara införstådda med att det här samhället är korrupt på alla nivåer och att sanning och rättvisa inte alltid är prioriterade.

Av de nio hundar som räddades från Ovidiu nyligen har två avlidit – de var i extremt dåligt skick. Övriga sju står under behandling och någon har krävt kirurgiskt ingrepp.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: