Julinsamling 2014, nu fyller vi medicinskåpen!


I vår lilla del av världen är vintern en rolig tid för många hundar. De leker och busar i snön, gör rivstarter så snön yr, eller far fram som små plogar med nosen nerkörd i det vita. Glädjen att söka och gräva efter saker i snön är påtaglig…

…som i en annan värld lever hundarna i Rumänien. De leker inte i snön och grävandet i snön resulterar heller inte i många matbitar. Vintern är en plågsam tid för hundar försvagade av hunger, skador eller sjukdom. Kylan är i regionen tidvis mycket sträng och ihållande. Många gatuhundar fryser eller svälter ihjäl. Bättre har givetvis de hundar som tagits omhand i hägn, men de är helt beroende av donationer utifrån för sin trygghet. SaveTheDogs hägn i Cernavoda och Medgidia skyddar i dagsläget ca 700 hundar samt hjälper hundar och andra djur i det omgivande samhället. Man driver dessutom ett mycket omfattande och framgångsrikt kastrationsprogram. Klinikerna vårdar alla djur i nöd, även privata djur där ägarna är för fattiga för att kunna bekosta vården. Behovet av hjälp är större än någonsin.

Puppy, en av många svårt skadade hundar som fått hjälp tack vare ER. Puppy har nu fått en egen familj i Sverige.

Hundhjälpen driver varje december tillsammans med vår långvariga italienska samarbetspartner, SaveTheDogs, en insamling med specifikt tema. 2014 års stora julinsamling gagnar alla nya hundar direkt då årets tema är att fylla medicinskåpen inför 2015. Det finns nog inte EN inkommande hund som inte kräver medicinska åtgärder. Många är vid omhändertagandet nära döden av svält eller skador. Antalet svårt skadade hundar har också ökat med den hetsjakt som i myndighetsregi och av privatpersoner bedrivs på gatuhundar, och där inga inga metoder anses för grymma.

Man gör vid klinikerna storartade insatser – med enkla medel. Årsförbrukningen av mediciner och vacciner ligger kring 500 000 kr. Ett dygns intensivvård av en svårt skadad hund kostar ca 500 kr, en katt något mindre. Att inte kunna erbjuda akutvård, stillande av smärtor och effektiv medicinering vore en mardröm – men hela verksamheten finansieras via donationer. För att inte EN enda inkommande hund eller katt ska stå utan smärtlindring, anestesi, antibiotika etc – ber vi nu om DIN hjälp.

Donera ett dygns intensivvård, 500 kr, alt valfri summa till inköp av mediciner. Varje krona bidrar till att rädda liv – varje dag!

Ditt stöd är både viktigt och nödvändigt. Sätt in Ditt bidrag, stort eller litet på Hundhjälpens plusgiro 355 425-0. Meddela om du vill skänka intensivvårdsdygn eller mediciner. Märk inbetalningen ”Godkänner PUL” om vi får publicera ditt namn i vår gåvoredovisning. Varje krona går oavkortad direkt till veterinärverksamheten, där kanske just DIN hund tidigare räddats till livet.

Du kan även beställa vårt fina jul-gåvogram där du som julklapp till en vän för dennes räkning ger en gåva till Rumäniens utsatta hundar.

%d bloggare gillar detta: