Det är upp till DIG – låter Du dem leva eller dö?

Hundhjälpens stora höstinsamling till förmån för gatans valpar

Puppy är en av de svårast skadade valpar som omhändertagits. Tack vare intensivbehandling överlevde han och kommer så småningom att få ett hem genom ett adoptionsprogram.

Valpar föds dagligen på gatan i Cernavoda och Medgidia. Många blir snabbt moderlösa då mamman kan ha jagats bort eller dödats. Andra sätts ut av människor på gatan som oönskade och att klara sig själv. Många dör en mycket plågsam död och många hittas döende. SaveTheDogs lämnar aldrig en utsatt valp utan hjälp. De omhändertas utan undantag. Nu inför hösten står man inför stora utmaningar då utrymme och vård måste beredas långsiktigt för inströmningen av valpar som fötts under sommaren och som utan hjälp går en säker död till mötes nu i höst / vinter.
Vården av valparna är såväl tids- som resurskrävande. Många kräver förutom det standardiserade medicinska programmet intensivvård, och många måste skötas dygnet rumt med täta medicineringar och matningar. Personalen kämpar för varje valp och sörjer de som trots hjälpen inte överlever.
Nu måste VI stötta dem i deras arbete. Valparna måste beredas varma och ombonade miljöer där trygghet och kärlek står i fokus. De måste få vård och rehabilitering, de måste ha tillgång till effektiv medicinering och näringsrik mat, inklusive specialkost. De måste få lek- och tuggsaker att hålla sig sysselsatta med. De måste få LEVA och få chansen till ett värdigt hundliv – som så småningom hägrar t ex här i Sverige. Se bilder på valpar som haft turen att omhändertas här.

1000 kr tar en svårt sjuk / skadad valp genom krisen, då inkluderat den medicinska vården.
200 kr ger den växande valpen näringsrik mat i en månad.
100 kr ger den en varm filt att gosa in sig i och någon leksak att sysselsätta sig med.
100 kr ger den fullständigt vaccinationsskydd.


Visst ställer även Du upp för våra minsta skyddslingar?

Sätt in Ditt bidrag på Hundhjälpens plusgiro 355 425-0. Märk insättningan ”Valpar”.
Om Du vill att vi publicerar Ditt namn i vår gåvoredovisning, skriv ”Godkänner PUL”.
Varje insamlad krona kommer oavkortad valparna i hägnet tillgodo.

%d bloggare gillar detta: