Nya hägnets utveckling


Arbetet fortskrider enligt tidsplanen och på de nya bilderna kan man se att väggarna nu är resta på hundhusen. Hundarna beräknas kunna flytta till det nya hägnet i maj månad.

I början av december såg det dock mörkt ut och tidsplanen riskerade att skjutas fram på grund av minskade donationer under senare delen av hösten. Save The Dogs (STD) gick då ut med en vädjan som tusentals människor i olika länder hörsammade. STD tackar alla dessa givare, samt Hundhjälpen och flera andra utländska organisationer för deras bidrag till projektet. Hundhjälpen kunde under år 2011 föra över drygt 257.000 kr till STD.

STD meddelar att kostnaderna för själva byggandet av hundhägnet därmed är täckta – byggbolaget 303.800 Euro, byggnadsmaterial 50.000 Euro, utomhusområden och stängsel 30.000 Euro.

Nu återstår byggandet av veterinärkliniken och planerna för denna har redan satt igång. Insamlingarna till STD fortsätter som vanligt, dels för att kunna bibehålla arbetet med kastreringsprogram, men även för att se denna moderna veterinärklinik förverkligas. En bättre framtid för Rumäniens gatuhundar är allas vårt mål! Läs mer om projektet och se bilder över dess framåtskridande här.

%d