Nyårsbrev från ordföranden

newyear-2013Vi lämnar nu strax år 2013 bakom oss, ett år som främst har präglats av att det i Rumänien blev legalt att döda gatuhundar i stor skala. Frisläppandet, efter kastrering, av hundar enligt metoden ”trap neuter release” tillåts inte längre i många kommuner, trots att dessa kastreringsprogram både är effektiva och humana för att få ner gatuhundspopulationer.

Det betyder att alla, som är verksamma för att hjälpa gatuhundarna i Rumänien, står inför oerhörda utmaningar. Arbetet för att sprida kunskap bland den rumänska lokalbefolkningen måste intensifieras så att en annorlunda och bättre djursyn kommer till stånd. Arbetet för att påverka politiker måste fortgå och opinionsbildningen måste ske på ett bredare plan. Jag är därför glad över att vår samarbetspartner Save The Dogs nu arbetar tillsammans med de stora organisationerna World Society for the Protection of Animals (WSPA) och Vier Pfoten. Tillsammans blir vi starka!

Orosmoln i Sverige påverkar gatuhundarna negativt
Här i Sverige finns det andra orosmoln som tornar upp sig. Orosmoln som direkt kommer att påverka gatuhundarna i Rumänien negativt. Jag tänker på de rasistiska delningar som görs på sociala medier. Det är speciellt beklämmande att se representanter från andra organisationer som arbetar för gatuhundar dela artiklar och annat i syfte att smutskasta grupper av människor. Just nu beskylls t.ex. invandrarna för alla smällare och nyårsraketer som hörs. Är man då hundägare så vet man hur rädda hundar kan bli och då är det kanske lätt hänt att ”gilla” delningen utan att kontrollera vare sig källan eller källan’s intentioner.

”Jag är inte rasist, men…” brukar flera av dessa delningar och inlägg inledas med i ett försök att komma undan ansvaret för sin text som klart är rasistisk. Ett annat vanligt försök att undkomma sitt ansvar är att skriva att man har många vänner som är invandrare.

Vad är då rasism och vad har det med gatuhundar att göra?
Rasism är bland annat oförenligt med principen om alla människors lika värde, eftersom man avskiljer grupper och ger dem egenskaper som är typiska för individer i den gruppen. Vissa egenskaper betraktas vidare som bättre än andra och därför skapas också enligt en rasistisk uppfattning en värdehierarki mellan olika grupper.

Vad har då gatuhundar med rasism att göra? Gatuhundarna avskiljs från övriga familje- eller rashundar och ges egenskaper som medför att de blir mindre värda. Man tar sig då rätten att stoppa dem, att utesluta dem… att döda dem. Som de flesta ser, så vilar främlingsfientlighet eller rasism och hat mot gatuhundar på exakt samma värdegrund. De är olika, de hör inte till oss. Om någon invänder att det är skillnad på människor och djur, att djuren är försvarslösa och att man därför kan vara djurvän och rasist, så vill jag förtydliga att vi människor också är djur – och vi människo-djur kan vara försvarslösa som alla andra levande varelser på denna jord. Försvarslöshet beror på ett sammanhang som kan se olika ut för olika arter och utgör knappast ett kriterium för hur vi ska betrakta vår omvärld.

Men om man bara vill rädda några gatuhundar, är det fel?
Har en organisation som målsättning att endast rädda ett fåtal gatuhundar, eller några hundra hundar för den delen, så är det naturligtvis inget fel i att göra så. Ej heller spelar det någon större roll på vilket sätt man verkar, inte för de övriga tusentals gatuhundarna i alla fall. De lämnas ju åt sitt öde. Men om man däremot  säger sig vilja få till stånd en bestående förändring till det bättre för alla de tusentals hundar som idag får utstå svåra umbäranden, ja… då spelar det en stor roll i hur man lägger upp sitt arbete och vilka värderingar som man låter genomsyra organisationen. Som representant för en organisation är man ju heller aldrig helt privat – i alla fall inte på sociala medier.

Moralisk rätt?
För vad har en människa som gör åtskillnad på olika grupper av en art att säga till en annan människa som gör samma åtskillnad på olika grupper, fastän av en annan art? Vilken moralisk rätt har den första människan att adressera någonting alls om hur fel det är att behandla gatuhundarna på det sätt som görs i Rumänien? Personen kan ju, om inte annat, bara få till svar: ”Du gör ju samma sak själv. Inte gällande hundar, men gällande andra levande varelser”.

Det handlar om trovärdighet. En person som är t.ex. sexistisk i sitt handlande, kan inte och förtjänar inte att tas på allvar om denne säger sig vilja arbeta för människors lika värde.

Pepparkaksgubbar och två livlösa barn
För ett par veckor sedan såg jag ett inlägg på Facebook av en person som arbetar för att hjälpa ett hundhägn i Rumänien. Inlägget var skrivet enbart i versaler. Personen var mycket upprörd således. Det handlade om att pepparkaksgubbar skulle få finnas kvar i Lucia-tåget, att man inte skulle röra ”våra traditioner”. Till saken hör att när jag var ung, så fanns det inga pepparkaksgubbar i Lucia-tågen, så traditioner är nog inte så oföränderliga som vi kan förledas att tro. Nå, inlägget ville få oss att förstå att pepparkaksgubbarna skulle bort för att mörkhyade invandrare inte skulle ta illa vid sig. Med andra ord så skulle våra svenska traditioner vara i fara om vi tillåter ett mångkulturellt samhälle.

Strax efteråt såg jag ett nyhetsinslag på TV från Syrien. Bomber föll i ett bostadskvarter och det mesta låg i ruiner. Jag såg två män som sprang förtvivlat mot kameran i hopp om att finna skydd. I famnen bar de var sitt litet barn. När de kom närmare såg jag att barnen de bar var blodiga och livlösa. Jag såg också männens förtvivlan och skräck. Vart skulle de ta vägen? Fanns det någon sjukvård att få för barnen?

Ja… ni vet det lika väl som jag, det är inte ofta man ser delningar på Facebook om krigets fasor. Däremot ser man ofta delningar om att människor som behöver hjälp att finna en fristad från krig, ska nekas denna möjlighet… i alla fall i vårt land.

Det finns inget annat sätt att avsluta mitt nyårsbrev med, än att all förändring börjar med oss själva. Ingenting av det vi vill ska förändras till det bättre, kommer att ske, om vi inte börjar syna den värdegrund som vi står på och de drivkrafter som driver oss. Empati och respekt är två begrepp som i sin natur inte kan ha begränsningar, eller som det går att plocka delar ur. Att försöka rädda individer av en art och samtidigt förtrycka individer av en annan art kan närmast liknas vid ett förvirrat tillstånd där alla parter blir lidande, och då mest av allt den art som man försöker rädda. Det är med oss själva all förändring har sin utgångspunkt. Stå upp för gatuhundarna och hjälp dem genom att konfrontera de främlingsfientliga och avskiljande krafter som dömer dem till ett lidande utan slut. Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!

“Each one of us matters, has a role to play, and makes a difference. Each one of us must take responsibility for our own lives, and above all, show respect and love for living things around us, especially each other.”
― Jane Goodall

%d bloggare gillar detta: