Hjälp en fattig hundägare att för 50 kronor skydda sin hund!

Som ett led i att ta kontroll över hundsituationen i Rumänien införs nu inom kort ett nationellt register för ägda hundar – likt det som vi t ex har här i Sverige. Att microchippa en hund samt registrera den kostar i dagsläget ca 50 kr – en summa som fattiga människor har svårt att undvara. Detta är dock det enda skydd hunden har från de kommunalt inhyrda hundfångarna och en säker död – då ägaren har möjlighet att identifiera och vid behov kräva åter sin hund via chipet. SaveTheDogs har redan märkt 600 hundar ägda av mycket fattiga människor i och kring staden Medgidia. Dessa hundar förs in i registret så fort det öppnas.

Hundhjälpen åtar sig nu att i samarbete med SaveTheDogs microchippa / registrera 1000 hundar till – samtliga ägda av människor som inte själv kan bära kostnaden. Vi vädjar därför om din hjälp till dessa ägare att trygga sina hundars existens.  Ditt bidrag här hjälper både människor och djur. En microchippad / registrerad hund kommer också att tas bättre hand om – då en identifierad ägare kan hållas ansvarig för hundens väl.

Vänligen sätt in ditt bidrag på plusgirokonto nr 355 425-0. Märk insättningen ”Microchip”. Om du vill att vi publicerar ditt namn i vår gåvoredovisning så skriver du också ”Godkänner PUL”.

1000 Chip – 1000 trygga hundar!

%d bloggare gillar detta: