En stor delseger för gatuhundarna!

Lagändringen som skulle tillåta massavlivning av herrelösa hundar är grundlagsstridig menar landets författningsdomstol. Allt var klart för lagändringens godkännande, endast presidentens underskrift saknades, men nu skickas propositionen tillbaka till parlamentet för att diskuteras i senaten och i deputeradekammaren. Författningsdomstolens beslut är slutgiltigt.

Domstolen skriver även i sitt yttrande: ”Dödshjälp är en extrem åtgärd, som strider mot bestämmelserna om djurens rättigheter som erkänns i internationella instrument bindande gemenskapsregler.”

Trots domstolens yttrande så är det inte enbart lagförslagets innehåll som strider mot landets konstitution, utan hur lagförslaget har framlagts: det beslut som antogs i deputeradekammaren skilde sig fundamentalt från det beslut som hade antagits i senaten.

Men detta är ändå en stor delseger för alla som har kämpat mot att lagändringen skulle gå igenom. Parlamentet är nu tvungna att se över lagförslaget och diskutera med senaten. Detta betyder att alla organisationer, inhemska som internationella, ges ytterligare tid för att påverka dess innehåll.

%d