Bra att veta om Hundhjälpen, del 5

hh-bav-05Denna artikel belyser varför Hundhjälpen främst arbetar på plats i Rumänien och varför det är så viktigt.

Rumänien har ca 2-3 miljoner gatuhundar och detta medför problem. Främst lider många av hundarna av svält, skador och sjukdomar, men det ställer också till olägenheter för människorna. Myndigheterna försöker begränsa populationen av gatuhundar genom att förgifta dem på gatorna eller genom inhuman avlivning i s.k. dödshägn dit hundarna förs efter att ha fångats in.

När en hund förs bort eller dödas, så blir reviret ledigt och en ny hund tar omedelbart dess plats. Rent teoretiskt kan en okastrerad tik på 6 år ge upphov till 67.000 nya hundar. Även om detta är en matematisk uträkning – i verkligheten så dör flera av valparna innan fertil ålder och alla hundar blir inte fertila – så förstår man att myndigheterna i förlängningen aldrig kommer att lyckas med att få ner gatuhundspopulationen.

För att på sikt lösa problemet med gatuhundar så bör man arbeta med kastreringsprogram, så kallad ”trap-neuter-release” (TNR), vilket rekommenderas av WHO som den mest effektiva metoden. Det betyder att man fångar in en hund, kastrerar och vaccinerar den, samt sedan släpper tillbaka hunden på platsen där den infångades. Detta är den främsta uppgiften för Hundhjälpen och vår samarbetspartner, Save The Dogs. Man får beräkna att effekten kommer först efter 3-5 år. I staden Cernavoda fanns det ca 3000 gatuhundar när vi började. Idag finns det ca 300 hundar.

De hundar som ej klarar sig på gatan kan man dock ej släppa tillbaka, utan de måste tas om hand. För att kunna ta hand om sjuka eller skadade hundar, så måste det dock finnas plats i hägnet. Det är den enda egentliga anledningen till varför vi även arbetar med en adoptionsverksamhet. En adopterad hund betyder att en plats blir ledig för en annan hund i nöd.

Att förändra synen på gatuhundarna är en annan otroligt viktig uppgift. Detta sker genom utbildning av skolbarn, samt lobby-arbete gentemot beslutsfattare och politiker, både lokalt och internationellt, för att få till humana lagar och regler. Spridning av kunskap i Sverige om gatuhundarnas situation tillhör också våra uppgifter. I hela världen uppskattas siffran hemlösa hundar uppgå till ca 200 miljoner, så problemet och lidandet för dessa djur är enormt.

%d bloggare gillar detta: