Bra att veta om Hundhjälpen, del 3

hh-bav-03I vår tredje artikel om Hundhjälpen belyser vi föreningens ekonomi:

Hundhjälpen har inga kostnader i form av löner eller lokalhyror. Tvärtom, vi som arbetar inom föreningen arbetar ideellt hemifrån och bekostar vårt arbete själva ur egen ficka, främst i form av telefonsamtal, datorer, informationsmaterial, vidareutbildningar, resor till och från Arlanda, osv.

De utgifter som föreningen har, exempelvis inköp av transportburar, avgifter för bankkonto och hemsida, tas från medlemsavgifterna. Vi använder oss av de gratistjänster som finns på internet för att hålla styrelsemöten, vi undviker onödiga utgifter som porto så långt som vi bara kan. Varje månad ser vi till att ha en buffert på vårt konto för eventuella veterinärkostnader till de jourhundar som föreningen tar hit och som vi har ansvar för innan de får permanenta hem.

Inkomna donationer går oavkortat till arbetet för hundarna. Vid donationer med hjälp av SMS avgår dock kostnader för själva tjänsten samt trafikavgift (exempelvis så får Hundhjälpen 30,50 kr när man skänker 50 kr via SMS). Varje medlem kan ta del av gåvoredovisningar och den kassabokföring, samt revisionsberättelse, som föreningen tillhandahåller på årsmötet. Våra ekonomiska transaktioner är helt transparenta.

Föreningen sponsrar alla äldre hundar och hundar med speciella behov. Överlåtelsekostnaden för dessa hundar reduceras och föreningen står sålunda för kostnaden. Om adoptionsverksamheten efter årets kassabokslut visar sig ha gått med plus ekonomiskt, så skickas detta överskott till vår samarbetspartner Save The Dogs. Här nedan följer en sammanställning om hur adoptionsverksamheten såg ut under förra året (2012):

Inkomster från adoption av hundar 2012 (121 st): 532 500 kr
Utgifter i samband med adoption av hundar 2012: 524 978 kr

Under utgifter ingår följande poster:

  • Ersättning till Save The Dogs (200 Euro / hund): 218 000 kr. I detta ingår bland annat kastreringar, vaccinationer, avmaskningar, utställande av EU-pass och transporter till och från flygplatsen i Bukarest
  • Flygbiljett för resenär: 145 987 kr
  • Kostnad för frakt av bur med hund (specialbagage) från Rumänien: 134 640 kr
  • Medicinska tester: 9576 kr
  • Burförvaring på Arlanda (Bagport): 6751 kr
  • Inköp av 2 transportburar och 1 kabinbur: 3840 kr
  • Kostnad för transportburarnas övervikt vid utresa från Arlanda: 3519 kr
  • Parkeringskostnader på Arlanda för föreningens representanter som är mötare: 490 kr

Överskottet från adoptionsverksamhet år 2012 uppgick sålunda till 7522 kr, vilket skickades ner till Save The Dogs i arbetet för hundarna.

%d bloggare gillar detta: