”Bli en ansvarsfull ägare”: Skolprogrammet startas upp igen

Utbildningsprogrammet som initierades av SaveTheDogs i alla Medgidias skolor år 2012, och därefter genomfördes i Cernavoda följande år, har återupptagits nyligen. Tack vare detta program kommer man att nå ut till ca 2500 elever mellan 6 och 10 år under 2014.

Genom närvaro i städernas klassrum vill man uppmuntra barnen att bli ansvarsfulla, framtida djurägare och samtidigt få en positiv inställning till SaveTheDogs kampanjer i områdena. Genom lek, diskussioner och aktiviteter uppmuntras alla barn att delta. Margareta, den lärare som håller i utbildningsprogrammet, har själv en bakgrund som socialarbetare och är därför väl insatt i de sociala mekanismerna som formar barnens uppväxt. Förutom aktiviteterna i själva klassrummen erbjuds barnen också guidade besök vid hägnet ”Footprints of Joy” där de får närkontakt med utvalda omhändertagna djur. I april kommer den mobila kliniken även att besöka flera skolor för att på plats visa hur en veterinär arbetar och även låta barnen träffa valpar.

I ett land som Rumänien där djur överges i massiv skala och där djurmisshandel och vanvård är vanligt förkommande är det viktigt att lära ut medkänsla och respekt för andra levande varelser. SaveTheDogs betonar att det är genom utbildning målet om ett ansvarsfullt handhavande av alla levande varelser kan realiseras, och därmed utgöra grunden för ett medkännande och rättvist samhälle. SaveTheDogs går i spetsen för förverkliga denna attitydförändring där det är den unga generationen som står för hoppet.

%d bloggare gillar detta: