Save The Dogs hägn i Medgidia

Downloads44

Save The Dogs började sitt arbete i Rumänien i staden Cernavoda. Ca 3 mil därifrån ligger staden Medgidia, där hundar levde på precis samma usla villkor som i Cernavoda. Praxis var att den stora hundpopulationen var helt fredlös. Såväl kommunala som privata hundfångare dödade hundar direkt på gatan, förgiftade dem eller samlade in dem för att plågas till döds eller brutalt avlivas på annan plats. År 2005 lyckades Save The Dogs sluta en officiell överenskommelse med kommunen, med förlaga det samarbete som då redan bedrevs i Cernavoda. Hundarna fredades således och Save The Dogs tog på sig ansvaret att på ett humant sätt via TNR ( Trap-Neuter-Release ), dvs masskastrering / frisläppande minska populationen. Detta arbete bedrivs fortfarande men mer med inriktning på privata djur då frisläppande inte längre är tillåtet. 

Den ursprungliga byggnad som finns i hägnet, sterilisationskliniken, är från början en privatägd liten gård, som Save The Dogs fått låna utan kostnad från kommunen. Under senare år har man tack vare donationer även kunnat bygga ett mindre hus där man tar emot besökare samt har en operationssal. Under 2014 bygges ett modernt och anpassat katthus som rymmer upp till 20 katter.

Downloads46Downloads42

Inomhus har man möjlighet att husera mellan 30 och 40 djur, som genomgår behandling, återhämtar sig efter operation eller där rehabiliteringen kräver miljö utan närkontakt med andra hundar. Utomhus har Save The Dogs byggt flera inhägnader i olika storlekar, där upp till hundra omhändertagna hundar bor i väntan på permanenta hem. Inom hägnets staket finns även en stor lekplats för hundarna, där de kan röra sig fritt, busa och sträcka ut.

Downloads43

Personalstyrkan i Medgidia består av ett tiotal anställda: medicinsk personal, chaufför, hundfångare samt de som dagligen arbetar praktiskt med hundarnas skötsel. Man får även med jämna mellanrum uppskattade besök från ett närliggande fängelse (Poarta Alba), då interner umgås, promenerar och leker med hundarna.

Save The Dogs äger en fullt utrustad mobil klinik som är stationerad i Medgidia. Med denna kan akututryckningar göras även om den vanligaste aktiviteten är uppsökande verksamhet i de näraliggande samhällena. Där erbjuds befolkningen kastration, microchip samt registrering av hunden / katten, samt givetvis nödvändig vård av djuret samt rådgivning. Allt detta sker utan kostnad för djurägaren som vanligtvis är mindre bemedlad och inte skulle ha uppsökt veterinär.

Downloads45

%d bloggare gillar detta: