Gåvoredovisning för mars 2013

Tack alla som ställde upp för Hundhjälpen!

gavoredovisning-2013-marI början av mars så stod föreningen inför en katastrof, men med allt det enorma stöd som föreningen har fått från djurvänner, så har situationen kunnat redas upp och allting har i stort sett börjat återgå till det normala. Vi har redan tack vare er kunnat betala hundar, samt flygfrakter till Save The Dogs för flera av de månader som resterade. Nu återstår att bygga upp vårt buffertkonto och att åter börja arbeta konstruktivt för att se till att verksamheten nere i Rumänien flyter på.

Vi använder nu ett bokföringsprogram som tar ut gåvoredovisningen automatiskt. Alla transaktioner har ett nummer vilket gör att transaktionerna är spårbara.

Totalt för mars månads insamling blev:

114.329 kr !!!

Det är ett fantastiskt stöd som ni har gett Hundhjälpen! Ospecificerade bidrag uppgår till 97.410 kr. Gåvor till det nya hägnet uppgår till 650 kr. Sponsordjuren erhåller 1.150 kr. I kampanjen ”Sponsra en hunds resa” blev olika hundar sponsrade med 6.100 kr. Gåvor via vår SMS-tjänst uppgår till 6.139 kr. Vårt annonstorg, där ni sålde saker till förmån för Hundhjälpen, genererade 2.180 kr.

Du kan läsa gåvoredovisningen här. Äldre gåvoredovisningar finns under menyn ”Stöd vårt arbete”.

Hundhjälpen tackar varmt alla som har hjälpt till! Med er hjälp kan vi fortsätta att undsätta hundar och andra djur i nöd. Tack!

%d bloggare gillar detta: