Hans hjärta ligger I dina händer!

Downloads22

Kära Hundvän!

Mitt namn är Valentina och som veterinärassisten är jag en del av SaveTheDogs medicinska team i Rumänien. Vi räddar varje år hundratals hundar och förbereder många av dessa för adoption till goda hem, till stor del i Sverige.

Jag vänder mig till Dig – en vädjan från en djurvän till en annan.  Jag lägger något oerhört vackert i dina händer, hundarnas hjärtan. Dessa varma, goda hjärtan som klappar inuti ofta trasiga kroppar och själar. Dessa hjärtan som står beredda att ta till sig vår vänskap och den trygghet vi erbjuder dem. Det är upp till oss, Dig och mig att skydda dem.

Hjärtmask / dirofilaria sprids av en mygga som under den varma delen av året gör sig påmind i våra trakter. Våra hundar har tidigare varit relativt förskonade från hjärtmask, men frekvensen har ökat något. Hjärtmask är obehandlad dödlig. Våra hundar blodtestas regelbundet och de hundar som drabbats upptäcks därför på ett tidigt stadium, behandlas och tillfrisknar helt. Det är dock en långvarig, för hunden jobbig samt för oss dyr behandling. En procedur som vore onödig om vi i stället kunde skydda hundarna preventivt. Detta kan vi göra – men det är här Du kommer ini bilden. Att medicinskt skydda ett hundhjärta kostar årligen ca 150 kr. Med i dagsläget 600 hundar i hägnen motsvarar det en summa på 90 000 kr, något vi inte har tillgängligt. Snälla djurvän – skydda ett eller flera hjärtan – ge från ditt goda hjärta till ett annat.

Downloads20
Med vänlig hälsning,
Valentina Iscru
Veterinärassistent
Save the Dogs and other Animals Romania

Sätt in Ditt bidrag, litet eller stort, på Hundhjälpens Plusgiro 355 425-0
Märk ditt bidrag ”Hjärta” + Ditt namn + Godkänner PUL*.
(*om du godkänner att vi publicerar ditt namn i gåvoredovisningen)

Det går även att bidra via Swish: 123 1721430

%d