Veterinärmedicinska förberedelser av Hundhjälpens hundar

När det just nu debatteras vilt om gatuhundarnas tillträde till Sverige är det viktigt att känna till det rigorösa medicinska programmet relevant för samtliga SaveTheDogs / Hundhjälpens hundar. Det är oerhört viktigt att i debatten förstå skillnaden på de hundar som smugglas in / förs in av privatpersoner i placeringssyfte – och Hundhjälpen som nu under en 10-årsåperiod samarbetat med den mest stabila / välorganiserade partner som går att finna i Rumänien, SaveTheDogs.  Media målar upp en skrämselbild utan tillräcklig faktagrund ivrigt påhejade av det ”etablerade” hundsverige – dvs uppfödare m.fl. Veterinärmedicinsk expertis har vanligtvis aldrig sett de sjukdomar man uttalar sig om och heller inte besökt ett land som t ex Rumänien med 3 miljoner gatuhundar i nöd – hur kan då någon förväntad empati infinna sig? Hundar ”från gatan” har nu i snart 20 år fått fantastiska hem i Sverige – och de risker man från början skrek högt om har inte ens skymtats.  Vänligen ta del av nedan redogörelse gällande de medicinska förberedelserna av våra hundar – som givetvis utöver detta även innefattar regelbunden ”normal” veterinär översyn.

Linda West / grundare Hundhjälpen / ordf.

Om de medicinska förberedelserna av hundar som adopteras

Med den fria rörlighet som finns inom EU, så passerar en stor mängd sällskapsdjur över vårt lands gränser. Det är uppfödare som behöver para sin tik i något annat land för att motverka inavel bland rashundar, det är familjer som på semestern tar med sig sina hundar utomlands, det är utländska jägare som tar med sina jakthundar för att jaga i de svenska fjällen. Hur ovan nämnda hundar förbereds inför resan till Sverige vet vi inte, bara att de måste uppfylla Jordbruksverkets införselkrav om att vara vaccinerade mot rabies. Det största hotet står dock alla hundar som smugglas över gränserna för. Om dessa smuggelhundar vet vi absolut ingenting.

Vad vi däremot vet, det är hur Hundhjälpens rumänska gatuhundar förbereds. Våra hundar vaccineras, avmaskas och testas mot en rad sjukdomar. Hundhjälpen har fullständig tillgång till hundarnas medicinska journal. Alla vaccinationer, samt tester förs in i hundens pass.

Hundarna vaccineras mot
rabies, parvo, valpsjuka, leptospiros, hepatit, kennelhosta

Hundarna testas mot
leishmania, brucellos, babesia, hjärtmask, erlichia (anaplasma ), erlichios (monocytär), borreliainfektion

Hundarna avmaskas mot
dvärgbandmask och all annan mask

Löpande behandlas hundarna i hägnet med avmaskning, samt med antiparasit-medel. Hundhjälpen betalar även extra för löpande tester på våra hundar rörande de sjukdomar som smittar via vissa mygg- och fästingarter. För tester som inte kan göras på plats, så skickas proverna till EU-godkända laboratorier.

För den medicinska utvärderingen använder Hundhjälpen numera en version av det besiktningsprotokoll som försäkringsbolaget Agria har utfärdat att användas av svenska veterinärer. Hundarna kontrolleras därmed från topp till tå och varje besiktningspunkt undersöks och checkas av. Protokollet tillsänds oss när hunden läggs till vårt adoptionsprogram och besiktningen upprepas enligt samma rutiner när hunden undersöks inför sin resa.

Hundhjälpen anser att de medicinska aspekterna måste tas på fullaste allvar och att en seriös organisation måste hålla sig uppdaterad om hälsoläget, samt att minska riskerna till ett minimum.

%d bloggare gillar detta: