Mereni och Baxter behöver DIN hjälp för att få sina operationer!

I hägnet i Medgidia väntar två fantastiska grabbar på operation – men DIN hjälp behövs. Mereni är en härlig grabb som redan ingår i Hundhjälpens adoptionsprogram. Ståtlige Baxter är på väg in i programmet. Båda pojkarna har problem med patella luxation, dvs att knäskålarna är rörliga och glider ur sin position. För många mindre och lättare hundar är detta vanligtvis inget problem då knäskålen ofta själv återtar sin plats eller lätt kan masseras till sin position. För en större och tyngre hund är problemet dock större. Mereni och Baxter väntar nu på att få komma till en privat klinik i Bucharest för att opereras av en expert. Dessa operationer måste finansieras och här behövs DIN hjälp. Ditt bidrag tar grabbarna till operationssalen och därefter till ett bättre liv utan smärta. Vi kommer via hemsidan  / Facebook att följa upp operationen / konvalecensen.

HJÄLP MERENI OCH BAXTER!

Sätt in ditt bidrag, litet eller stort på Hundhjälpens plusgirokonto 355 425-0. Märk betalningen ”Mereni och Baxter”. Skriv ”Godkänner PUL” om du vill att ditt namn publiceras i vår gåvoredovisning.

%d