Julinsamling 2012

I vår lilla del av världen är vintern en rolig tid för många hundar. De leker och busar i snön, gör rivstarter så snön yr, eller far fram som små plogar med nosen nerkörd i det vita. Glädjen att söka och gräva efter saker i snön är påtaglig.

Som i en annan värld lever hundarna i Cernavoda och övriga Rumänien. De leker inte i snön och grävandet i snön resulterar heller inte i många matbitar. Vintern är en plågsam tid för hundar försvagade av hunger, skador eller sjukdom. Kylan är i regionen tidvis mycket sträng och ihållande. Många gatuhundar fryser eller svälter ihjäl. Bättre har givetvis de hundar som tagits om hand i hägn, men de är helt beroende av donationer utifrån för sin trygghet. Save The Dogs hägn i Cernavoda skyddar i dagsläget ca 300-400 hundar samt hjälper hundar och andra djur i det omgivande samhället. Kliniken vårdar gratis alla djur i nöd, även djur där ägarna är för fattiga för att kunna bekosta vården. Behovet av hjälp är större än någonsin. Man driver dessutom ett mycket omfattande och framgångsrikt steriliseringsprogram.

Hundhjälpen driver varje december tillsammans med vår långvariga italienska samarbetspartner, Save The Dogs, en insamling med specifikt tema. Tidigare år har pengarna vikts bl. a. för hjälp ute i samhället – hundkojor och vänliga halsband till regionens tusentals ägda kedjehundar som lever under usla förhållanden. Ett annat år gick större delen av de insamlade medlen till att förbättra levnadsvillkoren för de omhändertagna hästarna – som stod utan skydd inför vinterns kyla och väta. ”Footprints of Joy” – det nya hägnet – står nu nästan helt färdigställt – hit gick de insamlade medlen julen 2011. Denna vinters insamling gagnar uteslutande den nya veterinärkliniken som planeras på området, en långvarig dröm där förstklassig vård ska kunna erbjudas samtliga omhändertagna djur och även samhällets övriga nödlidande. Kliniken kommer att bli modern, praktiskt och ergonomisk. Skador som idag inte kan undersökas eller behandlas kommer att snabbt kunna diagnostiseras och adekvat behandling sättas in utan dröjsmål. Unga veterinärer kommer här att kunna vidareutbilda sig och göra en konkret insats. För att realisera denna dröm krävs allas vår hjälp.

Ditt stöd är både viktigt och nödvändigt. Sätt in ditt bidrag, stort eller litet på Hundhjälpens plusgiro 355 425-0. Märk inbetalningen ”Godkänner PUL” om vi får publicera ditt namn i vår gåvoredovisning. Varje krona går oavkortad till projekteringen av den nya kliniken. Ett varmt tack för din hjälp!

%d bloggare gillar detta: