EU-parlamentariker i ansikte mot ansikte med döden

Efter tusen och åter tusen protester i form av mail, namnlistor, petitioner m.m. så skickade EU-parlamentets Intergroup for Animal Welfare den 4 december 2013 två ledamöter till Rumänien för att undersöka hur hundarna behandlas i kommunala hägn. Den 28 januari 2014 gjorde de ett nytt besök i landet. I videon här nedan intervjuas en av ledamöterna. Delegationen förbereder nu en slutrapport som ska presenteras både för EU-parlamentet, samt för EU-kommissionen. Här finns rapporten från det första besöket att läsa. Där står det bl.a. att hundar dödas direkt på gatan så att barn ser det, att hundarna dödas i hägnen med bl.a. glykol (antifrostmedel). Läs rapporten från den 4 december här.

Hundhjälpen undertecknade den 23 januari, tillsammans med 210 andra organisationer, detta brev till EU-kommissionen angående den rättsliga behörigheten för kommissionen att slutligen ingripa i situationen för de rumänska hundarna. Brevet visar tydligt att EU-kommissionen har laglig befogenhet att ingripa. Enligt oberoende juridisk forskning, finns redan en solid rättslig grund för ett ingripande enligt artikel 13 (djurskydd) och artikel 168 (folkhälsa) i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen. Andra relevanta delar av EU:s lagstiftning omfattar bland annat rådets beslut 2009/470/EG och kommissionens beslut 2008/341/EG som reglerar kriterierna för EU:s ekonomiska stöd till medlemsländerna. Kommissionen måste ingripa utan ytterligare dröjsmål, för att förhindra mer smärta och lidande. EU-kommissionen bör insistera på att Rumänien snarast genomför långsiktiga åtgärder för att kontrollera hundarnas population i enlighet med gällande internationell praxis.

ect-petitionInsatsen samordnas av European Communications Team. Hundhjälpen rekommenderar alla att läsa mer och följa utvecklingen på deras hemsida. Det finns även en viktig petition till EU-kommissionen som vi uppmanar alla att skriva under och dela: Freeze all funding to Romania until a humanely compliant dog population control strategy is adopted.

%d bloggare gillar detta: