Hjälp och skydda våra hundar – insamling!

Försommaren och sommaren är tider då mängder av valpar omhändertas – med eller utan sina mammor. De är ofta mycket svårt medtagna redan från födseln då deras mödrar varit kraftigt avmagrade och inte haft näring nog till valparna. SaveTheDogs lämnar inga valpar kring Cernavoda och Medgidia åt sitt öde – det vore en säker död för dem. Omhändertagandet är dock både resurskrävande och dyrt – då intensiv medicinsk behandling ofta är påkallad och stora personella resurser krävs.  För att kunna garantera denna vård måste vi alla hjälpa till – ingen valp ska måsta nekas för att resurser saknas – ingen valp ska behöva lida och dö på gatan då vi är många som kämpar för dem. Hjälp våra valpar att överleva – genom att se till att veterinärer och vårdare finns på plats – att skåpen med medicin och valpmat är fulla – och att hygieniska förhållanden erbjuds dem. DIN roll är här viktig!

Ethan och Linda som hittades denna vecka

Sommaren innebär också hetta och fukt – vilket är grogrund får allehanda bakterier och parasiter. Hundarna i hägnen måste skyddas dygnet runt från krypande och flygande smittobärare. Detta görs genom att deras områden kontinuerligt saneras och genom preventiv behandling för varje djur med preparat som håller insekter borta. Med tanke på att hägnen härbärgerar totalt ca 700 hundar förstås direkt att detta är ett dyrt projekt – men nödvändigt. Det lidande dessa parasiter kan orsaka är stort – och hundar i det fria som inte får hjälp dukar ofta under. Även här bör resurser sättas in omgående – då sommarhettan står inför dörren. Under alla årets dagar omhändertas hundar med svåra parasitära symptom – varav många är mycket vårdkrävande. Hjälp oss hjälpa! Vi behöver DIN hjälp!

Tilda räddades mager och eländig från ett kommunalt hägn i staden Giurgiu. Tilda fick komma till Sverige år 2007 via Hundhjälpen.

Sätt in Ditt bidrag, stort eller litet på Hundhjälpens plusgiro 355 425-0. Skriv ditt namn + Hjälp & Skydd + PUL (om du vill att ditt namn ska synas i gåvoredovisningen). Tack för din gåva!

%d bloggare gillar detta: