Bra att veta om Hundhjälpen – Del 2

DSC_1083I vår andra artikel om Hundhjälpen belyser vi aktörerna människa och hund / katt:

Aktiva
Vi som är aktiva inom Hundhjälpen är ett sällskap engagerade vuxna, mycket erfarna hundägare. Flera av oss har gedigen hundutbildning. Vi arbetar samtliga ideellt från våra hem. Vi besöker alla regelbundet hägnen i Rumänien och har således en god kunskap om hundarna / katterna i deras hemmiljö samt deras utveckling, utifrån vilken vi relativt väl kan förutsäga djurens förväntade beteende i Sverige. Förutom en ”arbetande” styrelse är ett stort antal medlemmar knutna till föreningen genom olika arbetsuppgifter.

Adoptörer
Personer intresserade av att adoptera en av våra hundar / katter fyller i vår intresseanmälan tillgänglig på hemsidan. På detta följer vanligtvis en grundlig telefonintervju varpå intressentens lämplighet bedöms. Vi är mycket restriktiva när det gäller placeringen av våra djur då deras väl, i form av ett livslångt och tryggt hem, är vår ledstjärna. Godkända intressenters erfarenhet, familjesituation, arbetssituation och bostadsförhållanden matchas mot lämpliga hundar / katter. Vi gör oftast hembesök när det gäller hundar med ”särskilda behov” men även i andra fall.  Vi godkänner INTE en matchning där vi känner att hundens / kattens väl inte kommer i första hand eller där kombinationen människa och djur inte upplevs tillfredsställande. Vi stöder långsiktigt våra adoptörer genom ett omfattande kontaktpersonsnät, där vi i princip finns där för våra djur livet ut.

Hundar och katter
I de två hägnen i staden Cernavoda i södra Rumänien, finns normalt ca 4-500 omhändertagna hundar och ca 30-40 katter, varav endast en bråkdel återfinns i vårt adoptionsprogram. Hundarna genomgår en ”personlighetstest ” för att bedöma deras placerbarhet. Denna test i kombination med regelbunden feedback från personalen samt våra resenärer avgör om och hur hunden kommer att placeras. Hundar med svåra aggressionsproblem återfinns inte i adoptionsprogrammet. Vi strävar efter att beskriva våra hundar ärligt och rättvist vad gäller såväl beteende som medicinsk historia. Vi tror att det finns ett hem för varje hund och garanterar långsiktigt att alla i vårt adoptionsprogram upptagna hundar  i något skede kommer till Sverige. Även våra katter utvärderas vid inträdet i adoptionsprogrammet, för att säkerställa en bra matchning mot det framtida hemmet.

%d bloggare gillar detta: