Jourhundar – vad är det?

Flavia myser på soffan hos jourmatte

Flavia myser på soffan hos jourmatte

Högst upp på sidan ”Hundar för adoption” finns de – jourhundarna – rumänska hundar i Sverige för adoption. Vilka är de då och varför är de jourhundar?

En jourhund är en hund som är placerad i fosterhem / jourhem Sverige – i avvaktan på ett permanent hem. Några hundar kommer direkt från Rumänien till sitt fosterhem. Det är då ofta hundar som av olika orsaker haft det svårt i hägnet och måste få lämna det utan dröjsmål. Hunden kan ha varit svårt mobbad av andra hundar, varit väldigt stressad i hägn-miljön eller vara en hund med särskilda behov där livet i hägnet kan vara väldigt tufft ( äldre eller handikappade hundar ). Några hundar kan vara extremt skygga och då inte kunna få den interaktion med människor i hägnet som behövs för att den ska kunna växa som individ. Några av hundarna har redan bott i ett hem i Sverige och av olika orsaker inte kunnat bo kvar där. Hunden kan ha stressats svårt av barn, attackerats av tidigare hund i hemmet, ägaren kan ha insjuknat allvarligt etc. Våra fosterhem ställer då upp och agerar tillfällig familj för hunden och gör allt för att den under sin vistelse där ska ha det bra. Fosterfamiljerna är alla hunderfarna och många är redan ägare till någon eller några av våra hundar.

Den som är intresserad av en jourhund har möjlighet att få förstklassig information från föreningen / fosterhemmet. Hunden kan sedan besökas i hemmet och man kan där bilda sig en egen uppfattning om huruvida hunden kan tänkas passa in i ens liv. Fosterhemmen är mycket tillmötesgående och måna om sina skyddslingar och gör sitt bästa för att presentera hundens samtliga sidor.

Horatiu (till höger) tillsammans med sin jour-bror Herman

Horatiu (till höger) tillsammans med sin jour-bror Herman

Precis som våra adoptivhundar kvar i Rumänien har jourhundarna ett stort behov av egna, permanenta hem. Fosterhemmen står då ofta beredda att ställa upp för ännu en hund i nöd. Fördelen med att välja en av våra jourhundar är att den dels kan träffas i sitt tillfälliga hem, dels att den redan har inhämtat en del kunskaper som att vara helt rumsren, kunna gå i koppel etc. Jourhundarna följs efter sin flytt givetvis upp på precis samma sätt som våra vanliga adoptivhundar – genom kunniga kontaktpersoner som under de första månaderna håller regelbunden kontakt.

Att ställa upp som fosterhem för en hund är väldigt berikande. Man gör en avgörande insats för en nödställd hund. Det är ett sätt att lära sig själv mera om hundar och deras dynamiska psykologi, att nyttja sina kunskaper och inte minst – förmedla trygghet och glädje till hunden. Hunden ska under tiden i hemmet behandlas precis som en ”egen” hund, dvs ges det ”bästa av allt”. Fosterhemmet står för de löpande kostnaderna medan Hundhjälpen håller hunden försäkrad. Skulle du vara intresserad av att ställa upp som fosterhem kan du anmäla dig här.

SE våra jourhundar och ge dem chansen till ett eget hem!

%d bloggare gillar detta: