Julinsamling


I vår lilla del av världen är vintern en rolig tid för många hundar. De leker och busar i snön, gör rivstarter så snön yr, eller far fram som små plogar med nosen nerkörd i det vita. Glädjen att söka och gräva efter saker i snön är påtaglig…

… som i en annan värld lever hundarna i Cernavoda och övriga Rumänien. De leker inte i snön och grävandet i snön resulterar heller inte i många matbitar. Vintern är en plågsam tid för hundar försvagade av hunger, skador eller sjukdom. Kylan är i regionen tidvis mycket sträng och ihållande. Många gatuhundar fryser eller svälter ihjäl. Något bättre har de hundar som tagits omhand i hägn, men de är helt beroende av donationer utifrån för sin trygghet.


SaveTheDogs hägn i städerna Cernavoda och Medgidia skyddar i dagsläget ca 500-600 hundar samt hjälper hundar och andra djur i det omgivande samhället. Man driver dessutom ett mycket omfattande kastrationsprogram i de båda städerna. Kliniken vårdar gratis alla djur i nöd, även djur där ägarna är för fattiga för att kunna bekosta vården. Behovet av hjälp är större än någonsin.

Hundhjälpen driver varje december tillsammans med vår långvariga italienska samarbetspartner, SaveTheDogs, en insamling med specifikt tema. Tidigare år har pengarna vikts bl. a. för hjälp ute i samhället – hundkojor och vänliga halsband/kedjor till städernas tusentals ägda kedjehundar som lever under usla förhållanden. Ett annat år gick större delen av de insamlade medlen till att förbättra levnadsvillkoren för de omhändertagna hästarna – som stod utan skydd inför vinterns kyla och väta. Denna vinters insamling gagnar uteslutande projektet ”Footprints of Joy”, en långvarig vision som nu håller på att realiseras på en höjd utanför staden Cernavoda. Det nuvarande hägnet är på långt när inte dimensionerat för det stora antal hundar som vistas där. Kliniken med tillhörande utrymmen är trång och opraktisk. Floden Donau som flyter förbi svämmar regelbundet över och hotar dränka såväl hundar som mat och förnödenheter. ”Footprints of Joy” innebär så mycket mer än ett nytt hägn för våra omhändertagna hundar. Denna för djuren trygga fristad kommer att särskilja sig från allt som den omges av; lidande människor och djur i ett sammanhang som tyvärr fortfarande präglas av brist på respekt för liv och för vår miljö. ”Footprints of Joy” är unikt i sitt syfte att förbättra livet för samhällets alla medborgare – genom utbildningsprogram för befolkningen och genom omhändertagande av djur i akut nöd. Unga veterinärer kommer här att kunna vidareutbilda sig och göra en konkret insats – där behovet finns. Projektet, vars framåtskridande kan följas på kampanjsidan, är en ledstjärna för djurskydd i Rumänien och kommer att inspirera till nya insatser.”

Skänk Ditt bidrag till Hundhjälpens jul-insamling till förmån för ”Footprints of Joy”. Ditt stöd är utomordentligt viktigt då projektet finansieras uteslutande via donationer och gåvor. Vi är tacksamma för alla julgåvor, stora som små. Resultatet kommer att redovisas på hemsidan och pengarna kommer att överlämnas utan dröjsmål till mottagande part. Sätt in Ditt bidrag på Hundhjälpens postgirokonto 355425-0 märkt ”Julinsamling”. Får vi publicera Ditt namn i gåvoredovisningen skriver Du även ”Godkänner PUL”.

TACK FÖR ATT DU VILL HJÄLPA!

PG 355425-0

%d bloggare gillar detta: