Nu mikrochippas Medgidias hundar!

Hundhjälpen har under slutet av april och maj samlat in pengar för att hjälpa fattiga hundägare i staden Medgidia att mikrochippa / registrera sina hundar. Ett nationellt hundregister är under upprättande och att då ha sin hund mikrochippad / registrerad gör att den är skyddad från hundfångare och en säker död. Skulle hunden trots allt fångas in kan ägaren bevisa sitt ägande och återfå den. Samtidigt kan ägaren genom att den kan identifieras, ställas till svars för oegentligheter gentemot hunden, vilket är ett stort framsteg i skyddet av hunden. En sista effekt är att en registrerad hund innebär ett större ansvar, hunden blir s a s mer ”värdefull”.

Många människor i denna del av Rumänien är så fattiga att kostnaden per hund, ca 50 kr, inte ryms inom deras budget. Dessa människor har dessutom svårt på grund av bristande utbildning att fylla i blanketter etc. Gensvaret på SaveTheDogs initiativ har blivit enormt. Den mobila kliniken arbetar för högtryck ute i byarna och i stadens utkanter. Människor i mängd kommer dit med sina hundar och uttrycker glädje över att få dem ”tryggade”. Dessa ägare kan tack vare kontakten nu också ges grundläggande råd gällande hundägandet och hundens hälsa. SaveTheDogs lägger nu upp ett register över dessa samtliga hundar – vilket så småningom kommer att föras över till myndigheternas officiella register.

Även myndigheterna i Cernavoda börjar intressera sig för SaveTheDogs initiativ och man diskuterar just nu ett liknande program i även denna stad. Hundhjälpen kommer givetvis att även då bistå. Från en svensk hundägare / djurvän  – ett bidrag till en annan hundägare som saknar resurser. Det känns rätt!

%d bloggare gillar detta: