Idag är det Djurens dag

Djurens dag startades 1931 av ekologer i Italien för att uppmärksamma att djurarter hotades av utrotning. Numera firas Djurens dag för att påminna om vikten av djurens välmående och för att belysa djurens situation. Ni kan läsa mer om Djurens dag hos Djurens Rätt.
Hundhjälpen vill uppmärksamma Djurens dag genom att berätta om hur just Du kan hjälpa gatuhundarna i Rumänien.

Årets tema är ”Köp inte – Adoptera”.
Genom att adoptera en hund eller katt från Hundhjälpen hjälper Du inte bara den specifika hunden eller katten till ett värdigt liv, utan det ger även plats i hägnet åt ett annat djur i nöd.
Ni kan se de hundar och katter som finns i vårt adoptionsprogram här:
Hundar för adoption
Katter för adoption

Alla har inte möjligheten att adoptera ett djur men då finns det en hel del andra sätt att hjälpa till. Man kan:

Bli medlem
Som medlem i Hundhjälpen stödjer du vår verksamhet med att hjälpa nödställda hundar.
Det kostar 250 kr per år för individuell medlem, 350kr för en familj eller 100 kr för ungdom under 16 år. Du kan också välja ett ständigt medlemskap för 2.000 kr (individuellt) eller 3.000 kr (familj).

Skänka en gåva.
Hundhjälpen har inga hyreskostnader eller löner att betala ut. Allt arbete sker ideellt. Din gåva går därför oavkortat till Rumänien och arbetet för hundarna, samt redovisas i gåvoredovisningen på hemsidan.

Bli fadder åt en hund.
Några hundar kommer aldrig att få chansen till ett eget hem. Vissa av dessa uppehåller sig utanför hägnen i Cernavoda och Medgidia, medan andra ges skydd inne i hägnen.
Dessa hundar kommer aldrig att överges av SaveTheDogs. De är dock kostsamma för hägnet. Tack vare fadderprogrammet kan de varje dag garanteras mat, omvårdnad och vid behov veterinärvård.

Bli jourhem.
Ibland behöver vi erfarna, tillfälliga hem åt hundar. Det kan vara en hund som vantrivs i hägnet eller en hund i Sverige som av någon anledning behöver omplaceras.
Som jourhem får du inte fritt välja hund, eftersom jourhundarna utses av Hundhjälpen med utgångspunkt i deras behov. Du får dock ställa krav vad gäller storlek och kön på hunden. Blir du anvisad en hund är du givetvis förbehållen rätten att tacka nej.

Sponsra en hunds resa.
Vi kan tillsammans öka chansen till ett hem för de hundar som har varit lång tid i vårt program, eller för de hundar som har det svårt i hägnet. Genom att bidra till deras resa så kan vi sänka hundarnas överlåtelsekostnad med motsvarande summa.

Handla via Sponsorhuset.
När Du handlar via Sponsorhuset får både Du och Hundhjälpen få pengar tillbaka vid varje köp.

%d bloggare gillar detta: