Vill Du bli fadder till en hund?

När man närmar sig hägnen i Cernavoda och hägnet i Medgidia möts man alltid av frigående hundar som agerar välkomstkommitté. Några kommer fram och hälsar glatt medan andra håller sig lite på avstånd. Det är inte ovanligt att när man promenerar ”hem” från Gaia, det gamla hägnet i Cernavoda, så åtföljs man stor del av vägen av dessa hundar, som ser till att man tryggt kommer fram till SaveTheDogs lägenhet.

Några av dessa hundar finner sin väg till adoptionsprogrammen – men de flesta gör det inte. Det kan vara så att de är för skygga, för ”skarpa” eller helt enkelt ”barn av de fria vidderna” som inte vill stängas in. Även inne i hägnen finns hundar som inte är lämpliga för adoption. Deras liv är lika värdefulla som adoptionshundarnas – och de har samma behov av trygghet, mat och sjukvård. Därför startar Hundhjälpen nu ett fadderprogram där initiellt 15 hundar, 5 vid varje hägn, har valts ut. Du har nu möjlighet att som fadder trygga deras liv i /kring hägnen. Varje hund kan ha upp till tre faddrar. Du gör då en regelbunden månadsöverföring gällande ”Din” hund. Två gånger om året uppdateras Du gällande hunden och dess liv. Det här är ett fint sätt att stödja för den som t ex inte har möjlighet att ta sig an en hund hemma eller känner att man vill hjälpa till på detta vis.

Hundarna presenteras individuellt här.  Ditt intresse för att bli fadder till en specifik hund anmäler Du via mail till fadder@hundhjalpen.se. Skulle en hund bli ”fulltecknad” tillfrågas Du om en annan hund. Du har givetvis möjlighet att stötta dessa hundar samt deras kamrater i grupp även genom enstaka inbetalningar som tidigare. Du märker då Din inbetalning ”Fadderhundar”.

%d bloggare gillar detta: