Bra att veta om Hundhjälpen, del 1

hh-bav-01Vi kommer i en serie artiklar belysa hur Hundhjälpen arbetar, samt hur vår verksamhet ser ut. Först ut är en presentation av själva föreningens uppbyggnad:

Hundhjälpen arbetar med medlemmarnas demokratiska rättigheter som värdegrund. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet som anordnas varje år och medlemmarna godkänner då även den verksamhetsplan som ska gälla för kommande mandatperiod. Alla medlemmar erbjuds att ta del av den ekonomiska redovisningen, samt revisorsberättelsen. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens arbete styrs dessutom av föreningens stadgar och de lagar och regler som gäller i Sverige.

Medlemmarna har rätt till insyn i verksamheten. Exempelvis låter styrelsen medlemmar ta del av styrelsens mötesprotokoll, vilket inte är en självklarhet i ideella föreningar. Styrelsen måste emellertid ta bort alla uppgifter från protokollen som kan skada enskilda personer, samarbetspartners eller föreningen som sådan. Annars brister styrelsen i sitt ansvar och kan skada föreningen och medlemmarnas intressen.

Hundhjälpen är sedan år 2004 en stödförening till organisationen Save The Dogs. Samarbetet bygger på transparens föreningarna emellan och på gemensamma värderingar och målsättningar. Hundhjälpen besöker hägnet i Cernavoda 2-3 gånger per månad i samband med att adopterade hundar ska få resa till Sverige.

Hundhjälpen arbetar välkomnande och inkluderande gentemot alla medlemmar som vill bli aktiva. Ingen ska hindras från att känna delaktighet i Hundhjälpens verksamhet och i de olika aktiviteter som föreningen har. Medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet på flera sätt.

%d bloggare gillar detta: