Gåvoredovisning september 2014

Resultatet för september blev hela 47 062,64kr!

Ospecificerade gåvor i september månad uppgick till 7 321,64kr. Vår stora höstinsamling till förmån för alla gatuvalpar fick in 11 271kr. Veterinärkliniken och medicinsk utrustning sponsrades med hela 15 550kr denna månad. I september påbörjade Hundhjälpen ett nytt program för sponsorhundarna som nu har blivit fadderhundar. 15 stycken hundar fick under september 31 stycken faddrar som sponsrade dem med totalt 2 570kr, övriga donationer till fadderhundarna uppgick till 8 550kr. Enskilda hundar i adoptionsprogrammet sponsrades med 1 800kr.

 

Du kan läsa hela gåvoredovisningen här. Äldre gåvoredovisningar finns under menyn ”Stöd vårt arbete”.

Ett varmt tack till alla som stöder arbetet för hundar i nöd!

%d