Bra att veta om Hundhjälpen, del 2

hh-bav-02I vår andra artikel om Hundhjälpen belyser vi aktörerna människa och hund:

Aktiva
Vi som är aktiva inom Hundhjälpen är ett gäng vuxna, mycket erfarna hundägare. Flera av oss har gedigen hundutbildning. Vi arbetar alla ideellt från våra hem och står själv för kostnader främst i form av telefonsamtal. Vi besöker regelbundet hägnet i Rumänien och har således en god kunskap om hundarna i deras hemmiljö samt deras utveckling, utifrån vilken vi relativt väl kan förutsäga hundens förväntade beteende i Sverige.

Adoptörer
Personer intresserade av att adoptera en av våra hundar fyller i vår intresseanmälan på hemsidan. På detta följer vanligtvis en grundlig telefonintervju varpå intressentens lämplighet bedöms. Vi är mycket restriktiva när det gäller placeringen av våra hundar då hundens väl, i form av en långsiktig och trygg stabilitet, är vår ledstjärna. Godkända intressenters erfarenhet, familjesituation, arbetssituation och bostadsförhållanden matchas mot lämpliga hundar. Vi gör alltid hembesök när det gäller hundar med ”särskilda behov” och men även i andra fall.  Vi godkänner INTE en matchning där vi känner att hundens väl inte kommer i första hand eller där kombinationen människa och hund inte är optimal. Vi stöder långsiktigt våra adoptörer genom ett omfattande kontaktpersonsnät.

Hundar
I Cernavodas två hägn finns normalt ca 3-400 omhändertagna hundar varav endast en bråkdel återfinns i vårt adoptionsprogram. Hundarna genomgår en ”personlighetstest ” för att bedöma deras placerbarhet. Denna test i kombination med regelbunden feedback från personalen samt våra resenärer avgör om och hur hunden kommer att placeras. Hundar med svåra aggressionsproblem återfinns inte i adoptionsprogrammet. Vi strävar efter att beskriva våra hundar ärligt och rättvist vad gäller såväl beteende som medicinsk historia. Vi tror att det finns ett hem för varje hund och garanterar långsiktigt att alla i vårt adoptionsprogram upptagna hundar i något skede kommer till Sverige.

%d bloggare gillar detta: